Posted in Մաթեմաթիկա

«Գարնանամուտ» նախագծի շրջանակներում

 1. Արամը մայրիկին նվիրեց սպիտակ ու  դեղին կակաչներից կազմված  ծաղկեփունջ։  Քանի՞ սպիտակ կակաչ  կար ծաղկեփնջում, եթե հայտնի է, որ դեղին կակաչները սպիտակներից 2 անգամ շատ էին, իսկ  բոլոր կակաչները միասին 33 հատ էին։ 1+2=3 33:3=11
 2. Ծաղկեփնջում դեղին վարդերի քանկը 4 անգամ շատ էր սպիտակ վարդերի քանակից։ Քանի՞ դեղին վարդ կար ծաղկեփնջում, եթե ծաղկեփնջում վարդերի ընդհանուր քանկը 25 էր։ 1+4=5 25:5=5 25-5=20
 3. Աննան ու իր  փոքրիկ  քույրիկը  որոշեցին տատիկին    միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  3000  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  Աննան,  եթե    նա    քույրկից  5  անգամ շատ գումար ուներ։ 1+5=6 3000:6=500 3000-500=2500
 4. Աշոտն ու եղբայրը    որոշեցին իրենց քույրիկին   միասին  ծաղիկ   նվիրել։  Նրանք միասին  ունեին  2400  դրամ։   Որքա՞ն   գումար    ուներ  Աշոտը,  եթե    նա    եղբորից  400 դրամ ավելի շատ գումար ուներ։ 2400-400=2000 2000:2=1000 1000+400=1400
 5. Զամբյուղում կար 10 կարմիր,   8  սպիտակ և 6 դեղին վարդ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ վարդ պետք է հանել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ հանել ենք գոնե 1 կարմիր վարդ։ 8+6=14 14+1=15
 6. Զամբյուղում կար 6 կարմիր,   5  սպիտակ և 11 վարդագույն գերբերա։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գերբերա պետք է հանել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ վերցրել ենք երեք տարբեր գույնի գերբերա։ 11+6+1=18
 7. Զամբյուղում  կար 10  կարմի, 12 դեղին և 6 սպիտակ մեխակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մեխակ  պետք է վերցնել զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ վերցրել ենք 2 տարբեր գույնի մեխակ։ 12+1=13
 8. Մարգագետնում 1800 ծաղիկների  2/9  մասը  կակաչներ էին։    Քանի՞ կակաչ  կար մարգագետենում։
 9. Նարեկն ու իր պապիկը  այգում միասին տնկեցին ծառեր։ Նրանք միասին քանի՞  ծառ տնկեցին, եթե նրանց  տնկած  ծառերի  քանակը կրկնապատկենք, արդյունքը  փոքրացնեք 5-ով, ապա կստանաք 3-ի հնգապատիկը։
 10. Պարտեզում եղած նարգիզների քանակի կրկնապատիկից, եթե հանենք ամենափոքր երկնիշ թվի եռապատիկը, ապա կստանանք 10։ Քանի՞ նարգիզ կար պարտեզում։
 11. Սիրելի սովորողներ, կազմեք   գարնան ու  գարնանային տոներին նվիրված   խաչբառ, ինչպես նաև խնդիրներ։  
Posted in Հաշվետվություններ, Մաթեմաթիկա

Փետրվար ամսվա մաթեմատիկական հաշվետվություն

մասնաքցել ես փտրվար ամսվա մաթեմատիկաի ֆելեշմոբին։

այօ

ֆլեշմոբից իմ ամեն շատ հավնաց խնդիր

1. Կատարելով թվաբանական գործողությունները՝ գրի՛ր դեղին վանդակներում պակասող շրջանների թիվը:

Подпись отсутствует

պառտաչանաչ կատարել ես յուրաքանչուր օրվա աշխտաք։

մեծամասաբ կատարել եմ

մասնաքցել ես կոտրակները կենցաղում նաղագծին։

այօ բայց շարունակելունք մառտ ամսին

ունես մաթեմատիկաի բաժին։

այօ

Posted in Մաթեմաթիկա

Բանավոր հաշվարկներԿրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Մաս և ամբողջ

