Posted in Մաթեմատիկա Ա․Բ

Մաթեմատիկա Ա․Բ

Թիմի անունը <<Խելիցիներ>>, կարգախոսը Խելիցիներ մենք Երբեք չհանձվեք։

Մասնակիցներ-Մհեր ,Այաան,Արամ,Գեորգի,Երվանդ,Աբել,Հայկ,

Վաստակած միավորներ-10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s