Posted in Uncategorized

Իմ երկրի օրենքները

Իմ երկիրը շատ լավ երկիր է և ունի բազմաթիվ լավ օրենքներ։ Իմ երկրում չի կարելի կտրել ծառերը և վնասել բնությունը։Արգելված է որսալ կենդանիներին։ Օրենքը խաղտողները անպայման տուգանվում են։ Իմ երկրի տուգանքները այսպիսին են՝ եթե կտրել ես ծառ և վնասել ես բնությունը ապա մեկ շաբաթ տնային կալանք կստանաս իսկ, եթե որսան կենդանիներին այդ դեպքում տնային կալանքը կտևի երեք ամիս։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s