Posted in Մայրենի

Թափանցիկ Ջակոմոն»

Իմ կարծիքով այս պատմվածքը նվիրված էր արդարությանը և անմեղությանը։ Այս պատմվածքը ուզում է ասել, որ արդարությունը ամենից վեր է, և այն, ինչպես գրված է պատմվածքում, ճշմարտության լույսը վեր է ցերեկվանինից։ Իմ կարծիքով Թափանցիկ Ջակոմոն այնքան էլ ճիշտ չարեց, բոլորին ասելով ճշմարտությունը, չէ՞ որ միշտ էլ եթե մարդկանց (կամ մեծ մարդկանց) կարծիքը քո կարծիքի հետ չի

Posted in Մայրենի

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.  Գտնել նախադասության ենթակաները և ընդգծել

 • Ծերունին մտավ լքված խրճիթը: 
 • Կարինեն սիրում էր ճամփորդել: 
 • Հավաքված կանանցից մի քանիսն մաքրում էին ձավարը: 
 • Զորավարը հոգատար հայր էր: 

2. Ընդգծեք նախադասությունների ենթական և ստորոգյալը: 

 • Դրսում մարդիկ աղմկում էին: 
 • Անհանգիսըտ տղան չէր գտնում իր տեղը: 
 • Լուսաբացին արևը պայծառ շողում էր: 
 • Քամու թևերը տարան տերևներին: 
 • Մայրիկը համբուրեց իր սիրելի որդուն: 

3. Բայերը դարձրեք նախադասություների ստորոգյալ: 

Ասել, հիշել, աշխատել, հիանալ, գնել, կառուցել, հանգստանալ, մտածել  

 • Այսօր բոլորս աշխատել ենք բակում և մեծ ոգևորությամբ օգնել ենք միմյանց: 
 • Անցյալ տարի նա ․հանգստացել էր Հավայան կղզիներում և թարմացած վերադարձել է աշխատանքի: 
 • -Խոստանում եմ, որ եթե օգնես, ես նոր պայուսակ կգնեմ քեզ համար: 
 • Ուսանողը երկար մտացեծ ու վերջում վստահ պատասխանեց: 
 • Կասեմ իմ կարծիքը, եթե այն հաշվի առնող լինի: 
 • Անցորդները կանգնում էին ու հիանում այդ ասնովոր տեսարանով: 
 • Վարպետ Օնիկն իր տունը կառուցեծ մեկ տարվա ընթացքում, իսկ կտուրը կապել էր հաջորդ տարի: 
 • Նստել էր պատշմբում և հիշեց իր մանկության օրերը: 

4. Հտևյալը  բայերով նախադասություններ կազմեք այնպես, որ դրանք լինեն ստորոգյալ: 

Քշել, արթնացնել, մաքրել, հեռանալ, տաքանալ, լուսավորել: 
Քամին ծառի տերևները քշեց և պոկեց։
Ինձ ամեն առավոտ իմ տատիկն է արթացնում։
Ես իմ սենյակը միշտ մաքրում եմ։
Երեխաները տնից հեռացան և մոլորվեցին։
Օրը կամաց – կամաց սկսեց տաքանալ։
Գիշերը փողոցները լուսավորում են լուսամփոփները։

5. Նախադասություններին ավելացրեք ինչպիսի՞ և ինչպե՞ս հարցերին պատասխանող բառեր: 

Ուժեղ թշնամին պարտվեց դժվարությամբ
Բարետես խանութպանը ժպտում էր մեղմորեն 
Բազմաթիվ հյուրերը հեռացան հիացած
Խիստ ուսուցչուհին խոսեց բարկացած
Խոր անտառը մթնեց արագորեն

6. Նախադասություններին ավելացրեք երբ և որտեղ հարցին պատասխանող բառեր: 

 • Առավոտյան մարդիկ հավաքվեցին հրապարակում : 
 • Երեկվանից վարպետները աշխատում էին դպրոցի կողքի շենքում
 • 2 ժամ առաջ նրանք հանդիպեցին թատրոնում : 
 • Դասի ժամին աշակերտները փախան տուն

7. Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ թվով է դրված ստորոգյալը և ենթական համաձայնեցրեք նրա հետ: 

 • Երեխաները հեռանում էին իրենց ուսուցչուհուց: 
 • Առավոտյան բոլոր թռչունները արթնանում էին արևի շողերի հետ: 
 • Մոտակա այգիները արդեն կանաչում էին: 
 • Կարենը բարձրացավ տան կտուրը: 
 • Հեռավոր երկրներից վերադարձել էին զինվորները

8. Ընդգծված բայերը դարձրեք նախադասության ստորոգյա, դուրս գրեք՝ նշելով դեմքը, թիվը, ժամանակը։ 

 • Նրանք փնտրել- փնտրում էին վարդագույն շենքեր ունեցող երազային այդ քաղաքը: 
 • Տնից հեռանալիս Վարդուհին մեկ անգամ ևս ստուգել-ստուգեց ամեն ինչ: 
 • Շատպելու պատճառով Կարինեն ընկավ և քիչ էր մնում վնասեր ոտքը: 
 • Հիմա մարդկանց համոզելու համար նա լուրջ փաստարկներ է-փնտրում փնտրել-: 
 • Նա սիրել- սիրում էր միայն դաշտերում աճող բազմագույն ծաղիկներ և միշտ դրանք էր գնում: 
 • Հանկարծ կուրացուցիչ լույս հորդել- հորդաց պատուհանից: 
 • Ծաղիկները բացել-բացել էին իրենց հրաշք թերթիկները հիացնում էին բոլորին: 
 • Վաղը նա կմտնի դասարան և զարմացած հարցնե- կհարցնի
 • Նա ծրագրել է, որ անպայման առավոտյան վաղ մեկնել-կմեկնի
 • փնտրում էին-3-րդ դեմք, հոգնակի, անցյալ
 • ստուգեց-3-րդ դեմք, եզակի, անցյալ
  փնտրում է-3-րդ դեմք, եզակի, ներկա
 • սիրում էր- 3-րդ դեմք, եզակի, անցյալ
  հորդաց-3-րդ դեմք, եզակի, ներկա
  Բացել էին- 3-րդ դեմք, հոգնակի, անցյալ
  կհարցնի- 3-րդ դեմք, եզակի, ապառնի
  կմեկնի- 3-րդ դեմք, եզակի, ապառնի
Posted in Մայրենի

Հ. Թումանյան «Ոսկու կարասը»

 • Նարնջագույն բառերի բացատրությունը գտեք բառարանում և բացատրեք:
  ռանչպարներին-Հողագործ
  հափշտակես-հազվադեպ
  պարգև-նվեր
 • Մանուշակագույն բառերը դուրս գրեք, պակասող տառերը լրացրեք:
  Մարդիկը
  թագավորը
  դարձյալ
  բախտը
  արդար
 • Կանաչ բառերը դուրս գրեք և որոշեք ածական են, թե՞ գոյական:
  Պապերից-գոյական
  Աղքատ-ածական
  Եզները-գոյական
  Վարուցանքի-գոյական
  Ոսկի-գոյական
  Վարձը-գոյական
  Թագավոի-գոյական
  Անգետ-ածական
 • Բնութագրեք գյուղացիներին և թագավորին:
  Գյուղացիները ազնիվ ու աշխատասեր էին, իսկ թագավորը՝ ագահ և նախանձող։
 • Եթե դուք լինեիք հողագործի տեղը, որի եզները սատկել էին, ոսկու կարասը կվերցնեի՞ք, թե՞ ոչ, պատասխանը հիմնավորեք:
  Այո, քանի որ ոսկով կարող եմ եզներ գնել, և այն ամենը, ինրն ինձ անրաժեշտ է։
 • Ի՞նչ սովորեցիք հեքիաթից:
  Հեքիաթից սովորեցի, որ պետք չէ ագահ լինել։
Posted in Մայրենի

Մայրենի 361-365 լեզվական աշխատանք 27.04.2022

Ուղղակի և անուղղակի խոսք

361. Ա և Բ նախադասությունների մեջ ընդգծված մասերը համեմատի՛ր: Դրանք ինչո՞վ են տարբերվում (համեմատի՛ր դրանց արտահայտած մտքերը, արտահայտման ձևերը):

