Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա Իքնաստուգում

ա)2x-5=7:

Պատ 6

բ)2x-5=7

Պատ 4

գ)2x-13=17+x

Պատ 30

դ)2(x-3)=14

Պատ 10

2.Առաջին և  երկրորդ արկղերում միասին կա 86 կիլոգրամ խնձոր։Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում, եթե առաջինում  4կգ ավելի է քան երկրորդում։

86-4=82

82:2=41

41+4=45

Պատ 41․45

3.Երկու հատ գրիչը և երեք մատիտը միասին արժեն 530 դրամ։Որքա՞ն արժի դրանցից յուրաքանչյուրը,եթե մեկ մատիտը գրիչից թանկ է 10 դրամով։

530-30=500

500:5=100

100+10=110

4.Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 550 բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում երրորդ արտադրամասում։

7x-150=550

7x=700

x=100

5.Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ:

60×2=+20×2=160

160:4=40

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s