Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Ճամփորդուրդություն դեպի Արատես

ՈՒրբադ օր գնացինք եռօրյա ճամփորդության՝, դեպի Արատեաս։Առավոտյան ճանապարհ ընկնելուց արաջ, Սուր Երրորդության եկեղեցում մասնակցեցինք ժամերգության։Անցանք երկար ճանապարհ մեր աառաջին կագարը Սևանում էր Արուճի սուրբ Գևորգ եկեղեցի hանգաստանցանք,նախաճաշեսինք և ճանապարըհ ընկանք։Մեր երկրորդ կանգառը Թալինի Սուրբ Կաթողիկեն էր։Մեր երրորդ կանագառը Խաչքարերի անտառն էր։ մենք Արատեսին շատ մոտ էին և մտանանք մեղվապահի տուն։Նրանց տանը հնգստանալւց հետո ճանապարըհ ընկանք։Արատեսին ավելի մոտ կանգառում հանգստանլուց հետո գնացինքև հասանք Արատես տեղավորվեսինք սենյակներում,ընթրեսինք և խմբվեսինք խարույկի շուրջ։Լավ ժամանակ անցկացնելուց հետո,հանգիստ քնեսինք։ Երկրորդ օրը վաղ արթնացանք,կատարեցինք առավոտյան մարզանք,նախաճաշեսինք և հանգստիցհետո գնացին Արտեսի վանքը հետո գնացինք Խաչաձորում քայլելու։ այնտեղ հոսոմ էր Արատես գետը, որտեղից քիչ հուեռու կար մի քախցրահամ ջրով աղբյոր, բոլորս ղմեցինք այդ ջրից։Վերադարձանք ճամբար,հանգստացանք,դրեցնիք լողավազանը,ջոր լցրեցինք, հաջորդոր օրը լաողանալու հմար։Ճշեցինք և երեկոյան ուրախ նստեսինք խարույկի շուրջ ևգնացինք քնելու։Երրորդ օրը հավաքեցինք մեր իրերը,մաքրեցինք սենյակները,գնացին քայլելու Աշոտ բլեյանի հետ վերադարձանք ճամբար,նախաճաշեսինք,լողացանք և բռնեցինք տունդարձի ճանաարհին։Կանգնեցինք և հաղթահարեցինք Սմբատաբերդի բարձրոնքը,հիանցանք տեղի տեսարաններով,ուրց հվաքեսինք և վերադարձանք տուն։ Շնարհակալություն եմ հայտնում Արմինե Գոգինյանին և մանացածբոլոր պատասխանտուներին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s