Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 5

ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Նախադասություն

291. Ա և Բ բառախմբերի տարբերությունը բացատրի՛ր: Ո՞ր բառախումբն ես նախադասություն համարում:

            Ա. Ջրի մի նա ամբողջ առանց դեգերել էր շաբաթ անապատում: – Բ. Նա մի            ամբողջ շաբաթ առանց ջրի դեգերել էր անապատում:
            Ա. Դիմավորեցին քարավանապետն ուխտավորին ուղտապանները ու        կատակով հյուծված: – Բ. Քարավանապետն ու ուղտապանները կատակով     դիմավորեցին հյուծված ուղտավորին:
            Ա. Դուրս գալ երկար սևամորուք ուխտավորի շտապեց հագուստով նեղ կիրճով   քաղաքից մարդը: – Բ. Ուխտավորի երկար հագուստով սևամորուք մարդը շտապեց նեղ կիրճով քաղաքից դուրս գալ:

292. Տրված բառախմբերը վերածի՛ր նախադասությունների՝ առանց փոխելու բառերի հաջորդականու թյունը: Բացատրի՛ր, թե ինչպե՞ս կատարեցիր աոաջադրանքը:

            Թշնամիների, բանակները, շրջապատել են, քաղաքը:
            Մայրամուտին, արեգակը, պալատները, կարմիր է, ներկել:
            Փախստականները, բարձրացել են, ժայռերից, մեկի, վրա:
            Այնտեղ, ժայռերի, մեջ, մարդիկ, իսկական, տներ են, փորել :

293. Բացատրի՛ր՝ ինչո՞ւ տրված բառախմբերը նախադասություններ չեն: Դրանք վերածի՛ր նախադասությունների:

            Նրանց քաղաքները հինգ հազար տարի առաջ կային
            «Բիբլիա» հայերեն «գիրք» կա
            Հին դարերում Հյուսիսային Աֆրիկայում մի քանի քաղաքակրթություններ են եղել    
            Եգիպտացիներից հետո, այդ երկրում փյունիկցիները՝ հին աշխարհի հիմնական    առևտրականներն ու ծովագնացներ ունեին։
            Կարթագենը Հռոմի գլխավոր ախոյանը կա
            Փյունիկցիները Վասկո դե Գամայից երկու հազար տարի առաջ հարավից Աֆրիկան նրանց հաղթել է

294. Փորձի՛ր բացատրել, թե ի՞նչ է նախադասությունը:

Մի քանի բառերի միացությունը, որը միտք է արտահայատում, կոչվոմ է նախադասություն։

295. Տրված տեքստում նախադասություններն առանձնացրո՛ւ (սկսի՛ր մեծատառով, վերջակետերը դի՛ր):

            Եզոպոսի առակներից մեկում այսպիսի բան է պատմվում։ Ընկերոջից շատ ձուկ      որսալու համար, մեկը պղտորում է ջուրը։ Հավանաբար այդտեղից էլ առաջացել է «պղտոր ջրում ձուկ որսալ» արտահայտությունը։ Դա գործածվում է խառնաշփոթ դրություն ստեղծող ու դրանից օգուտ քաղող մարդու մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s