Posted in Բնագիտություն

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ե՞րբ է օդը համարվում ջրային գոլոշիներով հագեցած:Օդը համարվում ջրային գոլոշիներով հագեցած այն ժամանակ, երբ ամփամած է։ Ի՞նչ է բնութագրում օդի հարաբերական խոնավությունը:Հարաբերական խոնավությունր չափում են խոնավաչափ կոչվող սարքով: Ի՞նչ է խոնավաչափը, ի՞նչ սկզբունքով է աշխատում:Խոնավաչափով չափում են օդի խոնավությունը։ Այն հիմնված է խոնավության նկատմամբ մազի զգայնության վրա։ Ի՞նչ տարբերություն կա ամպի ու մառախուղի միջև:Ամփը լինում: Շարունակել կարդալ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s