Posted in Հաշվետվություններ

Ամփոփում 13-17 ապրիլի

Անգլերենից Present continuous (ներկա շարունակական ) ենք սովորել, տեսա դասի ենք մասնակցել (10։30-11։30 երկուշաբթի)։

Ռուսերենից ընթերցելենք հեքիաթ <<Репка>> և քնարկելենք տեսա դասին նաև կատարելենք գրավոր աշխատանքներ։ 11:00-12:40 չորեքշաբթի․

Մաթեմատիկա 11։20-13։40 տեսա դասերին երկուշաբթի-հինգշաբթի՝ լուծել ենք խնդիրներ և թվաբանական գործողություներ ենք կատարել։

Մայրենիի տեսադասին երեքշաբթի-ուրբաթ 10։30-12։40 ընթերցելենք Ջանի Ռոդարիի հեքիաթները գրավոր պատասխանել ենք հարցերին և աշխատել ենք ֆայլերով։

Մարմնակրթության տեսադասին -երեքշաբթի՝ կատարելենք մարմնամառզություն։

Ին՞չպես եմ անցկացնում կարանտինը։

Մասնաքցում եմ տեսա դասերին, պատրաստում եմ դասերես։ Հեծանիվ եմ վարում, խաղում եմ գնդակով տարբեր խաղեր և անպայման ժամանակ եմ գտնում խաղալ սիրելի շանս հետ նաև օգնում եմ տատիկիս՝ այգու գործերում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s