Posted in Մայրենի 6․4

Իմ Սիրելի Հայաստան

Իմ սիրելի Հայաստան


Անսասան, անպարտ ու հզոր միշտ՝ անհախտ

Միշտ՝ գեղեցիկ անտառներով և քարերով, երկաթյա գիր գրքերով

Հզոր զինվորներով, հին պատմությունով՝ երկարակյաց հնամյա տներով

Գեղեցիկ Սևանով, Արարատով, լեռներով, եկեղեցիներով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s