Posted in Հայրենագիտությու, Ճամփորդություններ

Մենք ուրբաթ օրը գնացինք Արատես

Ես իմ ճամբարային դասարանի և մեր ուսուցիչների հետ գնացի երկօրյա ճամփորդության՝ դեպի Արատես։Երկար ճանապարհից հետո հասանք տեղ և տեղավորվեցինք մեզ հատկացված տանը։ Տեղավորվեցինք,հանգստացանք,ճաշեցինք,տարբեր սեղանի խաղեր խաղացինք և քնեցինք։Հաջորդ օր գնացինք զբոսնելու,այցելեցինք Արատես վանք ,երգեցինք և աղոթեցինք ու գնացինք սահնակ վարելու,որովհետև լավ ձյուն էր եկել։ Մենք շատ հավանեցինք Արատես և լավ տպավորություներով վերադարձանք տուն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ոսուցիչիներին․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s