Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Այց՝ Մատենադարան։

Մենք հինգշաբթի օրը գնացինք Մատենադարան՝ տեղ հասնելով տեսանք Մեսհրոպ Մաշտոցի արձանը։ Ներս մտնելով՝ տեսնանք բազմաթիվ հին գրքեր, իմանցանք նրանց պատմությունը և իմացանք ինչից են ստեղծվել։ Առաջին անգամ տեսա՝ ամենա մեծ գիրքը, որը կշռում էր՝ 27.5կգ իսկ ամեն փոքր գիրքը՝ 19գ։ Նաև տեսանք հողի տակ երկար տարիներ պահված գիրքը։ Հետո շարժվեցինք առաջ, մեզ բացատրեցին, թե ինչպես ենք՝ ներկ ստանում, ծանոթացանք տարբեր դեղաբույսերի հետ իսկ հետո նորից գնալով՝ գրքերի բաժին, մենք տեսանք՝ հին և հետաքրքիր պատմություներով լի գրքեր։ Շնորահկալություն եմ հայտնում մեր սիրելի ուսուցչուհուն՝ լավ տպավորություներով վերադարձանք դպրոց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s