Posted in Բնագիտություն 6․4

Տնային առաջադրանք

1․ Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ։
Բնության մեջ կան աղաթթու, ֆոսֆորական թթու, ազոտային թթու, ծծմբական թթու։
2․ Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները։
Թթուները բարդ նյութեր են,որոնք կազմված են ջրածնից և թթվային մնացորդներից։
3․ Ինչպես կարեղ ենք համոզվել, որ տվյալ նյութը թթու է։
Հայտնանյութը թթուների լուծույթում փոխում է իր գույնը, նաև թթուները ունեն թթու համ։
4․ Ինչպես պետք է վարվել թթուների հետ։
Թթուների հետ պետք է շատ զգույշ լինել։Եթե թթուն թափվել է ձեր մաշկի վրա ապա արագ պետք է ձեռքը լվալ և մշակել սոդայով ,որպեսզի թթու չկարողանա քայքայել ձեր մաշկը։

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտություն

 • Ի՞նչ է վառելանյութը։

վառելանյութը այն է որից կրակ։

 • Բնապահպանակ տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են ավելի առավել նախընտրելի։

փայտ,փայտածուխ,

 • Հիմնականում ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման արդյունքում։

Մոխիր,ածուխ,ածխաթթուգազ

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտություն

 • Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։

Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնք ընթանում են ջերմության և լույսի անջատմամբ, կոչվում են այրում: Այրումն օքսիդացման ռեակցիա է:

 • Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում տեղի է ունենում նյութի բռնկումը, կոչվում է բռնկման ջերմաստիճան: Տարբեր նյութեր բռնկվում են տարբեր ջերմաստիճաններում:

 • Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Հրդեհի հանգցման համար կամ պտք է իջեցնլ (ջուր լցնել) ջերմաստիճանը կամ թթվածնի մուտքը դադարեցնել: կրակը հանգցնլու համար կան հատուկ միջոցնր, օրինակ՝ կրակամարիչները:

 • Ի՞նչպես կվարվեք,եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Գազը պետք է փակել և օդապոխել տարացքը:

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտության առաջադրանք

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
 • Որոնք որ քայքայվում են և դառնում են երկու նյութ, պարզ կամ բարդ
 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման։
 • Այն ռեակցիաները, որոնք որ պարզ են և միացումից ստացվում են բարդ նյութեր։
 • Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։
 • ջուր-ջրածնի-թթվածնի
 • Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտություն։ տնային աշխատանք

Առաջադրանք։

1․ Առանձրացրեք ֆիզիկական և քիմիական երևույթները, որոնք տեղի են ունենում շաքարն այրելիս։

Ֆիզիկական երևույթներ են հանդիսանում․

Հալույթի գոլորշիացումը

Շաքարի հալվելը

Հալույթի եռալը

Չոր մնացորդի փոխակերպումը ածխաթթու գազի և ջրի

Քիմիական երևույթներ են հանդիսանում․

Մնացորդի սևանալը

Մտածեք։

1․ Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը։

Մոմ վառելը և՛ ֆիզիկական, և՛ քիմիական փոփոխություն է:

2․ Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի արյման ընթացքում լույսի տարածվելը։

Պատճառը՝ մոմի այրումը հալեցնում է մոմը և, հետևաբար, մոմի ֆիզիկական վիճակը պինդից վերածվել է հեղուկի: Կրկին մոմը միանում է մթնոլորտի թթվածնի հետ և վերածվում ածխաթթու գազի, ջերմության և լույսի։

Ստուգեք ձեր գիտելիքները։

1․ Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերեք օրինակներ։

Ֆիզիկական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ չի առաջանում նոր նյութ, այլ փոխվում է օրինակ՝ ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Օրինակներ՝ ապակու կոտրվելը, կավճի կտորի մանրացումը, սառույցի հալվելը․․․

2․ Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական։ Բերեք օրինակներ։

Քիմիական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ առաջանում է նոր նյութ, փոխվում է նյութի հոտը, համը, գույնը, անջատվում է գազը, նստվածք է առաջանում, և էներգիա է անջատվում:

Օրինակներ՝ Արծաթե զարդի սևանալը, երկաթի ժանգոտելը, կաթի թթվելը․․․

3․ Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը, բաժակի կոտրվելը, եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը, լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

Ֆիզիկական երևույթներ են․

Մոմի այրվելը, բաժակի կոտրվելը, եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը։

Քիմիական երևույթներ են․

Լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։