Թվի մաս գտնելը

      

Եթե քառակուսին բաժանենք 2 հավասար մասի, ապա այդ մասերից յուրաքանչյուրը կլինի քառակուսու  մասը։

-ը կարդում ենք  մեկ  երկրորդ։

  

   մաս կամ կես։

-ը հասկանանք այսպես՝ ամբողջը բաժանել 2 հավասար մասի և վերցնել 1 մասը։

Եթե քառակուսին բաժանենք  4 հավասար մասի, ապա այդ մասերից յուրաքանչյուրը կլինի քառակուսու  մասը։

-ը կարդացվում է  մեկ չորրորդ։

 մաս կամ մեկ քառորդ մաս։

-ը հասկանանք այսպես՝ ամբողջը բաժանել 4 հավասար  մասերի և  վերցնել 1 մասը։

 

 ասելով հասկանում ենք  ամբողջը բաժանել 16 հավասար  մասերի  և  վերցնել 1 մասը։

    
    
    
    

Առաջադրանքներ

 1. Պատկերներից յուրաքանչյուրի  վրա  նշված մասն արտահայտիր թվերով։
   
   
   

ա)

1\9

բ)

1\5

     
      

գ)

1\6

դ)

3\10

          

ե)

3\9

   
   
   

Թվի մաս գտնելը

Օրինակ՝ 36-ի   -րդ մասը կլինի՝

36։6=6

 • Գտիր թվի նշված մասը։

160-ի   -րդ մասը 60:4×1=60

250-ի   -րդ մասը 250:5×1=50

3000-ի   -րդ մասը

180-ի   -րդ մասը 180:9×1=80

 • Հաշվիր։

245 կգ-ի  -րդ մասը 245:5×1=45

24 ժ-ի    -րդ մասը 24:4×1=6

210 դրամի   -րդ մասը 210:7×1=10

 • Արտահայտիր նշված միավորներով։

  ժ=  ր  60:6=10

  կմ = մ  200 մ

  օր = ժ 2

  տ = ամիս 3

  ց = կգ 10

  մ =  սմ 2

Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ամենափոքր դհանուր բազմապատիկ

Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների
վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
 և գտեք նաև նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

25 և 35=175

25=5×5

35=5×7

35,25=5

35,25=35×5=175

18 և 36

18,36=36

18,36=18

10 և 50=10

10,50=50

10,50=10

7 և 11

7×11=77

7,11=1

4 և 18

4=2×2,18=2x3x3( 4,18 ) =2x2x3x3=36,(4,18 )=2

15 և 60,(15,60)=60 (15,60)=15

3 և 17,(3,17)=3×17=51,(3,17)=1

4 և 24, (4,24) =24, (4,24) =4

33 և 11,(33,11)=33, (33,11)=11

14 և 42,(42,14)=42,(14,42)=14

19 և 38,(19,38)=38 , (19,38)=2

12 և 28,12=2x2x3,28=2x2x7,(12,28)=2x2x3x7=84,(12,28)=2×2=4

30 և 35,30=2x3x5,35=7×5,(30,35)=2x3x5x7=210,(30,35)=5

56 և 18, 56=2x7x2x2,18=3x2x3,(56,18)=7x2x2x2x3x3=504,(56,18)=2

9 և 7=3×3,7=7×1,(9,7)=3x3x7x1=63 ,(9,7)=1

Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների
վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

