Posted in Հայրենագիտություն

Հայկի և Բելի առասպելը

Աղեղնավոր Հայկը հայ ցեղի նախնին է, իսկ բռնակալը Բելը։ Հայկը հիմնում է իր իր անունով բնակավայր՝ Հայկաշենը, և բնակվում այնտեղ:  Բելը պատգամավորություն է ուղարկում Հայկի մոտ՝ առաջարկելով հնազանդություն և խաղաղություն, բայց Հայկը խստությամբ մերժում է: Բելը որոշում է ուժով հնազանդեցնել նրան և մեծ զորքով մտնում է Արարադի երկիր:

Բելը մեծ զորքով մտնում է Արարադ երկիրը։ Կռիվ է լինում և այդ կռվի ժամանակ Հայկն իր երեքթևյան նետով սպանում է Բելին։

Հաղթելու պատճառով շինում է դաստակերտ և անունը դնում է Հայք։ Այս պատճառով գավառն էլ մինչև այժմ կոչվում է Հայոց ձոր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s