Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Մաթեմատիկայի օլիմպիադա

 1. Պատ՝10
 2. Պատ՝ 280
 3. Պատ՝ 3/4
 4. Պատ՝ 4մ
 5. Պատ՝ 6
 6. Պատ 4
 7. Պատ՝ 36
 8. Պատ 314
 9. Պատ՝ 12
 10. Պատ՝ 1010
 11. Պատ՝ 200
 12. Պատ՝ 14
 13. այլ պատասխան, Պատ՝ 50
 14. Պատ 250
 15. Պատ եժանացավ 9 տոկոսով
 16. Պատ 1373
Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն
 1. Այգեպանը 4 օրվա ընթացքում հավաքեց 58 դույլ խնձոր՝ ամեն օր հավաքելով նախորդ օրվանից 3 դույլով ավել: Քանի՞ դույլ խնձոր հավաքեց այգեպանը երկրորդ օրը:

58-18=40 40:4=10 Պատ՝ առաջին օր 10, երկրորդ օր 13, երորդ օր 19։

 1. Քանի՞ անգամ օրվա ընթացքում ժամ և րոպե ցույց տվող սլաքները կկազմեն ուղիղ անկյուն:

2×22=44 Պատ՝ 44 անգամ

 1. 15 թվին աջից և ձախից կցագրելով մեկական թվանշան ստանում են 15-ին բազմապատիկ թիվ: Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշանների գումարի մեծագույն հնարավոր արժեքը:

Պատ՝ 9150

 1. Փողոցի մի կողմում տները հաջորդաբար համարակալված են զույգ թվերով՝ 2,4,6,… իսկ մյուս կողմում՝ կենտ թվերով՝ 1,3,5,…։ Զույգ կողմի վերջին տունը ունի 12 համարը, և փողոցում կա ընդամենը 17 տուն։ Ի՞նչ համար ունի փողոցի կենտ կողմի վերջին տունը։

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 Պատ՝ 21

 1. Դասարանում սովորում են 30 աշակերտ։ Նրանք նստած են զույգերով այնպես, որ յուրաքանչյուր տղայի կողքին նստած է աղջիկ, ընդ որում աղջիկների ուղիղ կեսն է նստած տղաների կողքին։ Քանի՞ տղա կա դասարանում։

30:3=10 Պատ՝ 10 տղա

 1. Մեծ ուղղանկյունից ABCD ուղղանկյունը կտրելուց հետո նրա պարագիծը մեծացավ 6-ով, իսկ մակերեսը փոքրացավ 6-ով։ Ինչի՞ է հավասար AB-ն:

Պատ՝ 2

Posted in Մատեմատիկա 6.4, Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

ընտրություն

Խնդիր 1: Դասարանում աղջիկների քանակը 24-ով ավելի է, քան տղաների քանակը: Գտնել դասարանի աշակերտների քանակը, եթե հայտնի է, որ դասարանում աղջիկները երեք անգամ ավելի շատ են տղաներից:

24:2=12

12×3=36

36+12=48

Խնդիր 2:Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

800-150=650

650:5=130

800-390=410

Պատ՝ 410

Խնդիր 3:Թատրոնում կա 525 մարդ, ընդ որում տղամարդիկ երեխաներից 2 անգամ շատ են, իսկ կանայք տղամարդկանցից 10-ով ավելի են: Պարզել, թե քանի՞ երեխա կա թատրոնում:

525-10=515

515:5=206

103x=206

206+10=216

Խնդիր 4:Ծովային կրիան կոկորդիլոսից 3 անգամ քիչ ապրեց, իսկ կետից 2 անգամ շատ ապրեց: Պարզել, թե որքա՞ն ապրեց ծովային կրիան, եթե կոկորդիլոսը կետից 250 տարի շատ ապրեց:

Պատ՝ կոկորդիլոս-300տ
կրիա-100տ
կետ-50տ

Խնդիր 5: 180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը 40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից:

1 խումբ-80
2 խումբ-60
3 խումբ-40

Խնդիր 6: Հասմիկն Աշոտից 3 անգամ ավելի շատ մատիտ ունի։ Գտնել, թե քանի՞ մատիտ ունեն նրանք միասին, եթե Աշոտի մատիտները քիչ են Հասմիկի մատիտներից 8-ով։

Պատ՝ 16

Խնդիր 7: Առաջին պահեստում երկու անգամ ավելի շատ քարածուխ կա, քան երկրորդ պահեստում: Երբ առաջին պահեստ բերեցին 50տ, իսկ երկրորդ պահեստ 125տ քարածուխ, ապա երկու պահեստներում եղած քարածուխերի քանակը հավասարվեց: Պարզել, թե քանի՞ տ քարածուխ դարձավ երկու պահեստներում միասին:

1-75տ
2-150
միասին-225

Խնդիր 8: Արմենն ու Վազգենը ունեն խնձորներ, ընդ որում Արմենի խնձորների քանակը Վազգենի խնձորների քանակի եռապատիկից 5 հատով պակաս է: Պարզել, թե քանի՞ խնձոր ունեն երկուսով միասին, եթե Արմենը Վազգենից 13 հատով ավել խնձոր ունի:

Վազգեն-9
Անուշ-22

Խնդիր 9: 33 մ երկարությամբ պարանը տրոհել երկու պարանների այնպես, որ կարճ կտորում եղած դեցիմետրերի քանակը հավասար լինի երկար կտորում եղած մետրերի քանակին։

30դմ+30սմ=33դմ

Խնդիր 10: Հոր տարիքը հավասար է որդու և աղջկա տարիքների գումարին: Որդու տարիքը երկու անգամ մեծ է քրոջ տարիքից և 20 տարով փոքր է հոր տարիքից: Քանի՞ տարեկան է որդին:

Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Մաթեմաթիկա

Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf
Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf(1)
m

13 75:5=15 1800:150=12 հատ

14 520:13=40 դրամ 40×9=320

15 1080:6=180 180×10=1800

16 1400:4=350 2450:350=7 կգ

17 5 ծիրան +3 խնձոր =2100

լուծում

1, 4×5=20 3×4=12

20+12=8400դ

21+12=8700դ

5 ծիրան = 300դ =1500

3 խ = 2100-1500=600

3 խ =290դ

18 1 մատիտի գին 25 դրամ

19 պատ 12

20 48:8=6 7×6=42

21 պատ 18

22 Ա 17 Վ27

23 1 դասարան 28 2 դասարան 22

24 7 որում

25 6 որում

26 57:3=19

27 պատ 25

28 պատ 23

29 պատ 49

30 պատ 49

31. 73

32. 247-101=146 146-98=48,

33. 428-218=210, 1-1\4 210:3=70 70×4=280,

34. 49-11=38 38+11=49

35. 66+15=81 81-15=66

36. պատ 29 .17

37 պատ 36 48

38 3-1=2 38:2=19 19x=57