Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ (դասարանում) Առաջադրանքնե (տանը)

Դաս 14.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Համեմատե՛ք.

ա) 16-ի 37 %-ը և 37-ի 16 %-ը,

16 x 37/100 = 592 /100  

37 x 16/100= 592/100

592/100= 592/100                      

բ) 72-ի 94 %-ը և 94-ի 72 %-ը,

72*94/100=6768/100
94*72/100=6768/100
6768/100=6768/100

գ) 88-ի 56 %-ը և 56-ի 88 %-ը։

88*56/100=4928/100
56*88/100=4928/100
4928/100=4928/100

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։ 

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար

25×15=375 75×15=1125 1125+375=1500 Պատ 1500կգ

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է` 

ա) 36 սմ2

բ) 64 սմ2

գ) 1 սմ2

դ) 25 մմ2

ե) 49 մմ2:

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞ 

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15 

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի 

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։ 

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6 5×6=30 6×10=60 6×15=90 6×20=120

Պատ 30,60,90,120,

Առաջադրանքնե (տանը)

5) Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

6) Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզա­

կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­-ն 

են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

7) Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս 

144 կմ­-ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը 

չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36 ժամում:

8) Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փո­խարեն գրելու դեպքում կստացվի 

հավասարություն.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s