Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

Դասարանում

18×100=1800

1800:48=37.5 %

75×2=150

150-90=60

60×100=6000

6000:150=40 %


90+30=120

75×100=7500

7500:120=62.5 %

75×24=1800

1800:100=18%

90×10=900

900:100=9%

9+18=27%

75×48=3600

3600:100=36

30:6=5

5×5=25

36-25=11

Տանը

Screenshot_20230323-085622_Samsung Notes
Posted in Բնագիտություն 6․4

Ամփոփիչ աշխատանք

 • Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

Առօրյա կյանքում տարբեր մարմինների ջերմային վիճակը բնութագրելու համար մենք օգտվում ենք տաք, սառը հասկացություններից: Մեր զգայարանների օգնությամբ մենք կարողանում ենք տաք մարմինը տարբերել սառը մարմնից, սակայն տաքացվածության աստիճանն այս դեպքում հստակ չի որոշվում:

 • Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Մարմինները ջերմաին հավասարակշռության վիճակում են, երբ տաք ու սառը մարմինները հպվում են իրար և ինչ-որ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են:

 • Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Մարմինները ջերմաին հավասարակշռության վիճակում են, երբ տաք ու սառը մարմինները հպվում են իրար և ինչ-որ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են:

 • Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

 • Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Խտացում,պնդեցում,գոլորշացում,հալում,եռում ջերմային ընդարձակում։

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

հալումը Երբ նույթը հեղուկից անցնում է պինդ նույթի։

պնդացումը երբ հեղուկից դառնում է պինդ;

 • Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

Երբ նույթ եռում է։

 • Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում: Հակառակ երևույթը, երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:

 • Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:

Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և ճայթուն է լսվում:

 • Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:

Շանթարգելը կայծակներից պաշտպանվելու լավագույն և ամենահուսալի միջոցն է: Դա հատուկ սարքավորում է, որը տեղադրում են տների և շենքերի ամենաբարձր կետում՝ շինությունները կայծակի հարվածի կործանարար հետևանքներից պաշտպանելու համար:

 • Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում:

Եթե կայծակի ժամանակ հայտնվել եք բաց տարածքում, պետք է հեռու մնաք երկնասլաց առարկաներից: Չի կարելի պառկել, որովհետև կարող եք տուժել գետնի էլեկտական դաշտից:

 • Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Իրենց մագնիսական հատկությունները երկար ժամանակ անփոփոխ պահպանող մագնիսներին անվանւմ են հաստատուն մագնիսներ:

 • Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Մագնիսի այն տեղամասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավելագույնն է, կոչվում են մագնիսի բևեռներ:

 • Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմանացույցը սարք է,որի միջոցով որոշում են հորիզոնի կողմերը:

 • Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

Ես չգիտեմ ինչ֊որ բնագավառ որտեղ օգտագործում են մագնիսներ

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա Իքնաստուգում

ա)2x-5=7:

Պատ 6

բ)2x-5=7

Պատ 4

գ)2x-13=17+x

Պատ 30

դ)2(x-3)=14

Պատ 10

2.Առաջին և  երկրորդ արկղերում միասին կա 86 կիլոգրամ խնձոր։Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում, եթե առաջինում  4կգ ավելի է քան երկրորդում։

86-4=82

82:2=41

41+4=45

Պատ 41․45

3.Երկու հատ գրիչը և երեք մատիտը միասին արժեն 530 դրամ։Որքա՞ն արժի դրանցից յուրաքանչյուրը,եթե մեկ մատիտը գրիչից թանկ է 10 դրամով։

530-30=500

500:5=100

100+10=110

4.Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 550 բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում երրորդ արտադրամասում։

7x-150=550

7x=700

x=100

5.Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ:

60×2=+20×2=160

160:4=40

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Չորեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույ-ս, հրա-ժեշտ, երբև-է, ընկույ- ընկույզ, պարտի-պան, վ-կապ, հույղ-եղ, երթ-եկել, ուն-որ, թեթ-եություն, մար-րել, աղո-թք, Ալվար-եր, օրիոր-որդ, կան-թեղ։

2.       Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխ-կոնծի, առհասարակ, անթիվ-անհամար, կարծեսթե, ութհարյուր, առևտուր, ծափ-ծիծաղ։

