Posted in Հաշվետվություններ, Մայրենի

Հաշվետվություն

Մայրենի՝

Մենք մայրենից կարդացել ենք և քննարկել ենք հեքիաթներ, պատմվածքներ, առակներ, հանելուկներ։ Սովորել ենք տարբեր բանաստեղծություններ: Ինձ շատ դուր է եկել <<Կանաչ Ախպերը>> բանաստեղծությունը: Շատ հորինուկներ ենք գրել և նկարներ ենք նկարել։

Մաթեմատիկա՝

Մենք այս տարի սովորել ենք Հռոմեական թվեր և սովորել ենք հռոմեական թվերի գումարումը։ Լուծել ենք խնդիրներ եռանիշ քառանիշ թվերով կատարել ենք գումարում , հանում: Չափումներ ենք կատարել և լավ հասկացել մ, սմ, մմ:

Մարմնակրթություն՝

Ես շատ եմ սիրում մարմնակրթություն, նաև հաճախում եմ <<Դոկանդո>> սպորտ՝ կառատեի։ Մենք մարմնակրթության ժամին կատարում ենք մարզանք, խաղում ենք գնդակով, խաղում ենք տարբեր խաղեր։

Ճամփորդություներ՝

Ես այս տարի գնացել եմ թատրոն և դիտել եմ Էլֆերի մասին ներկայացում և այն ինձ շատ դուր եկավ։ Գնացել եմ նաև Արզական գյուղ և հաղթահարել բարձունքը: Ես հիացած էի այնտեղի բնությունով, մենք մտանք այնտեղի վանքը, նաև տեսանք Դալար գետը։

Նախագծեր՝

Մասնակցել եմ <<Ամանորն ու մենք>> նախագծին, Տիեզերք նախագծին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s