Posted in Ոսկերչություն

Ոսկերչություն

Ես այսօր առաջին ագամեյ գնացել ոսկերչություն ես ցանոտ ացա վարպետ Դավիթի հետ և հետո մենք շրջեցինք կաբինետներ իսկ հետո գնացի երկաթ ձոլերու շատ հետաքրքիր գործեր։