Posted in Մայրենի

Թելադրության բնագրեր

Արջը բրդոտ գազան է:Նրա ձագերը առնետից քիչ մեծ են
ծնվում:Արջերն ուտում են հատապտուղներ,մրգեր,
գորտեր,ձկներ:Արջը մեղր շատ է սիրում:Նույնիսկ չի վախենում մեղվի
խայթոցից: Արջը ձմռանը ձագերի հետ փակվում է որջում: Նրա մեծ
ձագերը օգնում են փոքրիկներին խնամելիս:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s