Posted in Հորինուկներ, Մայրենի, Առցանց ուսուցում

Արտասովոր անտառում

Մի օր տնից դուրս եկա և հայտվեցի անտառում։ Արևոտ օր էր, զբոսնում էի անտառում:Հանկարծ տեսա մի աղվես, որը իր ձագերի հետ խաղում էր ծառի տակ։ Նա խոսում էր մեզ նման: Ես կանգնել և զարմացած նայում էի, բայց աղվեսը հենց նկատեց ինձ, ձագուկների հետ փախավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s