Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմ

Բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով։ Մաս 2։

Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բամանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝

Օրինակ՝ 147։3=49  

Սյունակաձև՝

1473 
 12 49
 27  
  27  
   0  
.49 
  3 
147 
    

Ստուգում՝

Նույն քայլաշարով էլ կատարվում է բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի վրա բաժանումը.

Օրինակ՝ 14280։14=1020

Սյունակաձև՝                          

1428014  
 14   1020
  28     
   28     
    0     
          

Ստուգում՝

 .1020    
    14    
 +4080    
 1020     
 14280    
          

Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)  4375։35

 4375 35   125      
 35   125   35      
  87       625      
  70      375       
  175     4375      
  175               
    0               
                    
                    
                    

2)   8468։58

 8468 58    146      
 58   146   58      
 266      1168      
 232      730       
  348     8468      
  348               
    0               
                    
                    
                    

3)   1872։13

 1872 13   144      
 13   144   13      
  57       432      
  52      144       
   52     1872      
   52               
    0               
                    
                    
                    

4)  1632։16

 1632 16    102     
 16   102    16     
   32       612     
   32      102      
    0      1632     
                    
                    
                    
                    
                    

5)  76250։25

 76250 25   3050    
 75    3050   25    
  125      15250    
  125      6100     
    0      76250    
                    
                    
                    
                    
                    

6)  38480։37

  38480 37    1040  
  37    1040    37  
   148        7280  
   148       3120   
     0       38480  
                    
                    
                    
                    
                    

7)   43500։29

  43500 29    1500  
  29    1500    29  
  145        13500  
  145        3000   
    0        43500  
                    
                    
                    
                    
                    

8)   454500։45

  454500 45         
  450    10100      
    450             
    450             
      0    10100    
              45    
           50500    
          40400     
          454500    
                    

9)  6480։36

  6480 36   180     
  36   180   36     
  288      1080     
  288      540      
    0      6480     
                    
                    
                    
                    
                    

10)   8910։22

  8910 22   405     
  88   405   22     
   110      810     
   110     810      
           8910     
                    
                    
                    
                    
                    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s