3.       Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․

Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

Պոզ քուն վիհ խորխորատ նախագուշակ

եղջյուր նինջ բաղձանք վիհ կանխասաց

կոտոշ նիրհ ցանկություն կիրճ մարգարե

4.       Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա․ Քիչ խոսիր, շատ լսիր։

Բ․ Խոսքը մեծի, ջուրը՝ փոքրին։

Գ․ Քամու բերածը քամին էլ կտանի։

Դ․ Մի հիմար քարը գցեց ծովը, հազար խելոք չկարողացան հանել։

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։

Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին ժայռը՞ կաղնին, մասրենին, ձին։

Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների, նախշուն, ծաղիկները, ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։

Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար թե իշխանի, թե ռամիկի, թե ճորտի։

Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր և լույսը թափանցիկ -գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։ 

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի երեքշաբթի

երեքշաբթի

1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)

ո՞վ-մայրը

ի՞նչ-պայուսակ

ի՞նչ-գարուն

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)

ո՞ւմ-մայրիկին

ինչի՞-պայուսակի

ինչի՞-գարունի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)

ո՞ւմ-մորը

ինչի՞ն-պայուսակին

ինչի՞ն-գարունին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)

ումի՞ց-մայրիկից

ինչի՞ց-պայուսակից

ինչի՞ց-գարունից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)

ումո՞վ-մայրկով

ինչո՞վ-պայուսակով

ինչո՞վ-գարունով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)

ո՞ւմ մեջ-մայրիկի մեջ

ինչո՞ւմ-պայուսակում ինչի՞ մեջ-պայուսակի մեջ

ինչի՞ մեջ-գարնան մեջ

2. Առանձնացրո՛ւ նախադասությունները, կետադրի՛ր։ Վերլուծի՛ր ստացված առակը։

Ձուկը գնաց տարբեր իմաստունների մոտ: Նրանցից մեծ մասն ասելիք չուներ, բայց նրանք ամեն տեսակ անհեթեթություններ էին ասում, որպեսզի հիմարների աչքերում մեծ ուսուցիչներ երևային: Այդ ձկներից մեկն ասաց,  որ օվկիանոսին հասնելու համար պետք է աշխատել անթերի: Լողացող ձկների ութնապատիկ ճանապարհի առաջին աստիճանին դիրք զբաղեցնել: Մյուս գուրու ձուկը սովորեցրեց,  որ օվկիանոս տանող ճանապարհը պայծառատես ձկների աշխարհների ուսումնասիրություններում կգտնի: Երրորդն ավելացրեց, միակ միջոցը անընդհատ կրկնելն է   ռամ-ռամ-ռամ    միայն այդ դեպքում կբացվի ճանապարհը: Հոգնելով տարբեր ուսմունքներից   ձուկը լողաց ջրիմուռներում հանգստանալու  և այնտեղ նա հանդիպեց մի ծեր՝  ոչ մի բանով աչքի չընկնող ձկան  նա ասաց.

3. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անմահ, անուշ, անմահ, անուն, դժողք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ,չտես, չկամ,չարիք

անդեմ,

անդուռ,

անսիրտ,

անմահ,

դժբախտ,

ապարդյուն,

ապերախտ,

ապաշնորհ,

4․Թարգմանի՛ր Օշոյի առակը։ Ներկայացրո՛ւ կարծիքդ առակի մեջ արտահայտված գաղափարի մասին:

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

Դարակի վրա մի փոքրիկ հողե սափոր կար ջրի համար։ Սենյակի անկյունում, մահճակալի վրա, հիվանդ մարդ պառկած էր՝ տանջված ծարավից։ «Խմի՛ր։ Խմի՛ր…»,- ամեն րոպե հարցնում էր նա։ Բայց նա բոլորովին մենակ էր, և նրան օգնող չկար։ Հիվանդի աղոթքն այնքան ցավալի էր, որ սափորը չդիմացավ: Կարեկցանքը պատեց նրան։ Անհավատալի ջանքերով նա գլորվեց դեպի հիվանդի մահճակալը՝ կանգ առնելով նրա ձեռքի մոտ։ Հիվանդը բացեց աչքերը, և հայացքն ընկավ սափորի վրա։ Ամբողջ ուժերը հավաքելով՝ տղամարդը վերցրեց սափորը և շոգից տաքացած սեղմեց շուրթերին։ Եվ միայն հիմա հասկացավ, որ սափորը դատարկ է։ Հավաքելով վերջին ուժը՝ հիվանդը սափորը նետեց պատին։ Այն փշրվեց՝ դառնալով անպետք կավի կտորներ

