Posted in Մայրենի 6․4

Վահան Տերյան

Վահան Տերյան

 • Ընթերցում ենք Վահան Տերյանի մի ստեղծագործության մասին, որ կապված է հայկական հայտնի առասպելի հետ:
 • Կատարել ներքևում գրված առաջադրանքները, տեղադրել բլոգում:
  • Գտնել տրիոլետի երկու` ակնհայտ ու թաքնված գաղափարները:
  • Իմ հայրենիքը չեմ դավաճանի:
  • Ես իմ ընտանիքը չեմ թողնի:
  • Բացատրել, թե Նվարդն ու Շամիրամը տրիոլետում ինչեր են խորհրդանշում:
  • Արա Գեղեցիկը իր Նվարդին չթողեց ու չգնաց Շամիրամի մոտ, ինչպես Տերյանը իր Հայերեն լեզու չփոխեց Ռուսերենով:
  • Իրեն ո՞ւմ հետ է համեմատում Տերյանը, ինչո՞ւ:
  • Ի՞նչ է տրիոլետը: Փորձի՛ ր ինքդ գրել տրիոլետ։
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s