Posted in Մայրենի

Թելադրության բնագրեր

Աշուն է:Վարդան պապը, Սարգիսն ու Արևիկը մտան այգի: Այգու
խնձորենու,տանձենու, դեղձենու և սալորենու ճյուղերը ճկվել էին
բերքի ծանրությունից: Պապը նայում էր ու հիանում իր աշխատանքի
արդյունքով: Սարգիսն ու Արևիկը ուրախ, զվարթ թռչկոտում Էին:
Նրանք օգտվում էին այգու բարիքներից, հավաքում էին չորացած
ճյուղերը, դասավորում պատերի տակ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s