Posted in Պատմություն 6․4

Մեծ Հայքի նահանգները.

Մեծ Հայքի նահանգները. 6-րդ դասարանի պատմության նախագիծ

Նախագիծը նախատեսված է 6-րդ դասարանի սովորողների համար։

Նպատակը — Ուսումնասիրել Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկը.

 1. Բարձր Հայք
 2. Ծոփք
 3. Աղձինք
 4. Տուրուբերան
 5. Մոկք
 6. Կորճայք
 7. Պարսկահայք
 8. Վասպուրական
 9. Սյունիք
 10. Արցախ
 11. Ուտիք
 12. Փայտակարան
 13. Տայք
 14. Գուգարք
 15. Այրարատ
Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Ընտրություն Մաթեմաթիկա

1.Քանի՞տոկոսով է 80—ի 30%—ը փոքր 80—ի 50%—ից:

1) 16 2) 20 3) 40 4) 66  2/3

2.Գտնել միանիշ պարզթվերի  այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկների քանակը, որոն քառանիշ թվեր են:

1) 4   2) 5    3) 9   4) 13

3.Արամը ոտքով տանից գնում է դպրոց: Տանից դուրս գալուց 7 րոպե հետո նրան մնում է անցնելու  ևս 640մ, իսկ 11 րոպե հետո  ՝320մ: Որքա՞ն է տանից դպրոց եղած հեռավորությունը:

 1. 880 2) 9603) 1100 4) 1200)5

4.100 զբոսաշրջիկներից 66—ը գիտեն գերմաներեն լեզու, 72—ը՝ֆրանսերեն, իսկ 8—ը չգիտի ո′չ  գերմաներեն, ո′չ  ֆրանսերեն: Քանի՞ զբոսաշրջիկ գիտի եւ′ ֆրանսերեն եւ′  գերմաներեն:

1) 28  2) 34  3) 52  4) 46

5.Բնական թվի եւ նրա թվանշանների արտադրյալը հավասար է 777: Գտնել այդ թվի թվանշանների գումարը:

1) 10 2) 16 3) 20 4) 21

6.Բնական թիվը 6—ի եւ 5—ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը 9 է: Գտնել մնացորդների արտադրյալը:

1) 15  2) 16  3) 20 4) 12

7.Քանի՞ թվանշան ունի 0 եւ1 թվանշաններով  կազմված ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 15—ի:

1)3   2)4   3) 5   4) այդպիսիթիվ չկա

8.2019 թվի թվանշանները տեղափոխելով ստացել են 2019—ից մեծ ամենափոքր թիվը եւ 2019—ից փոքր ամենամեծ թիվը:Գտնել  այդ թվերի տարբերությունը:

1)270 2)171 3)189 4) 288

9.Եթե մտապահված թվին գումարենք 2019 եւ ստացված թիվը բաժանենք մտապահված թվին, ապա քանորդում կստանանք 25, իսկ մնացորդում՝ 3: Գտնել մտապահված թվի թվանշանների գումարը:

1) 16   2) 15  3) 12  4) 10

10.Հանդիպման վայր եկան12  ընկերներ: Հանդիպելիս նրանք զույգ առ զույգ միմյանց ողջունեցին ձեռքսեղմումներով: Ընդամենը քանի՞ ձեռքսեղմում տեղի ունեցավ:

1) 24  2) 132  3) 66  4) 11

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում) Առաջադրանքներ(տանը)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն, դրական

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն, զրոն ավելի մեծ է

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե` 

 ա) x > 0, բ) x < 0:

3) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 > –3,   >   դ) –1 < 1,    <    է) –13 < 2,

բ) –4 և 2,       ե) 5 և –3,         ը) –1000 < 1,

գ) –3 > –10,   զ) –16 < –12,   թ) 25 > –25։

4) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝ 

ա) 4-ից, գ) 6-ից, ե) –5-ից, է) 3-ից,

3,2,1,0 -1,-3,-2,-1,-0,

բ) 0-ից, դ) –1-ից, զ) –10-ից, ը) –3-ից։

-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7

Առաջադրանքներ(տանը)

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը` 

ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,-11,-7,-6,-1,-0,7,24,31

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

6) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի 

փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < * < 3, գ) –4 < * < 3, ե) –14 < * < –5,

բ) –4 < * < 0, դ) –5 < * < 5, զ) –28 < * < –22։

7) Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարու-

թյունների նշանները.

ա) 11-ը մեծ է 0-ից, գ) –10-ը բացասական թիվ է,

բ) –7-ը փոքր է 0-ից, դ) 2-ը դրական թիվ է։

8) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից, գ) –7-ից, ե) 2-ից, է) –5-ից,

բ) –6-ից, դ) 0-ից, զ) 10-ից, ը) 5-ից։,

Posted in Մայրենի 6․4

Սպասված Աշուն

Օգոստոս ամիսն էր՝ անորոշ ժամանակ

Չկար անձրև, բայց օդը արդեն սառն էր թվում՝ տաքության մեջ

Մարդիկ մտածում էին, թե ու՞ր գնաց ամառը, բայց սպասված էր աշունը

Posted in Բնագիտություն 6․4

Տնային առաջադրանք

1․ Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ։
Բնության մեջ կան աղաթթու, ֆոսֆորական թթու, ազոտային թթու, ծծմբական թթու։
2․ Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները։
Թթուները բարդ նյութեր են,որոնք կազմված են ջրածնից և թթվային մնացորդներից։
3․ Ինչպես կարեղ ենք համոզվել, որ տվյալ նյութը թթու է։
Հայտնանյութը թթուների լուծույթում փոխում է իր գույնը, նաև թթուները ունեն թթու համ։
4․ Ինչպես պետք է վարվել թթուների հետ։
Թթուների հետ պետք է շատ զգույշ լինել։Եթե թթուն թափվել է ձեր մաշկի վրա ապա արագ պետք է ձեռքը լվալ և մշակել սոդայով ,որպեսզի թթու չկարողանա քայքայել ձեր մաշկը։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանարդաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է:

Պատ՝ 216 գնդակ

2) Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

Ճիշտ է

ա) Շրջանի տրամագիծն անցնում է նրա կենտրոնով։

Սխալ է

բ) Շրջանի տրամագծի երկարությունը միշտ զույգ թիվ է։

սխալ է

գ) Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը։

Ճիշտ է

դ) Պարզ թվերի մեջ կա ամենամեծը։

Չկա

ե) Կենտ թվի և զույգ թվի արտադրյալը կենտ թիվ է։

Սխալ է

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

Ա) 272/5
Ա) 816/10

Լրացուցիչ(տանը)

4) Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգ-

վածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և 

որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, 

եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

3600:9=400 400×2=800 Պատ՝ 800

5) Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կա-

տարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկա-

տարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

36:12=3 36:18=2 3-2=1 36:1=36 Պատ՝ 36

6) Մաթեմատիկական օլիմպիադայում մասնակիցներին առաջադրվել էր 6 խնդիր։ Յուրաքանչյուր լուծված խնդրի համար մասնա կիցը ստանում էր 7 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր չլուծված խնդրի համար նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր։ Քանի՞ խնդիր էր լուծել օլիմպիադայի մասնակիցը, որը հավաքել էր 22 միավոր։

4×7=28 28-6=22

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանարդաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է:

Պատ՝ 216 գնդակ

2) Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

Ճիշտ է

ա) Շրջանի տրամագիծն անցնում է նրա կենտրոնով։

Սխալ է

բ) Շրջանի տրամագծի երկարությունը միշտ զույգ թիվ է։

սխալ է

գ) Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը։

Ճիշտ է

դ) Պարզ թվերի մեջ կա ամենամեծը։

Չկա

ե) Կենտ թվի և զույգ թվի արտադրյալը կենտ թիվ է։

Սխալ է

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

Ա) 272/5
Ա) 816/10

Լրացուցիչ(տանը)

4) Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգ-

վածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և 

որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, 

եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

3600:2=1800 Պատ՝ 1800

5) Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կա-

տարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկա-

տարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

18-6=2

6) Մաթեմատիկական օլիմպիադայում մասնակիցներին առաջադրվել էր 6 խնդիր։ Յուրաքանչյուր լուծված խնդրի համար մասնա կիցը ստանում էր 7 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր չլուծված խնդրի համար նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր։ Քանի՞ խնդիր էր լուծել օլիմպիադայի մասնակիցը, որը հավաքել էր 22 միավոր։

Լրացուցիչ

7) 2400 մ2 մակերեսով դաշտը մի կոմբայնը հնձում է 4 ժամում, իսկ 

մյուսը` 3 ժամում: Որքա՞ն է այն դաշտի մակերեսը, որը այդ երկու 

կոմբայնները, միասին աշխատելով, կհնձեն 8 ժամում:

Posted in Մայրենի 6․4

Վահան Տերյան «Կարուսել»

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Հեքիաթ էր, և հմայք, և անծիր
Խնդություն մշուշում վարդագույն,
Դու նենգոտ քնքշությամբ ժպտացիր
Արևոտ ժպիտով իմ հոգուն…

Սիրո խոսք, և համբույր, և խոստում…
— Արբեցե՛ք այս անուշ համերգում,—
Արդյոք մե՞նք, թե՝ խոսքե՞րն են ստում,
Արդյոք մե՞նք, թե՝ աշխարհն է երգում։

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Կար հեռու մի երկիր թովչական,
Արև էր ոսկեղեն աշխարհում.
Շողացին, ժպտացին — էլ չըկան,
Էլ չըկան պատրանքները սիրուն։

Ե՛վ թախիծ, և՛ տրտունջ, և՛ տանջանք,
— Դո՞ւ ես այն, թե՝ աշխա՞րհն է լացում. —
Խավարիր, խաբուսիկ անրջանք,
Հեռավոր օրերի հիացում…

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Կար մի երգ հեռավոր աշխարհում,—
Դու այն երգն ես կրկնում հեռավոր —
«Ես սիրում եմ, դու ինձ չես սիրումս,
Եվ հին են քո խոսքերը բոլոր…

Եվ այն վալսը՝ «Անդարձ ժամանակ»,
Ծառուղին՝ ամայի պուրակում,
Ե՛վ գիշեր, և՛ համբույր, և՛ լուսնյակ.
Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն…

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Պարում են խելագար խնջույքում,
— Ով կուզե՝ թող գաղտնիքն իմանա,—
Ոչ վե՛րջ կա, ոչ ըսկի՛զբ այս երգում,—
Երեկ՝ ես, այսօր՝ դու, վաղը՝ նա…

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,

Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Մաթեմաթիկա Ընտրություն

1․Հետևյալ թվերից ո՞րն ունի ավելի շատ բաժանարար` 6 , 9, 12, 16:
1) 6  2) 9  3) 12  4) 16
2. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 1 թվանշանը:
1) 10   2) 18   3) 19   4) այլ արժեք
3. Արշակը գործուղման մեկնեց ուրբաթ օրը և վերադարձավ այդ օրվանից հաշված 39-
րդ օրը: Ո՞ր օրը գործուղումից վերադարձավ Արշակը:
1) երկուշաբթի  2) չորեքշաբթի  3) շաբաթ  4) հինգշաբթի
4. Դպրոցի աշակերտական խորհրդի ընտրությունների ժամանակ Խաչիկը ստացավ
ձայների 30%-ը, Վաչիկը՝ 45%-ը, իսկ Հրաչիկը՝ 25%-ը: Քանի՞ հոգի մասնակցեց
ընտրություններին, եթե հայտնի է, որ Վաչիկը բոլո րձայների կեսից 6 ձայն պակաս է
ստացել:
1)120  2) 80  3) 60  4) այլ արժեք
5. 1,2,3,4,…,98,99,100 թվերից քանի՞ հատն են 7-ով մեծ այդ ցուցակի որևէ թվից և 11-ով
փոքր այդ ցուցակի մեկ այլ թվից:
1)77  2) 82  3) 90  4) 92
6. Այժմ ժամը 10:42 է: Ժամը քանի՞սը կլինի 1521 րոպեանց:
1) 07:11  2) 10:43  3) 12:03  4) այլ պատասխան
7. Եթե ապրիլ ամսվա օրերից 12-ն անձրևոտ էին, ապա ապրիլյան օրերի քանի՞տոկոսն
է եղել ոչ անձրևային:
1) 18%  2) 60%  3) 40%  4) այլ պատասխան
8. 6 հաջորդական բնական թվերի գումարը, որոնցից ամենամեծը հավասար է 30
հավասար է 10 հաջորդական բնական թվերի գումարին, որոնցից ամենամեծը հավաար է
1)12  2)20 3)21 4) 22 Այլ պատասխան 21
9. Չինգաչունգ խաղալիս Կարենը ցույց տվեց հավասար քանակությամբ քար և մկրատ,
իսկ թուղթ ցույց տվեց ընդհանուրի 46%-ի չափով: Ընդհանուրի քանի՞ տոկոսի դեպքում
Կարենը չի ցուցադրել մկրատ:
1) 73%  2) 54%  3) 27%  4) այլ պատասխան
10. A, B, C և D կետերը ուղիղ գծի վրա նշված են ինչ-որ հերթականությամբ այնպես , որ
AB=6սմ, BC=3սմ, CD=12սմ, DA=15սմ: Որքա՞ն է իրարից ամենահեռու երկու կետերի
հեռավորությունը:
1) 6սմ  2) 15սմ  3) 18սմ  4) 21սմ