[16 և 36]=144, 4 ես ինձ գնահտում եմ 8

16=2x2x2x2

36=2x2x3x3

24 և 48=48, 24

3 և 7 3×7=21

16 և 84=336

15 և 75=75

9 և 11= 9×11=99

13 և 7= 7×13=91

19 և 3= 9×3=27

17 և 6= 17×6=102

17 և 34= 34:17=6

3 և 39=39:3=13

11 և 88=88

7 և 21= 21բզմպատիկ 7 բաժանարար

56 և 104, 56=7x2x2x2, 104= 52×2, [56,104]=7x2x2x2x52=2912

24 և 64, 24= 3x2x2x2, 64= 2x2x2x2x2x2, [24,64]=3x2x2x2x2x2x2=192

32 և 16, [32,16]=32

45 և 25, 45= 3x3x5, 25=5x2x2, [45,25]=3x3x5x2x2=180

45 և 90, [45, 90]=90

36 և 24, 36= 2x2x3x3, 24=3x2x2x2, [36,24]= 2x2x3x3x2=72

16 և 84, 16= 2x2x2x2, 84=7x3x2x2, [16,84]= 2x2x2x2x7x3=336

32 և 100, 32= 2x2x2x2x2, 100= 2x2x5x5, [32, 100]= 2x2x2x2x2x5x5=134

30 և 36, 30=3x2x5, 36= 2x2x3x3, [30,36]=3x2x5x2x2x3=360

50 և 40 , 50= 5x2x5, 40= 5x2x2x2, [50,40]=5x2x5x2x2=200

Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների

։

Posted in Մաթեմաթիկա
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1.png
 • (30 և 18]=5×6-6×3
 • (36 և 12)=6×6-4×3
 • [4 և 80}=2×2-8×10
 • 15 և 40=3×5-8×5
 • 9 և 5=3×3-1×5
 • 25 և 35= 5×5-7×5
 • 25 և 45= 5×5-9×5
 • 4 և 5= 1×4-1×5
 • 3  և 13= 1×3-1×13
 • 5 և 20 =1×5-4×5
 • 18 և 27=3×6-3×9
 • 15 և 30=5×3-5×6
 • 16 և 4=2×8-2×2
 • 12 և 15=3×4-3×5
 • 18 և 10=9×2-2×5
 • 6 և 12=3×2-3×4
 • 15 և 6=3×5-3×2
 • 2 և 44=2×1-11×4
 • 15 և 65=3×5-1×65
 • 4 և 240=2×2-1×240
 • 3 և 19=3×1-1×19
 • 7 և 17=1×7-1×17
 • 3 և 7=1×3-1×7
 • 4 և 11=1×4-1×11
 • 25 և 75=5×5-1×75
 • 18 և 72=2×9-9×8
 • 24 և 18=3×8-6×3
 • 3 և 7=3×1-1×7
 • 9 և 11=3×3-1×11
 • 260 և 13=260×1-13×1
 • 100 և 30=1×100-5×6
 • 13 և 390=13×1-390×1
 • 81 և 27=9×9-3×9
 • 100 և 32=25×4-8×4
 • 24 և 60=3×8-1×60
 • 35 և 60=7×5-1×60
 • 15 և 50=3×5-1×50
 • 4 և 170=2×2-85×2
 • 27 և 63=3×9-9×7
 • 600  և 400=2×300-2×200
Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Պարզ ու բաղադրյալ թվեր: Բաղադրյալ  թվերի  վերլուծությունը պարզ արտադրիչների:

Փոխադարձաբար պարզ են այն թվերը, որոնց ընդհանուր բաժանարարը միայն 1-ն է։

Օրինակ՝ 5 և 7 թվերը փոխադարձաբար պարզ թվեր են։

Առաջադրանքներ

1․Թվերը  վերլուծեք  պարզ արտադրիչների։

Օրինակ՝ 22=2*11

 • 16=4×4=2x2x2x2
 • 28=4×7=2x2x7
 • 36=3×4=6×6=2x3x2x3
 • 12=3×4=3x2x2
 • 18=6×3=2x3x3
 • 45=9×5=3×3
 • 64=8×8=2x2x2x2x2
 • 80=4×20=2x2x2x5
 • 26=2×13
 • 45=9×5=3×3
 • 9=3×3
 • 15=3×5
 • 24=3x2x2x2x2
 • 2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները:
 • Օրինակ՝ 6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։
 • 25 և 35-5×5-7×5
 • 40 և 28-6×8-6×5
 • 36 և 18-9×4-2×8
 • 45 և 10-9×5-2×5
 • 15 և 25-3×5-5×5
 • 26 և 12-1×26-6×2
 • 40 և 35-7×5-5×6
 • 60 և 25-6×10-5×5
 • 24 և 18-6×4-6×3
 • 16 և 24-6×4-4×4

 • 3․Այմժ ինքդ կազմիր նմանատաիպ առաջադրանքներ։