            1. Ա. Տղան հարցրեց.
            – Ռոբոտը մեզ չի՞ գտնի:
            
Բ. Տղան հարցրեց, թե ռոբոտը իրենց չի՞ գտնի:

2. Ա. Տիգրանն ասաց.
            – Չի գտնիեթե մենք շատ չխոսենք:
            Բ. Տիգրանն ասաց, որ չի գտնի, եթե իրենք շատ չխոսեն:


            
3. Ա. Տիգրանն ասաց.
            – Ես էլ եմ ձանձրանում, բայց պետք է մի քիչ համբերենք:
            Բ. Տիգրանն ասաց, որ ինքն էլ է ձանձրանում, բայց պետք է մի քիչ համբերեն:

4. Ա. Տղան ասաց.
            – Տնային հանձնարարությունները հետո կանենք, մեր ընկերները հիմա սպասում են:
            
Բ. Տղան ասաց, որ տնային հանձնարարությունները հետո կանենիրենց ընկերները հիմա սպասում են:

Ա նախադասության մեջ ուղղակի խոսք է, իսկ Բ նախադասության մեջ անուղղակի։

362. Նախորդ վարժության մեջ ընդգծված հատվածներից ո՞րը կանվանես ուղղակի խոսքո՞րը՝ անուղղակի խոսք:Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:

Ա նախադասության մեջ ուղղակի խոսք է, իսկ Բ նախադասության մեջ անուղղակի։

363. Տրված նախադասությունները խմբավորի՛ր՝ ըստ նրանց մեջ ընդգծված հատվածներիՍտացածդ խմբերն ինչո՞վ են տարբերվում:

            1. – Լույսը վառե՞մ,– հարցրի ես:

Ուղղակի խոսք է:
            2. Ես ծիծաղելով ասացի, որ հրավիրատոմսը պատռված է:

Անուղղակի խոսք է։
            3. Լևոնը բարկացած ձայն տվեց.
            – Լույսը ինչո՞ւ վառեցիր:

Ուղղակի խոսք է։
            
4. Հետո հաշտվողաբար ասաց, որ լույսը թող վառված մնա:

Անուղղակի խոսք է։
            
5. Լևոնն ասաց, որ պետք է կարդալ և ոչ թե շատախոսել:

Անուղղակի խոսք է։
            
6. Ես կարդացի և ասացի.
            – Ոչինչ չեմ հասկանում:

Ուղղակի խոսք է։

            7. Ես համոզում էի Լևոնին, որ նրա ներկայությունը պարտադիր է:

Անուղղակի խոսք է։
            
8. – Գտա՜, – գոչեցի ես,- նրան հեռախոսով կասենք:

Ուղղակի խոսք է։

364. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա, Բ, Գ նախադասությունների կետադրությանըկետադրական տարբերությունները գտի՛ր և օրինաչափությունը փորձի՛ր բացատրել:

            1. Ա. Ընկերս ասաց.
            – Պապս սիրում է նկարներ հավաքել ու մի մեծ պատկերասրահ ունի:
            Բ. – Պապս սիրում է նկարներ հավաքել ու մի մեծ պատկերասրահ ունի, – ասաց ընկերս:
            Գ. – Պապս սիրում է նկարներ հավաքել, – ասաց ընկերս, – ու մի մեծ պատկերասրահ ունի:
            2. Ա. – Քեռիս ասաց.
            – Գիտե՞ս, որ մրջյուններն իրար տեղեկություն են հաղորդում ու անգամ հեռվից հեռու խոսում են իրար հետ:
            Բ. – Գիտե՞ս, որ մրջյուններն իրար տեղեկություն են հաղորդում ու անգամ հեռվից հեռու խոսում են իրար հետ, – ասաց քեռիս:
            Գ. – Գիտե՞ս, որ մրջյուններն իրար տեղեկություն են հաղորդում, – ասաց քեռիս, – ու անգամ՝ հեռվից հեռու խոսում են իրար հետ:

