Posted in Մայրենի 6․4

Սպասված Աշուն

Օգոստոս ամիսն էր՝ անորոշ ժամանակ

Չկար անձրև, բայց օդը արդեն սառն էր թվում՝ տաքության մեջ

Մարդիկ մտածում էին, թե ու՞ր գնաց ամառը, բայց սպասված էր աշունը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s