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Երկուշաբթի

Երկուշաբթի

Բարբառային հեքիաթների ընթերցում

 • Մենակ կամ ընկերախմբով «Հրեղեն ձին» բարբառային գրքից մեկ հեքիաթ եք ընտրում
 • Հեքիաթը փոխադրում եք գրական հայերեն (արևելահայերեն)
 • Դերերի եք բաժանում
 • Շատ լավ կարդալ եք սովորում
 • Տեսագրում կամ ձայնագրում եք

Լրացուցիչ աշխատանք

 • Եթե ունեք բարբառակիր հարազատ, խնդրում եք, որ բարբառով որևէ հեքիաթ պատմի (կամ՝ որևէ այլ բան)
 • Եթե չունեք բարբառակիր հարազատ, «Հրեղեն ձին» բարբառային գրքից ընտրում եք հեքիաթ, քույր-եղբայրների, ծնողների հետ տեսագրում կամ ձայնագրում։

Ստեղծագործական աշխատանք

« Այնպես ուզում եմ, որ… »

« Ես՝ հրաշքների աշխարհում»

« Գարուն է իմ սրտում… »

Վերնագիր՝ քո ընտրությամբ

Թարգմանչական աշխատանք․․․

հայերենից՝ ռուսերեն և անգլերեն ( եթե այլ լեզու է հետաքրքրում այդ լեզվով) , ընտրում ենք որևէ նյութ ( ձեր ցանկությամբ) , կատարում ենք թարգմանչական աշխատանք։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Դասարանական առաջադրանքներ և տնային Արջադռաքներ

Դաս 6.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 1 3/4

գ)76/51

2) Իրար հաջորդող ո՞ր բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

3) Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր խաղերի քանակին)

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 29

Читаем ,обсуждаем рассказ «Игрушка»

Глава 1.

В комнате было темно и тихо. Слышалось только тиканье часов․ Мишутка Долли медленно спустилась со своей кукольной кроватки и неслышными шагами приблизилась к кроватке Бетти․ В одно мгновенье вся недолгая жизнь Долли промелькнула перед глазами․  Долли вспомнила, как ее подарили Бетти в огромной упаковке с красивым бантом, как восхищалась ее красотой новая хозяйка.

Прибегая со школы домой, первым делом Бетти заходила в детскую, брала в руки Долли , сладко ее целуя в обе щечки, а затем долго рассказывала что с ней происходило в школе․

Вечером Бетти заботливо расчесывала шерстку Долли и нежно напевала ей колыбельную, затем укладывала ее спать под теплое одеяло, которое сшила сама для Долли․

По выходным они вместе прогуливались в саду, любуясь розами и пением птиц, играли в песочнице, качались в гамаке․

И все это время Бетти делилась с Долли самым сокровенным, а Долли все время слушала ее с пристальным ей вниманием․

И вдруг что-то произошло с этой трогательной дружбой․

Однажды Бетти пришла из школы, открыла дверь детской, посмотрела на Долли тяжело вздохнув и вышла․

Если бы Долли могла бежать, она бы побежала за Бетти что было сил,  чтобы узнать что же происходило с ее хозяйкой․ Увы․․․․ Вечером Бетти не причесала Долли, как обычно, а только уложила спать и глубоко вздохнула․ Каждый день Долли становилось все больнее и больнее։ Бетти совсем перестала разговаривать с ней, не брала с собой гулять․ И вот, как-то вечером, Бетти вбежала в детскую с огромной коробкой, в которой красовалась новая кукла․ Она радостно кружилась с новой куклой, подпрыгивала от радости и шептала ей нежные слова, как и в свое время Долли․ Вечером она уложила новую куклу рядом с собой, как и в свое время Долли․ Бетти , нежно обняв куклу, мигом заснула․ Долли все поняла։ она больше не нужна девочке․ Долли, нежно подкравшись , попрощалась с Бетти, и крупная капля слезы прошлась по ее мягкой шерстке.