Ուրիշի ուղղակի խոսքից առաջ գիծ է դրվում վերջում ստորակետ, և նորից գիծ։

365. Նախադասությունները լրացրո՛ւ (ուղղակի խոսքեր գրի՛ր):

            1. Փոքրիկը խնդրեց.
            – Հայրիկ, կարելի՞ է իմ հեռախոսը վերցնեմ:
            2. – Հայրիկ,- անհանգիստ ասաց իշխանը, – շուտով արքան կգա:
            3. – Այսօր ինձ թույլ չեն տվել իջնել բակ, – բողոքեց տղան:
            4. – Կարծես կարկուտ է գալու,- անհանգստացավ պապիկը:
            5. – Ես մարդ-մեքենա եմ,- շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան, – և եկել եմ այս երկիրը տրաքել:

Posted in Մայրենի

ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱՎՈՏ

 • Բանաստեյֆղծության մեջ ընդգծված բառերը դրեք ուղիղ ձևով և դրանցով կազմեք նախադասություններ։
 • Զընգզընգալեն-զընզզնգալ
 •  խոխոջում է-խոխոջումի
 • շընկշընկում է-շավացնել
 • Կըռկըռալեն-Կըռկըռալ
 •  է կարդում-երքել
 • Շորորալեն-Շորորալ
 • Սըլսըլալեն-Սըլսըլալ
 • Յուրաքանչյուր քառատողում կա երկուական ենթակա, գտեք դրանք, դուրս գրեք և գրեք, թե ինչ են դրանք անում։ Լուսը-լուսավորում է և բացվում է ,առուն-խոխոջում է,Քամին- շընկշընկում է,Կռունկն-կռկռում է,Կաքավ կղկղում է, Հարսն ու աղջիկ-Շորորում է 
 • կարդացեք բանաստեղծությունը 5 անգամ, ի՞նչ ձայներ եք լսում, ի՞նչ գույներ եք տեսնում բանաստեղծության մեջ։
 • Բանաստեղծությունը սովորեք անգիր և նկարեք այն։
Posted in Մայրենի

Առաջադրանքներ Արջաորս: Հ. Թումանյան

 • Կանաչով նշված արտահայտությունները բացատրեք:
 • բոցն աստծու ոտներն էրում է-բոցը աստծու ոտքերն է հասնում։
 • Բայց անտերը գլխի է ընկել- Բայց, նա արդեն իմացել է
 • Իմացել եմ, որ արջը ականջ է դնում, տեսնի շունչ կա, թե չէ-իմացել եմ, որ արջը ականջ է դնում, տեսնի շունչ կա թե չէ
 •  Ես էլ շունչս փորս գցեցի- Ես էլ շունչս պորս գնացի
 •   մին էլ ականջ դրավ-մեկ էլ ականջ դրեց
 •  Հետքն ընկա գնացի-հետեվից ընկա գնացի
 • Նարնջագույն բառերի իմաստները գտեք բա ռարանում կամ Վիքիպեդիայում:
 • Եթե դուք լինեիք Ավագի ընկերոջ փոխարեն, նորի՞ց կգնայիք արջին սպանելու: Պատասխանը հիմնավորեք:Եթե ես լինեի Ավագի ընկերոջ փոխարեն այնպես կանեի , որ արջը փախչեր անտառի խորքերը և չվերադառնար։ Որովհետև չէի ուզի սպանել արջին։
 •  բայաթի -տխուր
 • դրուստ – շիտակ
 • օքմին- մի մարդ
 •  մերուն-խոզամայր
 • լուլիցը- չախմախը
 •  չախմախը-լուլիցը
 • խտըտեց-գրկել
 • Ի՞նչ եք կարծում արջը սատկե՞ց: Ինչո՞ւ եք այդպես կարծում:
 • Ես կարծում եմ արջը չսատկեց։ Միգուցե նա ջրին էր վազում , որպիսզի ջուր խմի։
 • Ո՞րն է ր պատմվածքի ամենալարված պահը:
 • Պատմվածքի ամենալարված պահը , որ մարդը իր շունչը պահում էր և ձևացնում էր իբրև թե նա մահացած է։
 • Ի՞նչ սովորեցիք այս պատմվածքից:
Posted in Մայրենի

