Posted in Մայրենի

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹԸ Առաջադրանքներ

 • Դեղինով նշված բառեր բացատրեք բառարանի օգնությամբ և սովորեք։
 • ասպանդակին-Թամբից կախված ոտնատեղ
 • հորում-Հորելը
 • տըմարդի-անազնիվ
 • նենգ-խարդախ
 • գուրզն-լախտ
 •  մըկունդը-Մեծ գեղարդ
 • ժաժք-ժողովրդական Երկրաշարժ
 • գոռ-հպարտ
 • վիհն-անդունդ
 • բաշխիր-բաժան
 • ժանտ-Դաժան
 • գազ-Տե՛ս
 • Մոխրագույնով նշված հատվածները շարադրեք ձեր բառերով։
 • Ներքև Մըսրա զորքը չոքած,
 • Ինչպես անծեր ծըփուն մի ծով
 • Օխտը գոմշի կաշի հագավ,
 • Որ չըպատռի իրեն զոռից,
 • Կանգնեց Օհան ամպի նըման
 • Գոռաց Սասմա սարի ծերից
 • Կըռիվ անենք, ասավ Մելիք,
 • Իմն է միայն զարկն առաջին։
 • — Քոնն է, զարկի՛ր, կանչեց Դավիթ,
 • Գընաց, կեցավ դաշտի միջին
 • Կըռիվ անենք, ասավ Մելիք,
 • Իմն է միայն զարկն առաջին։
 • — Քոնն է, զարկի՛ր, կանչեց Դավիթ,
 • Գընաց, կեցավ դաշտի միջին
 • Կըռիվ անենք, ասավ Մելիք,
 • Իմն է միայն զարկն առաջին։
 • — Քոնն է, զարկի՛ր, կանչեց Դավիթ,
 • Գընաց, կեցավ դաշտի միջին
 • Նարնջագույնով նշված բառերի արմատներից յուրաքանչյուրով կազմեք մեկական նոր բառ։

Տիրամոր -Հերոսամայր, տիրաբար

հորեղբայրս – հորաքույր, եղբայրություն

Աստվածածին – Աստվածային, Հրածին

հըսկայական – հսկայաբար

Հողագործի – հողամաս, գործարանային

 • Դուրս գրեք 6 բառ, որ գործողություն են ցույց տալիս և դրանց համար գրեք

քաշել – ուժեղ քաշել

կանգնել – հպարտ կանգնել

տեսնել – լավ տեսնել

ընկնել – ցավոտ ընկնել

հագնել – արագ հագնել

հիշել – լավ հիշել

 • Ինչպե՞ս Դավիթն ազատվեց փոսից, համառոտ պատմեք
 • Դավիթը երկու զարկը բաշխեց Մելիքի մորն ու քրոջը, և միայն մի զարկ զարկեց Մելիքին։
 • Ինչո՞ւ երկրորդ անգամ Դավիթը չնստեց Մելիքի հետ սեղան։
 • Որովհետև առաջին անգամ երբ նստեց, Մելիքը խաբեց ու Դավթին գցեց հորը:
 • Կարո՞ղ ես ներկայացնել, թե ի՞նչ օրենքներով էին կռվում Մելիքն ու Դավիթը։ Մելիքը փորձում էր կռվել խաբելով, իսկ Դավիթը կռվում էր ազնվորեն։
 • Քանի՞ զարկ զարկեց Դավիթը և ինչո՞ւ բոլոր զարկերը չկարողացավ հասցն

Դավիթը երկու զարկը բաշխեց Մելիքի մորն ու քրոջը, և միայն մի զարկ զարկեց Մելիքին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s