Posted in Մայրենի 6․4

Իմ առօրյան․ իմ մասին, իմ նախասիրությունները

Իմ առօրյան / իմ մասին

Իմ առօրյան սկսվում է՝ ժամը առավոտյան 10-ից, եթե աշխատանքային օր չի լինում։ Վարում եմ հեծանիվ, սքյեթ-բոարդ ու հաճախ եմ ընթերցում գրքեր, հատկապես մեքենաների մասին։

Դիտածս վերջին ֆիլմը <<Stranger things>> հեռուստասերիալն է եղել և ընթերցածս վերջին գիրքը եղել է <<Հազար հարցը ու պատասխանը>> ։

Իմ նախասիրությունները․

Ավտո սպորտ

ֆուտբոլ

Մեծ թենիս

Սքեյթ-բոուարդինգ

Վոլեյբոլ

Լող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s