Լեզվական առջդրանք

1.  Գտնել նախադասության ենթակաները և ընդգծել:

 • Ծերունին մտավ լքված խրճիթը:
 • Կարինեն սիրում էր ճամփորդել:
 • Հավաքված կանանցից մի քանիսն մաքրում էին ձավարը:
 • Զորավարըմ  հոգատար հայր էր:

2. Ընդգծեք նախադասությունների ենթական և ստորոգյալը:

 • Դրսում մարդիկ աղմկում էին:
 • Անհանգիսըտ տղան չէր գտնում իր տեղը:
 • Լուսաբացին արևը պայծառ շողում էր:
 • Քամու թևերը տարան տերևներին:
 • Մայրիկը համբուրեց իր սիրելի որդուն:

3. Բայերը դարձրեք նախադասություների ստորոգյալ:

Ասել, հիշել, աշխատել, հիանալ, գնել, կառուցել, հանգստանալ, մտածել

 • Այսօր բոլորսել աշխատել ենք բակում  և մեծ ոգևորությամբ օգնել ենք միմյանց:
 • Անցյալ տարի նա հանգստացել է Հավայան կղզիներում և թարմացած վերադարձել է աշխատանքի:
 • -Խոստանում եմ, որ եթե օգնես, ես նոր պայուսակ կգնեմ քեզ համար:
 • Ուսանողը երկար մտածեց ու վերջում վստահ պատասխանեց:
 • Կասեմ  իմ կարծիքը, եթե այն հաշվի առնող լինի:
 • Անցորդները կանգնում էին ու հիանում էին այդ ասնովոր տեսարանով:
 • Վարպետ Օնիկն իր տունը կառուցել էր մեկ տարվա ընթացքում, իսկ կտուրը կապել էր հաջորդ տարի:
 • Նստել էր պատշմբում և , հիշումեր իր մանկության օրերը:

4. Հտևյալը  բայերով նախադասություններ կազմեք այնպես, որ դրանք լինեն ստորոգյալ:

Տղան քշել էր իր բոլոր մեքենաները։ Տատիկ իր թոռնիկին արթնացրել է։ Տղան իր բոլոր մեքենաներ  մաքրել էր։ Աղջիկ հեռացել էր իր տնից։   Տղան  լուսավորեց  իր սենայակ:

5. Նախադասություններին ավելացրեք ինչպիսի՞ և ինչպե՞ս հարցերին պատասխանող բառեր:

 • Դաժան Թշնամին մարտի ժամանակ պարտվեց :
 •  գեղեցիկ Խանութպանը ժպտում էր բոլորին:
 • վատ Հյուրերը հեռացան նրանց տնից շատ արագ :
 •  Հովաննես Թումայնանի մասին բարի Ուսուցչուհին խոսեց:
 • Գեղեցիկ երեկոյան Անտառը մթնեց։

6. Նախադասություններին ավելացրեք երբ և որտեղ հարցին պատասխանող բառեր:

 • Մարդիկ հավաքվեցին երեկոյան:
 • Վարպետները աշխատում էին առավոտյան :
 • Նրանք հանդիպեցին նրան քաղաքում:
 • Աշակերտները փախան ծերեկ դասի ժամանակ :

7. Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ թվով է դրված ստորոգյալը և ենթական համաձայնեցրեք նրա հետ:

 • Երեխա հեռանում էին իրենց ուսուցչուհուց:
 • Առավոտյան բոլոր թռչուն արթնանում էին արևի շողերի հետ:
 • Մոտակա այգի արդեն կանաչում էին:
 • Կարեն բարձրացավ տան կտուրը:
 • Հեռավոր երկրներից վերադարձել էին զինվոր:

8. Ընդգծված բայերը դարձրեք նախադասության ստորոգյա, դուրս գրեք՝ նշելով դեմքը, թիվը, ժամանակը։

