Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա Ինքնուրույն աշխատանք

Առտահայտել մետրով․

Առտահայտել մետրով։

Ա) 3 1/2 կմ = 3500 մետր Բ) 4 3/4 կմ =4750 մետր

Հաշվել արտհատության արժեքը։

(1 2/3 +2 1/9) x 9/17 =3 17/7

Կատարել գործողությունները։

Ա) (-2 1/8)+(-3 1/12) = 5 1/24 Բ) -3 2/5 +2 1/10= 3 1/10

Գ․) (-24/25)*(15/32)=3/5*3/4=9/20 Դ․) (-14/27):(7/36)=2/3*9/1=3/8=2 2/3

4) Ապրանքի գինը 20% բարձրանալուց հետո դարձավ 6000 դրամ։ Որքան էր ապրանքի սկզբնական գինը։
6000։6*5=5000

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 7

Մաթեմատիկա դաս 7

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական

օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

This image has an empty alt attribute; its file name is _CpdVSZ43qEkiRTmtPbLjMwyINm0YKQ5ayg2YKgeHiCUEiXoMmqIW5S3IvA7ogKamCywJ8QTQshzZLyDTwqsnPcI4LI07pln47bScmsU90QU1AldQ_17yJ4HnuYCdbtvVl3Cv-aBbxHW5et0dLRb5A

Ա․ ՊԱՏ՝ 2

Բ․ ՊԱՏ՝ 5/2/1

Գ․ ՊԱՏ՝ 7/22/75

Դ․ ՊԱՏ՝ -19

2) Հաշվեք (a + b) + c և (c + b) + a արտահայտությունների արժեքները,

եթե՝

This image has an empty alt attribute; its file name is 6AHDJtasVBOEnpK7T5MtUia4JVEFP1IkntkeCBqeAIvxziRjMDiNtR9Z8xmFO00ZPa4WmehMRWK1589zNgcPZ3axfSyedsE8QvUpYldIfuq1BqVXjKaH4eu6ccVej4xsoBtiKUQqLYraOhyq7HmFQg

ա) a = -3-8/9 = -35/9
b = -4-5/12 = -53/12
c = +2-4/15 = +34/15

3) Ապրանքի գինը 15 %-ով բարձրացնելուց հետո այն դարձավ 46000դրամ։ Ինչքա՞ն էր ապրանքի սկզբնական գինը։

100%+15%=115%
46000×100:115=40000դրամ

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք a ⋅ (b ⋅ c) և c ⋅ (b ⋅ a) արտահայտությունների արժեքները,

եթե՝

This image has an empty alt attribute; its file name is mxqMIJYsRH60qwlKrlpSBeVZJo0jcpuuxOCZFpxy_lFdrVTvcpp0nxpAxBKExBpAe6tErpbjcYUpWuD56-YQfZmJ42CPSZnpRZz_kaVbe4nkJBR-zB1KpwueFsTcb5s8pKPDvnWVJr7916cAis3gPQ

-2 1/2x(-6 3/5×3 3/4)=+61 7/8
-6 3/5×3 3/4=
-33/5×15/4=-495/20=-99/4= -24 3/4
-2 1/2x(-24 3/4)=-5/2x(-99/4)=495/8=61 7/8

5/9x(-4 6/7x(-1 8/9)=15 1/9
-4 6/7x(-1 8/9)= -34/7x(-17/9)=578/63=9 11/63
5/9×9 11/63=9 5/9×11/63=9
35×11/63=9 385/63=15 7/63=15 1/9 4)

5) Ռացիոնալ թվե՞ր են արդյոք ռացիոնալ թվերի գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը:

այո

6) Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված եռյակի համար ճիշտ է

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

This image has an empty alt attribute; its file name is c55QlX2XbK_Mmpd1otZod0eds0m9ButYnjvfnnmi8Y5GsppmItrlxzTm7nykbhE7UoQ6kOCF2E0SR6J55OArKiCpI3tO4KnBQdvllevPD0hszZGnyTBY1sNHI2QvpOFLxT9XKEsgG_-jN3ofQ6-l0A
Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա Դաս 6

Դաս 6.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատային ուղղի վրա կետեր են նշված։ Գրե՛ք այդ կետերի կոորդինատները։

A-B -3

C-D 3.4

D-E 5.84

2) Դրական և բացասական ռացիոնալ թվերի գումարի տեսքով գրի՛

առեք –6 թիվը այնպես, որ՝ ա) երկու գումարելիներն էլ ամբողջ թվեր լինեն.