Глава 2

Утром Бети как обычно встала, чтобы отправиться в школу․ Она красиво уложила свою новую куклу в коробку, и вот уже хотела выйти, как заметила, что что-то не так․

Но что именно? Бетти задумалась, но вспомнив, что опаздывает в школу, быстро чмокнула свою новую подружку и выбежала из комнаты․

Прибежав из школы, Бетти схватила свою новую куколку и пошла гулять․ Вернувшись домой, зайдя в детскую, ей стало не по себе: было неуютно,  сердце щемило․ Обойдя комнату, Бетти подошла к своим игрушкам и замерла как вкопанная․ Не было здесь Долли, ее любмой Долли․ Сначала она не поняла что происходит․ Прийдя в себя, она выскочила из комнаты с криком, подбежав к маме, будучи уверенной, что та сможет ей помочь․

Мама, нежно ее обняв, стала успокаивать, но Бетти была неумолима, не хотела ничего слушать. Ее сердце разрывалось на части от боли и тоски.Она просила маму, чтобы вернули ее милую Долли․ Мама сказала Бетти, что у нее есть новая кукла, а Долли они отдали девочке из приюта, у которой нет вообще игрушек

И тут Бетти поняла, что у кого-то из детей вообще нет игрушек, кукол․ Они рады любой, даже чужой игрушке, а ей было мало Долли и многих других кукол. Она от них быстро уставала и хотела все больше и больше кукол․ И вот ее Долли, самая любимая Долли, больше не с ней…Долли больше не будет с ней рядом никогда! 

Вопросы к тексту։

 1. Почему человек не может ценить то, что имеет, а потеряв, начинает осознавать то, что имел?!
 2. Какими словами можно описать понятие ,,дружба,, ?
 3. В какой стране и когда появились первые игрушки ?
 4. Какова роль игры или игрушки в вопросе восприятия и развития личности ребенка?
 5. Имели ли вы в детстве игрушку, которая могла вам заменить друга?
 6. Всегда ли человек может делиться , доверить человеку все то, что может доверить другому существу — игрушке или животному ?
 7. Могут ли истинными друзьями человека стать животные?

Задания для выполнения։

 1. Составьте из приведенных ниже слов предложения։
 • Девочка, в танце, куколка, воодушевленно, маленькая, кружилась, вместе со своей․
 • Кто, по-настоящему, не могут любить, сказал, животные, или, о том что, игрушки ?
 • У, кошечка, сидела , маленькая, подъезда, и, безобидная .

2.Напишите небольшой раззказ о вашей самой любимой игрушке .

3.

е

3. Пиши правильно. Ы и И после шипящих и Ц.

Провинц..альный ц..рк, ж..сткий панц..рь, шумят камыш.., крепкие мышц.., длинные ресниц.., ваши сверстниц.., строительство гостиниц.., надвигающийся ц..клон, мощная ц…тадель, нефтяная ц..стерна, участвовать в демонстрац..и, получить компенсац..ю, предл..гать лыж.., опасная провокац..я, г..степриимные гостиниц.., постоянная дезинформац..я, идти на ц…почках, толстый панц..рь, ц..ганский танец, выращивать ц..трусовые, благотв..рительная акц..я, цветущая акац..я, станц..онный см..тритель, по фамилии Лисиц..н и Птиц..н, информац..я о репетиц..и, молодц.. и умниц.., ц..тировать Ц..церона, медиц..на к..тастроф, коллекц..я ц..ркулей, ц..вилизац..я разв..вается, рыбий ж..р, ч..ткая дикц..я, иниц..ативный спец..алист, отважные бойц.., прод..лжение операц..и,  ж..лтенький ц..пленок, редакц..я журнала, новейшая сигнализац..я, яркая репродукц..я, приобрести спец..альность, рассм..треть иллюстрац..ю, соц..альная иниц..атива, ш..рокие улиц.., бойц.. тыла, красавиц..-сестриц.., рыж..е птиц.., ж..сткие лестниц.., душ..стый ш..повник, реализац..я продукц..и, администрац..я города, пуш..стые лисиц.., иниц..алы пац..ента, грац..озные девиц.., точная ц..тата, ж..зненные принц..пы, продукц..я мельниц.., информация в полиц..и.

Источник

Posted in Պատմություն 6․4

ՊԱՏՄՈԹՅՈԻՆ

ԱՐՏԱԳՆԱ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ «ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ, ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՏՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ։

Օր՝ մարտի 17
Մեկնում՝ ժամը՝ ․․․
Վերադարձ՝ ժամը՝ ․․․
Վայր՝ Հայաստանի պատմության թանգարան
Մասնակիցներ՝ 6-րդ դասարանի  սովորողներ
Պատասխանատու՝ Լևոն Միրզոյան

Նպատակ՝
— Արտագնա պարապմունքի իրականացում Հայաստանի պատմության թանգարանում

— Սովորողները կծանոթանան «Հողի գաղտնիքը․ Արտաշատը մշակույթների խաչմերուկում» ցուցադրությանը՝ մասնավորապես Արտաշեսյան թագավորության մետաղադրամներին, դրանց պատկերագրությանը և հատման առանձնահատկություններին։
— Ապա միասին կփորձենք ստեղծել դրամներ ու դրանցով լցնել մեր «արքայական գանձարանը»։      — Կիմանան Արտաշեսյան արքաների դիմապատկերով հատված դրամների արժեքը, նշանակությունը և պատրաստման տեխնոլոգիաները, որին տիրապետում էին հին հայերը։

Նախապատրաստական աշխատանքի նյութեր՝

Ուղղորդող հարցեր՝ 

ԱՐՏԱԳՆԱ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ «ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ, ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՏՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ։

Օր՝ մարտի 17
Մեկնում՝ ժամը՝ ․․․
Վերադարձ՝ ժամը՝ ․․․
Վայր՝ Հայաստանի պատմության թանգարան
Մասնակիցներ՝ 6-րդ դասարանի  սովորողներ
Պատասխանատու՝ Լևոն Միրզոյան

Նպատակ՝
— Արտագնա պարապմունքի իրականացում Հայաստանի պատմության թանգարանում

— Սովորողները կծանոթանան «Հողի գաղտնիքը․ Արտաշատը մշակույթների խաչմերուկում» ցուցադրությանը՝ մասնավորապես Արտաշեսյան թագավորության մետաղադրամներին, դրանց պատկերագրությանը և հատման առանձնահատկություններին։
— Ապա միասին կփորձենք ստեղծել դրամներ ու դրանցով լցնել մեր «արքայական գանձարանը»։      — Կիմանան Արտաշեսյան արքաների դիմապատկերով հատված դրամների արժեքը, նշանակությունը և պատրաստման տեխնոլոգիաները, որին տիրապետում էին հին հայերը։

Նախապատրաստական աշխատանքի նյութեր՝

Ուղղորդող հարցեր՝ 

1․ Ե՞րբ սկսվեցին Հայաստանում դրամներ հատվել։

Դեռևս Ք.ա. IV դարում Հայաստանի Աքեմենյան սատրապ Երվանդ Բ-ն եւ Հայաստանի արեւմտյան մասի կառավարիչ Տիրիբազը իրենց դիմապատկերներով դրամներ էին հատում: Ք.ա. 260-201 թթ. Ծոփքի Երվանդունի հայ արքաները՝ Շամը /Սամոս/,Արշամը, Քսերքսեսը, Աբդիսարեսը արծաթե մետաղադրամներ էին հատում, որոնք հայտնի են որպես ամենավաղ հայկական արքայական դրամներ:

2․ Ի՞նչ նշանակություն ունե՞ր դրամների հատումը Մեծ հայքի համար։

3․ Որտե՞ղ էին  հատվում և ի՞նչ էր պատկերված այդ դրամների վրա։

4․ Ներկայացրե՛ք հայտնաբերված մետաղադրամների տեսքն ու պատկերագրությունը։

5․ Ո՞ր թագավորների պատկերով են մետաղադրամներ հայտնաբերվել։

6․Որտեղի՞ց են հայտնաբերվել մետաղադրամները։

7․ Ի՞նչ է գրված մետաղադրամների վրա։