 • Նրանք փնտրել վարդագույն շենքեր ունեցող երազային այդ քաղաքը:
 • Տնից հեռանալիս Վարդուհին մեկ անգամ ևս ստուգել ամեն ինչ:
 • Շատպելու պատճառով Կարինեն ընկավ և քիչ էր մնում վնասեր ոտքը:
 • Հիմա մարդկանց համոզելու համար նա լուրջ փաստարկներ փնտրել:
 • Նա սիրել միայն դաշտերում աճող բազմագույն ծաղիկներ և միշտ դրանք էր գնում:
 • Հանկարծ կուրացուցիչ լույս հորդել պատուհանից:
 • Ծաղիկները բացել իրենց հրաշք թերթիկները հիացնում էին բոլորին:
 • Վաղը նա կմտնի դասարան և զարմացած հարցնել:
 • Նա ծրագրել է, որ անպայման առավոտյան վաղ մեկնել:
Posted in Մայրենի

Լեզվական աշխատանք 

354. Երկրորդ նախադասությունը փակագծում գրված բառով միացրո՛ւ առաջինին, ի՞նչ նախադասություններ ստացվեցին:

            Օրինակ՝
Մի հրաշալի հեքիաթ եմ հիշում: Դա տատս էր պատմում: (որ) տատս էր Մի հրաշալի հեքիաթ եմ հիշում, որ տատս էր պատմում:
            Դաշտերից մի լուր եկավ: Շեկոն ու Մարալն իրար փշրում են: (որ)
            Ոչխարի խոնավ բրդի հոտը խաբկանք էր: Սարերը մնացել էին հեռվում:        (որովհետև) Շեկոն ու Մարալն իրար փշրում:
            Նա ստիպված առժամանակ ընդհատեց ճանապարհորդությունն ու փնտրտուքը:            Գրեթե սպառվել էին սուղ միջոցները: (քանի որ) ընդհատեց     ճանապարհորդությունն:
            Մի օր գործից տուն դարձավ ու ի՜նչ տեսավ: Տունը կողոպտել էին:(որ)
            Մի դեռատի պատանի արագ գալիս է Գետառի կողմից: Նա ձեռքին ծաղիկների   փունջ ունի: (որը) Տունը կողոպտել

355. Նախադասությունը հերթով տրված բառերով միացրո՛ւ և բացատրիր, թե իմաստային ինչ փոփոխություն է լինում։

ա) Այնքան որ, բ) և:
            Թագավորի ձայնը այնքան է նվազում, որ պալատականները նրան չեն կարողանում լսել:

356. Նախադասությունը տրված բառերից մեկով միացրո՛ւ և բացատրիր, թե ընտրությունդ։   

ա) Եվ, բ) իսկ
            Ահռելի որոտից պայթում էր երկինքը:Եվ Ջուրը հազարավոր դույլերով թափվում էր  ներքև իսկ

357. Նոր նախադասություններ ստացի՛ր՝ տրված բարդ նախադասության ընդգծված մասը հանելով: Ինչպիսի՞ նախադասություններ ստացվեցին:

Մարդը վաղուց երազում է ստանալ մի դեղ։   

Հեքիաթներում հանդիպե՞լ ես կախարդական ջրի։   

Այսօրվա Երկիրը շատ է տարբերվում նրանից։

Մարդիկ ավերում են Երկիրը՝ առանց մտածելու սերունդների մասին։

Պատմության դասագրքերում ոչինչ չկա ամբողջ աշխարհն ընդգրկած պատերազմի մասին։

358. Տրված բարդ նախադասությունների ընդգծված ստորոգյալները հանի՛ր: Ո՞ր բառերը դուրս կգան դրանց հետ (ինչպիսի՞ նախադասություններ կստացվեն):

            Կերակրի աղը սննդամթերք է, որը պատրաստի է:
           
Աղի հանույթի գլխավոր աղբյուրը ծովն է, աղ շատ նաև աղի լճերում:
            Այնտեղ մարդիկ սնունդն անալի են ուտում, որովհետև աղը թանկարժեք ուտելիք է համարվում:                    
            Կենտրոնական Աֆրիկայով ճանապարհորդողները պատմել են. որ բազմաթիվ    ցեղեր մի բաժակ աղի դիմաց նույնքան ոսկի էին տալիս:
            Աղը միշտ էլ այնքան կարևոր սննդամթերք է համարվել, որ հատուկ             վերաբերմունք արտահայտելիս հյուրերին աղ ու հացով են դիմավորել:
            Եթե ուզում ես մարդուն լավ ճանաչել, պիտի հետը մի փութ աղ ուտես:
            Մի փութր շատ է թվում, բայց երկու հոգով այդքան աղը կուտեն մի տարուց մի   քիչ ավելի ժամանակում:

