Posted in Մայրենի

Մայրենի 15.11.2021

159. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր, ինքդ շարքերին 10-ական բառ ավելացրու:

 Ա                                Բ

Դեղին            –           դեղնել                 
փոքր              –           փոքրանալ
բարի              –          բարիանալ
սիրուն           –           սիրունանալ

Հաստ             –           հաստանլ

Բարակ           –          բարականալ

Երկար             –         երկարանալ

Կարճ              –          կարճանալ

Թթու                –         թթվել

Լույս                 –        լուսավորել

Չաղ                   –        չաղանալ

Մութ                  –       մթնել

Գեշ                      –     գեշանալ

Մոտ                    –    մոտենալ  

161. Հարցում արտահայտող բառը փոխարինի´ր համապատասխան բառով:

Ինչպիսի՞ արև, ինչպիսի՞ օր, ինչպիսի՞ առվակ, ինչպիսի՞ հեռուստացույց, ինչպիսի՞գիրք, ինչպիսի՞ մարդ: Ինչպիսի՞ արև- սիրուն արև , ինչպիսի՞ օր-լավ օր, ինչպիսի՞ առվակ-ջրառատ, ինչպիսի՞ հեռուստացույց-հաստ հեռուստացույց, ինչպիսի՞գիրք-հետարքիր,

ինչպիսի՞ մարդ-բարի մարդ,

162. Պարզի´ր, թե տրված բառակապակցությունների մեջ ո՞ր բառն է գոյական, ո՞րը` ածական (Ածական անունն առաջացել է ածել բառից: Հին  հայերենում ածել նշանակում է ավելացնել, վրան դնել, բերել):

Բարակ բարդի, գանգուր մազեր, առասպելական քաղաք, քառաձի կառք, ստորին շերտ, վերին հարթակ, հեռատես գիտնական:

163. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների:

Կաղնի, հայտնի, մեծ, կանաչ, աղջիկ, գետ, բուք, բարի, տգեղ, ճշմարտություն, անտուն, բարկացկոտ, Գայանե, տուն, կատու, գունավոր, կաղամբ, հեռուստացույց, խակ, Հայաստան, հետաքրքիր, վարդ, Վարդուհի, փշոտ, լիճ, ալիք, հզոր, բարձր, մարտ, մարտակառք, կառապան, հմուտ, մարտական, եռանիվ, հեծանիվ, ալ, պատմություն, պատմական, թռչուն, թռիչք, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարուն, գարնանային, արևոտ, արև, երկար:

164. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր: Ինչպե՞ս կկոչես Ա խմբի բառերը, ինչպե՞ս Բ խմբի բառերը։

Ա                                Բ

Մեծ                –           մեծանալ
բարձր            –          բարձրանալ
չոր                  –          չորանալ
չար                 –           չարանալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s