2+(-8)=-6

բ) գումարելիներից մեկը լինի սովորական կանոնավոր կոտորակ,

-7/10 + (-53/10) = -6

գ) երկու գումարելիներն էլ լինեն անկանոն կոտորակներ։

-18/5 + (-24/10) = -6

3) Բեռը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 15 մեքենա՝ յուրաքանչյուրը 612տ բեռնատարողությամբ։ Նույն բեռը տեղափոխելու համար 212տ բեռնատարողությամբ քանի՞ մեքենա անհրաժեշտ կլինի։

6.1/2=13/2

15×13/2=195/2

2.1/2=5/2

195/2:5/2=195/2*2/5=39

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ինչի՞ է հավասար բաժանարարը, եթե միակ հնարավոր մնացորդը

1-ն է։

10:3=1

5) Մարմնի զանգվածի և նրա ծավալի հարաբերությունը կոչվում է

խտություն։ Մի մետաղյա չորսուի ծավալը 96 սմ3 է, իսկ երկրորդինը՝

105 սմ3։ Նո՞ւյնն են արդյոք այդ չորսուների խտությունները, եթե առաջինի զանգվածը 592 գ է, իսկ երկրորդինը՝ 840 գ.

592:96=6.16/96

840:105=8

Ոչ, հավասար չեն։

6) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -9 + 8 = –1

դ) -18 + 7 = –11

է) 5 + -2 = 3

բ) –3 + -3 = –6

ե) -12 + 2 = –10

ը) 25 + -5 = 20

գ) –8 + -2 = –10

զ) -11 + 20 = 9

թ) –5 + -6 = –11

7) Գտնել բաց թողած թիվը.

Պատ՝ 39

10-8-q-9.png

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 3

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.

ա) |-729|=729 

բ) -62771

գ) +334,

դ) 0,

ե) +152324,

զ) -978:

2) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) +345   և -216,

բ) -6310 և 0,

գ) -9110  և -823,

դ) 0 և +612,

ե) -356 և -334,

զ) +8310 և +849:

3) Կատարե՛ք գումարում.

4) Կատարե՛ք հանում.

Լրացուցիչ(տանը)

5) Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.

6) Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք գտնվում են հետևյալ թվերի միջև.

7) Կատարե՛ք գործողությունները.

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Ռացիոնալ թվեր Մաթեմատիկա դաս 2

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ

բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին

երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից

մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք

վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։

1450-250=1200

1200:3=400

400+75+45=520

400-75=325

400-45=355

2) Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր

աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

15:5×100=300

3) Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։

Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով,

իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝

15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ

փոփոխություններից հետո։

600:100×36=210
600+210=810
600+500=1100
1100:100×15
1100+165=1265
1265-810=455

4) Հաշվել.

ա) 34–(–7)=41

բ) 101 – (–8)=109

գ) 29 – (–11)=43

դ) –70 – (–14)=-56

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=17

է) –52 – (–2)=-50

ը) 82 – (–3)=85

Լրացուցիչ(տանը) Պատ՝ 4 10-12-q-11.png

5) Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %-ը հաճարենու

անտառն է, 16 %-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24 %-ը՝ կաղնու, մնացածը՝

բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ

տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։

1300000×35:100=455000

1300000×16:100=208000

1300000×20:100=260000

1300000×24:100=312.000

35+16+20+24=5%

6) Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

7) Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի

հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել

է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։8) Գտնել բաց թողած թիվը.

63:3=21

21-3=18

18:3=6

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

30-25=5

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Ռացիոնալ թվեր մաթեմատիկա դաս 1

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք

հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-5/8 =-5:8,
+7/3=7:3, 9/25= 9;25 ,
-3326, *9-
+2/14= 2:14, -17/13= 17:13:

2) Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.

-58, +314, -8119, 0, 7, 71213, -7:

3) Կատարել գործողությունները.

ա)18 + 38=4/16

 բ) 14 + 18=2/12

գ) 516 + 18=5/34

դ) 118 + 524=6/42

4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք -12,14 , 0, -3/14,-6/12 թվերին համապատասխանող կետերը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

– 7/2 բացասական, +1/2 դրական, -8 2/5 բացասական, -3 3/25 բացասական, +2 1/4 դրական, -17 3/7 բացասական,

6) Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշված

կետերը

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա պատկերե՛ք տրված

թիվը և նրան հակադիր թիվը.

Posted in Հաշվետվություններ, Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵԿՏՄԲԵՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատկա դաս 23

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա

Մաթմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դաս 6

Մաթեմատիկա

ՆՈՅԵՆԲԵՐ

Մաթեմատիկա դաս 21

Մաթեմատիկա դաս 20

Մաթեմատիկա դաս 19

Մաթեմատիկա դաս 17

Մաթեմատիկա դաս 16

Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա դաս 13

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դաս 11

Մաթեմատիկա դաս 10

Մաթեմատիկա

Մաթեմաթիկա

Դաս 8

Մաթեմաթիկա

Մատեմատիկա 6

Մատեմատիկա 6

ՀՈԿՏՄԲԵՐ

Մասեր, տոկոսներ, խնդիրների լուծումը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ (դասարանում) Առաջադրանքնե (տանը)

Տնային և դասարանական առաջադրանքներ

Դաս 17.

Առաջադրանքներ(դասարանում) Լրացուցիչ(տանը)

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում) Առաջադրանքներ(տանը)

Առաջադրանքներ(դասարանում) Առաջադրանքներ(տանը)

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Մաթեմաթիկա Լեզուներ

Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա 

Մաթեմաթիկա 

 Դաս 7

Դաս 8.

Դաս 9.Մաթեմաթիկա

Մատեմատիկա