Posted in Մայրենի

Լեզվական առջադրանք

320. Նախադասություններում ընդգծիր գործողություն կատարողին և նրա կատարած գործողությունը։

 1. Կետերը ջրի տակ երկար են մնում:
 2. Ծովային կրիաները ջրի տակ դիմանում են երեք ժամ և ավելի:
 3. Պինգվիններն ապրում են սաստիկ ցրտի պայմաններում։
 4. Փղերը կնճիթով շոգ օրերին իրենց վրա ջուր են լցնում։
 5. Հայտնի է, որ կոկորդիլոսը կարող է հովազի ուտել։

321․ Հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրով կազմեք մեկական նախադասություն, որտեղ դրանք կլինեն գործողություն կատարողը և ընդգծեք նրանց կատարած գործողությունը։

Աղջիկ գնում է տւն անտառով , ծառ չորանում է այգում , ես ի բերան   , արեգակ բացվում արդեն է , վարորդ վարում է մեքենան արագ  , աշակերտ սովորում է դպրոցում  , քամի կագնում է շատ արագ  , դանակ կտրում է շատ լավ ։

322․ 320 առաջադրանքում ձեր կողմից նշված բառերը կոչվում են նախադասության գլխավոր անդամներ, փորձեք բացատրել, թե ինչու են դրանց այդպես անվանում։

 Որովհետև դա գլխավոր բառն է դրա համար կոչվում է գլխավոր անդամ։

323․ Նախադասություններրի գլխավոր անդամներն ընդգծիր, մյուս անդամներն ինչպե՞ս կանվանես։

Ամենահին բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում է հայտնաբերվել:
Աշխարհի ամենալայն ծառուղին և ամենաերկար փողոցը Բուենոս Այրեսում են:
Մեր մոլորակի վրա հանդիպող ամենից հազվադեպ հիվանդությունը ծիծաղի հիվանդություն է կոչվում: Հիվանդացածներից ոչ մեկը չի փրկվել:
Ամենից թանկ գիրքը 1455 թ. Գուտեմբերգն է տպագրել։ Այդ գրքի մեկ օրինակի համար 1926 թ. Մի մարդ երեսունհինգ հազար դոլար է վճարել:

324․ Նախադասության գլխավոր անդամներին լրացումներ ավելացրու։ Ի՞նչ փոխվեց։

Նապաստակը փախչում է խորամակ աղվեսից անտառով ։

Անտառը կանաչեց ամառվա արաջին օրից ։

Եղևնին զարդարել են մարդիկ շատ գեղեցիկ  ։

Եղնիկներն ապրում են անտառում շատ լավ ։

Մարդը որսաց արջին  և տարավ իր հետ տուն  ։

Բնությունն արթնանում է գարնան առաջին օրից ։

325․ Գրիր գլխովոր անդամները․ գործողություն կատարողին նշիր դեղին, իսկ նրա կատարած գործողությունը՝ կապույտ։

Այս դեպքը Հարավային Անգլիայում է պատահել: Մի ծեր հոգևորականի աղքատիկ տանը առնետ է հայտնվում: Առնետն այնքան է ելումուտ անում, որ տանտերը սովորում է նրան. վերջը երկուսն ընկերանում են: Մի գիշեր ծեր հոգևորականը վեր է թռչում խորունկ քնից. առնետը կծել էր նրա այտը: Սկզբում մարդը զայրանում է դավաճան կենդանու վրա, բայց հետո տեսնում է վառվող վարագույրները, հասկանում, որ իր փայտե տնակը հրդեհ է ընկել:

Տունն էլ ամբողջությամբ կայրվեր, եթե բարեկամ առնետը չլիներ ու այտը չկծեր: