Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի

 1. Բառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր:

Դափնեվարդդժոխք, դաշույնդողդոջունդադար, դարձյալ, դաղձդաշունահարդողէրոցք, դդումդյութել, դժվարըմբռնելիդարպասապահ, դղրդյուն: (Դադար,դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, դափնեվարդ, դդում, դժոխք, դժվարըմբռնելի, դղրդյուն, դյութել,դողդոջուն, դողէրոցք)

Դափնեվարդդժոխք, դաշույնդողդոջունդադար, դարձյալ, դաղձդաշունահարդողէրոցք, դդումդյութել, դժվարըմբռնելիդարպասապահ, դղրդյուն:

2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր.

ա) ուսուցիչներիդ անունները

ընկեր Արմենուհի ընկեր Անի ընկեր Անահիտ ,ընկեր Դանիել, ընկեր Էրիկ, ընկեր Մենու ընկեր Մերի, ընկեր նունե, ընկեր ռիմա,

բ) դպրոցում գործածվող առարկաների անունները

Անգլերեն,բնագիտություն,մաթեմատիկա,մայրենի,տեխնոլոգիա,ֆիզկորտուլա։

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ

3․ Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է, թե քանի հնչյուն կա):

Օրինակ՝

եղևնի (7) — յ, ե, ղ, ե, վ, ն, ի:

Տաթև (5), ամենաերկար (11), երերալ(7), որևէ (6), երանգավորել (12), ոսկոր (6), անողնաշար (9), ամենաողորմելի (14):

4․Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի տառ, քանի հնչյուն կա:

Օրինակ՝

երկրպագու — 8 տառ, 9 հնչյուն:

Չնաշխարհիկ- 10-տառ 4-հնչյուն, սերկևիլ 7-տառ 3-հնչյուն, շնորհակալ 9-տառ 4-հնչյուն , եռատերև 7-տառ 4-հնչյուն, քարայր 6-տառ 2-հնչյուն, Եվրոպա 6-տառ 3-հնչյուն:

5․Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Քո չքնաղ ծաղկի բույր է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)

Ասյան երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

Ասիա երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

Սոֆիան գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

Սոֆյան գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

6․ Մի բառով գրի՛ր:

ա) Ո՞վ է, որ սովորում է դպրոցում: Այդպես կոչում են նաև նրան, ով որևէ արհեստ է սովորում:

Աշակերտ։

բ) Ո՞վ է, որ ղեկավարում ու ցուցմունքներ է տալիս, ով առաջին դիրքն է գրավում ու իշխում է: Այսպես են կոչում նաև նրան, ով ճանապարհ է ցույց տալիս, առաջնորդում է:

Ղեկավար։

գ) Ինչպե՞ս է կոչվում շինության ուղղահայաց մասը, որ ծառայում է շենքը մասերի բաժանող միջնորմ: Դա նաև բարձր պատնեշ է, պարիսպ:

Պատ։

դ) Ինչպե՞ս է կոչվում այն հասկացությունը, որով արտահայտում ենք իրերի, երևույթների և իրադարձությունների տևողությունը: Դա չափվում է դարերով, տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով, ժամերով և այլն:

Ժամանակ։

ե) Ո՞վ է այն պաշտոնական անձը, որը վարում է դատավարությունը և գործի մասին դատավճիռ կամ որոշում է ընդունում:

Դատավոր։

զ) Ինչպե՞ս է կոչվում այն հասկացությունը, որով արտահայտվում է գիտակցության մեջ անցյալի տպավորությունները պահելու և վերականգնելու կարողությունը:

Պատմություն։

7․ Նախադասության ընգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Միտք, դեպք, մրցում, պետություն, վիճակ:

Ձեր պետություն մեջ այդպիսի բաներ չպիտիլինեին:

 դեպքի մասին շատ ուշ իմացավ:

իճակում եր այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Այդպիսի Միտք չեմ ունեցել:

մրցում կազմակերպելիս ինձ էլ տեղյակ պահի՛ր:

8․ Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Խոշոր, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, կեղծավոր, պտղաբեր, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ, նշանավոր, շողոքորթ, հանրածանոթ, ահռելի, մեծ, բեղուն, երևելի, խայտաբղետ, ականավոր, բերրի, աժդահա, չալպտուրիկ, բարեբեր, հանրաճանաչ, հսկա, անվանի:

Խոշոր,
մեծ, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ,
կեղծավոր, պտղաբեր, հանրաճանաչ, շողոքորթ, ահռելի,

9․ Գրի՛ր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:

Օրինակ՝

կարևոր — անկարևոր

ընդմիջումներով — անընդմեջ:

Գեղեցիկ-տգեղ, հաճելի-տհաճ, մարդկային-անմարդկային, գիտուն-տգետ, դուրեկան-անդուր, ուշադիր-անուշադիր, արժանի-անարժանի, թևավոր-անթև, ախորժելի-անախորժ, գունեղ-անգույն, բնական-անբնական, խելոք-անխելք, կարևոր-անկարևոր, լուրջ-անլուրջ , անամպ-ամպոտ, տեղյակ-անտյղյակ, լուսավոր-անլույս, գերակշռել,-անգերակշիռ, խոսուն-անխոս։

10․ Առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշներով:

Չկա չարիք առանց բարիք:

Ջրի բերածը ջուրը կտանի:

Տերովին տերն է պահել, անտրին գայլն է կերել:

Մտնելուց առաջ միտք արա, թե ոնց չես մտածե :

Ինչքան գետնի երեսն է, յոթ էնքան գետնի տակ է:

Posted in Անգլերեն 6․4

I am Sebastian

I’ve been studying in Mkhitar Sebastian Edu Complex for already six years and I love that school so much. It gives me an oprutinity to explore my own self, by choosing the subject that I love and studying them, also we travel a lot which gives me an opportunity to explore new places.

I don’t think that in another school, I would’ve been able to do all the thing that I do here, even the free speech is such a nice thing to have in school system, because it helps the student communicate with the teacher.

To sum this up I would write, that I am so happy to be a Sebastian.

Posted in Անգլերեն 6․4

My family

There are six people in my family: my mother, my father, my grandmother, my sister, my sister and me. our family likes to celebrate all Armenian traditions, we live in Yerevan and we like to travel.

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 21

Դաս 21.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |-4= +10|

բ) |– 50| + |+ 4|= -54

 գ) |– 18| · |– 21| = 378

դ) |21| – |-6| = -15

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–21) > 0, դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

բ) (–8) · (+6) < 0, ե) (–14) · (–12) < (–10) · (-4),

գ) (+15) · (–4) < 0, զ) (+2) · (–1) < (–6) · (–31)։ 

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20,= -2 դ) (29 – 64) + 23,= -12 

բ) (–43 – 14) – 32,= -3 ե) (–30 – 21) + 56:= 65

գ) (–74 + 27) – 15, = -83

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27|= 58

բ) |44| : |– 4|= -40

գ) |– 3| – |– 1|= +2

դ) |15| · |– 12|= -180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60, գ) (–18 + 6) – 30, 

բ) (–33 –21) + 11, դ) (16 – 33) – 54:

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ), գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ),

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի 29.11.2022


Երեքշաբթի
 29.11.2022

Ավետիք Իսահակյան՝ « Ուշինարա» ( հնդկական զրույց)-քննարկել

Հարցեր և առաջադրանքներ։

1.Բնութագրի՛ ր Ուշինարային՝

 • մանրամասնորեն
 • Նա շատ բարի էր, հարուստ էր, կամեցող, և համեստ։
 • մեկ բառով։
  Արդար։

2.Դո՛ւրս գրիր այն հատվածը, որտեղ խտացած է զրույցի հիմնական ասելիքը։

-Դու ազնիվ մարդ ես: Պաշտպանեցիր արծիվին, վտանգելով կո կյանքը: Դու հավատարիմ եղար քո խոսքին:

3.Այլ կեպ վերնագրի՛ր զրույցը։

«Արդար մարդը»։

Posted in Պատմություն 6․4

Երվանդականների թագավորություն

Երվանդականների թագավորության վերականգնումը։ էջ 68-72

Աքեմենյան Իրանը։ էջ 41-44

ԿԱՏԱՐԵ՛Լ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

1․ Ի՞նչ գիտես Գավգամելայի ճակատամարտի մասին։

Գավգամելայի ճակատամարտ, տեղի է ունեցել մ.թ.ա. 331 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, Ալեքսանդր Մակեդոնացու ու Դարեհ III Աքեմենյանի զորքերի միջև, Գավգամելայի հարթավայրում (այժմ՝ քաղաք Էրբիլ, Իրաք, Տիգրիս գետի մերձակայքում)։ Այն համարվում է Ալեքսանդրի երրորդ ու վճռորոշ ճակատամարտը Պարսկաստանի տերության դեմ, որն ավարտվեց հունամակեդոնական զորքի կատարյալ հաղթանակով և ազդարարեց Աքեմեյան տիրակալության փլուզումը։

2․ Ինչպե՞ս ավարտվեց Մենոն զորավարի արշավանքը դեպի Հայաստան։

Ինչպես վկայում է հույն մատենագիր Ստրաբոնը, հայերը ոչնչացնում են նրա բանակը, իսկ զորավարին՝ ՙՙխեղդամահ անում՚՚:

3․Ինչու՞ էր Հայաստանը համարվում անմահության երկիր։

Որովհետև Հայաստանը ուներ հզոր թագավորներ։

4․ Ինչպե՞ս ստեղծվեց Աքեմենյան Տերությունը։

5․ Ի՞նչ գիտես Աքեմենյան տերության մասին։

Posted in Պատմություն 6․4

Հայկազունի Երվանդականների թագավորությունը

Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝

 Թեմա 8․  Հայկազունի Երվանդականների թագավորությունը 7-4-րդ դարերում։

Առաջադրանք․

 • Ո՞վ էր Պարույր նահապետը։
 • Նա Հայկ Նահապետի որդիներից է:
 • Որքա՞ն էր հայոց զորքի թիվը Երվանդ Սակավակյացի օրոք։
 • այող զորքի թիվն էր 40․000։
 • Երվանդ Սակավակյացի պետության սահամնները ո՞ւր էին հասնում։
 • Հյուսիսում-Կուր գետ և Սև ծով։
 • Արևելքում-Մարաստան։
 • Հարավում-Հյուսիսային Միջագետք։
 • Արևմուտքում-Կապադովկիա
 • Ի՞նչպես ստեղծվեց Աքեմենյան տերությունը։
  Քանի որ Կյուրոս Մեծը գնացել էր մառտի այն չուներ զորք և դրա համար ստեղծեց Աքեմենյան տերություն
 • Ի՞նչ է Բեհիսթունյան արձանագրությունը, և ինչպե՞ս է Հայաստանը նրանում հիշատակվում

Դարեհ I-ը պատերազմներ սկսեց իր հակառակոռդների դեմ, որոնց մասին է պատմում նրա թողած Բեհիսթունյան եռալեզու արձանագրությունը։ Այս արձանագրության պարսկերեն մասում Հայաստանը կոչվում է Արմինիա, ելամերենում Հարմինույա, իսկ բաբելերենում Ուրարտու

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 20

Դաս 20.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց ար-

տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան 

թվերի արտադրյալը` դրական: -2, -3,-4, -2x-3= +6 -3x-4=+12

2) Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի 

ստացվի հավասարություն.

ա) | +4 | = 4, գ) | 0 | = 0, ե) 6 · | 2 | – 2 = 10,

բ) 2 · | 4 | = 8, դ) – | 1 | = –1, զ) 8 · | 0 | = 0։

3) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող 

են ունենալ արտադրիչները։ 2x-3=(-6)

4) Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն

կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված 

քարտեզում։

4320 կմ= 4320×100000սմ=432000000սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու 

թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի 

արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

0x0=0 -1:-1=0

6) Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

Ոչ։

7) Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքե նա-

ներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ 

Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու 

30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։

Պատ՝ 2 ժամ

8)* Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։ 

պապն ու թոռնիկը միասին 91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան է 

պապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը։

Թոռնիկն 84 ամսեկան պապիկ 84 տարեկան

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 19

1) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման 

զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9, –2, +3,= -54

դ) +5, –8, –5, -200

է) –4, +20, –3, -240

բ) –5, +4, +7, -140


ե) +2, +15, –6, +180

ը) –30, +4, 0: +120

2) Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը. 

ա) (–2) · (+3) · (–7),  գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2), 

բ) (–1) · (–1) · (–1 ),  դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5):

3) Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 3

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ),= +40

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ), = -105

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), = -30

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է 

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11, գ) +2, –10, +7, ե) +8, 0, –17,

բ) 0, –8, +12, դ) –16, –18, +20, զ) –6, –1, –19։

5) Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել: Իսկ բացասակա՞ն: Բերե՛ք օրինակներ:

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմա-

պատկման հարմար հաջորդականություն.

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7 ), գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 ),

բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5 ), դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 )։

7) Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը, 

եթե՝ 

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական,

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական,

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական։