Posted in Մայրենի

տեստ 31.05.2021


  Դավթի կյանքը գրեթե հրաշալի էր. նա իրենց բակում շատ ընկերներ ուներ, որոնց հետ ամեն օր,  դասերից հետո, գնում էր գնդակ խաղալու: Միայն թե Դավիթը մի մեծ խնդիր ուներ. դա նրա փոքր քույրն էր` Լիլին: Լիլին ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որ Դավթին ու նրա ընկերներին բոլորովին դուր չի գալիս, որ ինքը միշտ նրանց հետ (լինել): Հենց տղաները դուրս էին գալիս բակ, Լիլին իր փոքրիկ ոտիկներով վազում էր նրանց մոտ և ուրախ-ուրախ ցատկոտելով` ասում.

  – Ես եկա˜…

  Բոլորը հոգոց էին հանում: Իրականում աղջիկը առանձնապես նեղություն չէր տալիս նրանց. շատախոս չէր, չէր նվնվում, չէր խառնվում նրանց խաղերին: Ճիշտն ասած, շատ բան չէր էլ կարող անել: Այնքան փոքրիկ էր, որ ո´չ կարող էր գնդակ խաղալ, ո´չ ծառերը մագլցել. միայն իր սև աչիկներով լուրջ նայում էր տղաներին, և ուր նրանք գնում էին, ինքն էլ նրանց հետևից գնում էր:

  Դավիթը փորցում էր մորը համոզել որ Լիլիին թույլ չտա իրենց հետևից գալ:

  – Ինչո՞ւ պիտի իմ քույրը միշտ մեզ հետ լինի,- հարցնում էր նա,- ինչո՞ւ Արմենի քույրը չի գալիս, Հակոբի քույրը չի գալիս:

  Մայրը ծիծաղում էր.

  – Արմենի քույրը ընթամենը վեց ամսական է, Հակոբը ընդհանրապես քույր չունի… Քո բախտն այդ հարցում չի բերել:

  Մի օր Դավիթը ուզում էր տղաների հետ գնդակ խաղալ: Սկզբում նրանք մի ծանր գնդակ ունեին: Բայց մի անգամ այդ գնդակը Սարգիս քեռու պատուհանը կոտրեց: Ի˜նչ պատմության մեջ ընկան: Գնդակն էլ այլևս հետ (չստանալ): Հիմա արդեն թեթև գնդակով էին խաղում: Այդ օրը տղաները դեռ նոր էին դուրս եկել, երբ Լիլին սովորականի պես վազեց նրանց մոտ ու ասաց.

  – Ես եկա˜…

  Տղաները, ինչպես միշտ, ձևացրին, թե նրան չեն նկատում: Նրանք սկսեցին խաղալ: Տղաներից մեկը այնպես ուժգին հարվածեց գնդակին, որ այն այս անգամ էլ (ընկնել) Սարգիս քեռու բակը: Նրանք վազելով մոտեցան ցանկապատին և տեսան գնդակը խոտերի մեջ` այնքան հեռու, որ ձեռք չէր հասնի: Հակոբըփորձեց անցնել ցանկապատի ճաղերի արանքով, բայց չկարողացավ:

  – Ես չեմ կարող անցնել,- հուսահատ ասաց նա,- ցանկապատը շատ խիտ է: Եվ մեզանից ոչ մեկը չի կարող:

  Իրավիճակն անելանելի էր բոլորից շատ Դավիթն էր տխրել:

  – Այս ամենը Լիլիի պատճառով եղավ,- ասաց նա,- Տիգրանը այդքան ուժեղ խփեց գնդակին, որովհետև Լիլիի վրա էր բարկացել:

  – Մի նայե´ք Լիլիին, տեսեք, թե նա ինչ փոքրիկ է,- ասաց Արմենը, – Լիլի´, այստե´ղ արի:

  Լիլին վազելով եկավ.

  – Ես եկա˜…

  Հեշտությամբ մտնելով ճաղերի արանքից` Լիլին դուրս բերեց գնդակը ու հանձնեց հիացած տղաներին: Դավիթը հպարտությամբ նայում էր նրան, հետո ասաց.

  – Ես քեզ գնդակ խաղալ (սովորեցնել):

     1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝                  

         լրացնելով բաց թողած տառերը:
       խնդիր

փորցում        

        _____________________________

        _____________________________

2.Ի՞նչ է նշանակում մագլցել  բառը:

  ա/արագ վազել

  բ/ծառեր տնկել

  գ/ճյուղերը կոտրել

  դ/բռնելով բարձրանալ

       3.Դուրս  գրիր  տեքստում  ընդգծված  բառերը ̀  դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները

_____ հրաշալի ________                  _հիանալի_______________

_ ցատկոտելով` ______________                  թրչկոտել_________________

_ ուժգին ______________                  ___արագ______________

___ բարկացել ____________                  __կատաղեցնել_______________

       4.Տրված  բառերից  որի՞  դիմաց  է սխալ  նշված  նրա  տեսակը.

         ա/ պատմություն  –  ածանցավոր

          բ/ շատախոս – բարդ

          գ/ սովորական –  ածանցավոր

          դ/ փոքրիկ – պարզ

      5.Տրված բառերից  յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ի՞նչ խոսքի մաս է: Ո՞ր

տարբերակում է սխալ նշված:

ա/իրավիճակ – ածական

       բ/պատուհան – գոյական

       գ/որովհետև – շաղկապ

        դ/վեց – թվական

       6.Տեքստից  դուրս  գրիր եզակի  թվով  գործածված  չորս  գոյական:

         _ գնդակ ________________                ____________________

         _ քույր _______________                ____________________

         __ Մայրը _______________               _____________________

         __աղջիկ_______________               _____________________

7.Տեքստից  դու´րս գրիր փակագծերի  մեջ  դրված բայերը և  համապատասխանեցրու´  տեքստին.

         __լինել_______________                ____________________

         _________________                ____________________

         _________________               _____________________

         _________________               _____________________

 8.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական.

          Բայց մի անգամ այդ գնդակը Սարգիս քեռու պատուհանը կոտրեց:

ա/գնդակը

բ/Սարգիս

գ/քեռու

դ/պատուհանը

       9.Վերականգնի´ր «քանդված» առած-ասացվածքները:

Գիտունի հետ քար քաշիր, 

 անգետի հետ փլավ մի կեր

Մինչև ճիշտը գա,

սուտը աշխարհը կքանդի

Լեզուն չլիներ, 

  ագռավները աչքերը կհանեին              

Անձրևն ինչ կանի քարին,

խրատն ինչ կանի չարին                   

Մինչև ճիշտը գա,                                 

10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ դի՛ր բաց թողած կետադրական նշանը:

 11.Տեքստում Լիլիին նկարագրող արտահայտությունները գտի՛ր:

    _ շատախոս չէր, չէր նվնվում, ____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

 12.Ո՞րն էր Դավթի հիմնական խնդիրը.

ա/հարևանը գնդակը հետ չէր տալիս:

բ/քույրն ամեն տեղ ուզում էր նրա հետ գնալ:

գ/ընկերը կորցրել էր Դավթի միակ գնդակը:

դ/մայրը բարկանում էր, երբ ինքը քրոջ հետ կոպիտ էր վարվում:

        13. Ուշադի՛ր կարդա տեքստի երկխոսությունները և պատասխանի՛ր տրված հարցերին.

            ա.Ի՞նչ է պատասխանում մայրը տղայի հարցին.

1)      Նրա ընկերներից ոչ մեկը քույր չունի:

2)      Ընկերների մայրերը աղջիկներին թույլ չեն տալիս բակ դուրս գալ:

3)      Նրանցից մեկը քույր չունի, իսկ մյուսինը դեռ շատ փոքր է:

4)      Լիլին իրենց բոլորովին չի խանգարում, չի նվնվում:

            բ.  Ըստ Դավթի՝ ինչո՞վ էր մեղավոր Լիլին, որ գնդակը հարևանի բակն էր ընկել:

                 Տեքստից   ճիշտ պատասխանը դու՛րս գրիր:

         _____լիլի ոչնչով մեղավոր չեր__________________________________________________________________

         ________________________________________________________________________

             14.Ինչո՞վ օգնեց փոքրիկ աղջիկը տղաներին:

              __նա օգնեց,որ գնդակը հանել։ _____________________________________________________________________

              _______________________________________________________________________

            15. Ինչի՞ց ես  իմանում, որ եղբոր վերաբերմունքը Լիլիի  նկատմամբ փոխվեց:

              Լիլին գնդակը հանելուց հետո, եղբոր վերաբերմունքը փոխվեց։ ______________________________________________________________________

              _______________________________________________________________________

Posted in Մաթեմաթիկա

երրորդ շրջանի Մաթեմաթիկա հաշվետվույցուն

Մաթեմատիակա

Posted on  •Edit”Մաթեմատիակ”

 • 5 6 0
  16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին
  մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց
  նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր
  անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր
  16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը:
  17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան
  ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ
  ծառերի միջև հեռավորությունը:

1․ Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ
մյուս բոլոր թվանշանները 3-ով փոքր են հազարավորից ։
1) 4323 2) 4332 3) 4121 4) 4112
2․ Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ հնգանիշ թվերի
գումարը:
1) 101000
2) 100999
3) 98999
4) 10999
3․Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 6-ին․
1) 4, 12, 24, 30
2) 12, 35, 42, 600, 3636
3) 24, 48, 71, 560, 1000
4) 12, 36, 180, 432
4․ Քանի՞ մետր է

10
կիլոմետրը։
1) 300 2) 400 3) 2500 4) 100
5․ Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 24 սմ է: Գտիր եռանկյան
կողմի երկարությունը:
1) 6 2) 8 3) 12 4) 72
6․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 4000 կգ-ը
ցենտներներով:
1) 4 ց 2) 40 ց 3) 400 ց 4) 400000 ց
7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից
յուրաքանչյուրը մեծացնենք 12-ով։
1) Կմեծանա 24-ով
2) Կմեծանա 12-ով
3) Կփոքրանա 12-ով
4) Կփոքրանա 24-ով
8․Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝
կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 7կմ 340մ > 7կմ 3*0մ։
1) 7 2) 8 3) 6 4) 2
9․Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 2 օր 14 ժամը
ժամերով․
1) 214 2) 62 3) 38 4) 134
10․ Անին կարդաց 320 էջ ունեցող գրքի 3
8
մասը։ Քանի՞ էջ մնաց
կարդալուն։
1) 200 2) 120 3) 100 4) 160
11․ Երկնիշ թվերի քանակը քանիսո՞վ է ավել միանիշ թվերի
քանակից: 99-9=90
12․ Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել 457-ից, որպեսզի
ստացված տարբերությունը լինի 5-ի բազմապատիկ: 457-57=400 400:5=80
13․Թվի
1
2
մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի
1
8
մասը:
14․ Հաշվիր 305 ∙ 5 + 36: (5 ∙ 3 − 3) արտահայտության արժեքը։

պատ 15258
15․ Աստղանիշի փոխարեն գրիր բաց թողնված թվանշանները։
+
5120
916

 • 5 6 0
  16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին
  մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց
  նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր
  անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր
  16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը: 56-16=40 40:2=20 20+16=36
  17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան
  ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ
  ծառերի միջև հեռավորությունը:42-18=22 մ

Մաթեմաթիկա

Posted on  •Edit”Մաթեմաթիկա”

 • 4  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 4:2=2 2:2=1
 • 8  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 8:2=4 4:2=2 2:1=1
 • 5 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 5-1=4 4:2=2 2:2=1
 • 10 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

10:2=5

5-1=4

4:2=2

2:2=1

 1. 6  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 6-2=4 4:2=2 2:2=1
 2. 7  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։7-1=6
 3. 6:2=3
 4. 3-1=2
 5. 2:2=1
 6. 9  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 9-1=8 8:4=2 2:2=1
 7. 12  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։12:2=6
 8. 6:2=3
 9. 3-1=2
 10. 2:2=1
 11. 27 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս   կարելի է   լծակավոր   կշեռքի  3 կշռումով    գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից։27-1=26
 12. 26-13=13
 13. 13-1=12
 14. 12:2=6
 15. 6:2=3 3-1=2 2:2=1
 16. 81  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարելի է  լծակավոր   կշեռքի  4 կշռումներից   հետո    գտնել  կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից

81-1=80

80:2=40

40:2=20

20:10=10

10:2=5

5-1=4

Հարցերի պարզաբանում Բանավոր հաշվարկ

Posted on  •Edit”Հարցերի պարզաբանում Բանավոր հաշվարկ”

 1. Երկու պարկում կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ  |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում: 124:2=62, 62+4=66, 62-4=58
 2. Երկու  արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ   |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում
 3. խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։74:2=37 37+3=40 37-3=34
 4. Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների   քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։ 150-10=140 140:2=70 70+10=80
 5. Երկու  պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ|-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների   քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։540-20=520 520:2=260 260+20=280

Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․մաս2

Posted on  •Edit”Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․մաս2″

Մարմնի շարժման արագությունը միավոր ժամանակում նրա
անցած ճանապարհն է ։
70կմ/ժ արագություն ասելով հասկանում ենք, որ մարմինը
1ժ-ում անեցել է 70կմ ճանապարհ։
Արագություն = Ճանապարհ : ժամանակ
Ճանապարհ= Ժամանակ · Արագություն
Ժամանակ= Ճանապարհ ։ Արագություն
Խնդիրներ
 Բեռնատարը 740 կմ ճանապարհի առաջին 320կմ-ն անցավ
80կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ
արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ
ճանապարհը։ 740-320=420
 Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1620կմ
ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց
10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 2 ժամ պակաս։ Որքա՞ն
ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
740կմ
320կմ
1620կմ 10-2=8 10+8=18


70կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը՝ 10կմ/ժ-ով պակաս
արագությամբ։
 480կմ հեռավորության վրա գտնվող 2 քաղաքներից
միաժամանակ իրար հանդիպակաց դուրս եկան երկու
ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո։ Առաջինը
գնում էր 60կմ/ժ արագությամբ։ Որոշիր երկրորդ
մեքենայի արագությունը։ 8×60=480 8x=640 640-480=160կմ
A
780կմ
A
 A քաղաքից միաժամանակ հակադիր ուղղություններով
դուրս եկան երկու ավտոմեքենա ։ Առաջինի արագությունը
70կմ/ժ էր, իսկ երկրորդինը՝ 20 կմ/ժ -ով ավելի։ Որքա՞ն
կլինի նրանց հեռավորությունը 3 ժամ հետո։
480կմ 70+60=130 6ժամ

60կմ/ժ
70կմ/ժ

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Posted on  •Edit”Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն”

Խնդիր 1.

Մենք տանից դուրս եկանք 8։20, տեղ հասանք 8։35։ Որքա՞ն ժամանակու մենք հասաք դպրոց։

Խնդիր 2.

Մենք մայր դպրոցից շարժվեցիք դեպի Գետամեջ 9։40 տեղ հասաք 11։50, որքա՞ն ժամանակում մենք հասանք տեղ։

Խնդիր 3.

Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 3 ժամում, եթե շարժվի 60կմ/ժ արագությամբ։

Խնդիր 4.

Գնացքը 4 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 2400կմ ճանապարհ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ գնացքը մեկ օրում։

Մաթեմաթիկա

Posted on  •Edit”Մաթեմաթիկա”

1.Գտե՛ք այն երկնիշ թիվը, որը 6 անգամ մեծ է իր թվանշանների գումարից։

2․Նարեն և Արմենը միասին կշռում են 80 կգ, Նարեն և Նարեկը՝ 75 կգ, Արմենն ու Նարեկը՝ 85 կգ։ Որքա՞ են կշռում Նարեն, Արմենն ու Նարեկը միասին։120կգ


3․Սենյակում կա 11 մարդ: Առաջին մարդն ասաց. <Սենյակում բոլորը ստախոս են>, իսկ երկրորդ մարդն ասաց. <Ինձնից անմիջապես առաջ խոսողը ճիշտ չի ասում>: Մնացած 9 հոգին կրկնեցին երկրորդի ասածը: Քանի՞ ճշտախոս կա սենյակում:5հոգի

4․Աննան, Բելան և Սեդան մասնակցում են տարբեր խմբակների՝ պարի, երգի, թատրոնի: Այն հարցին, թե ո՞վ ո՛ր խմբակին է մասնակցում, նրանք պատասխանեցին.
Աննա. – Ես՝ պարի:
Բելա. – Ես պարի խմբակում չեմ:
Գոհար. – Ես երգի խմբակում չեմ:
Ո՞վ ո՛ր խմբին է մասնակցում, եթե երեք պատասխանից մեկը ճիշտ է, երկուսը՝ ոչ:Աննան երք Բելա պար Գոհար թատրոն

5․ 6781253 թվից ջնջե՛ք հնարավորինս քիչ թվանշաններ այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։ 7123

6․Արամը, Մերին, Սոնան, Դավիթը և Եվան հերթ են կանգնել: Արամը կանգնած է Մերիից առաջ, բայց Եվայից հետո: Սոնան և Եվան հարևաններ չեն: Եվան, Արամը և Սոնան Դավիթի կողքին չեն: Ի՞նչ հերթականությամբ են նրանք կանգնած։Եվա,Արամ,Սոնա,Մերրի,Դավիթ,

7․ Փորձիր 8 հատ 1-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստանալ ամենափոքր եռանիշ թիվը։100

8․ Մեկ ձողիկը տեղափոխիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն․

VII-I=VI

XII+I=XII

9․ 2 ձկնորս 3 րոպեում ուտում են 4 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 16 ձուկ։ պատ՝ 8ր

10․ 6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 15 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։ 39 տարեկան

11․ 4 տարի հետո քույրն ու եղբայրը միասին կդառնան 19 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան  էին նրանք միասին 4 տարի առաջ։ 3 տարեկան

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

Posted in Uncategorized

—Բարև Արամ քո կարծիքով որն է ամենա լավ բան կրդամալիրում,

—ինչի

իսկ որնե ամենա կարեվոր կրդահմալիրում,

իսկ ինչ կպոխեյր կրդահմալիրում

ինչու

իսկ որ առրկանես ամենա շատը գնահատում

և որ առարկան չես սիրում

Բարև Արամ ես սիրում եմ ռ ոբոտաշինուցյուն ն

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն հաշվետվույցու երորդ կիսամյակ

ՀՈՂԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Posted on  •Edit”ՀՈՂԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ”

 1. Ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ են հանդիպում հողում:
 2. որդեր,
 3. Ի՞նչ է հողը, իսկ հումո՞ւսը:
 4. հողը այն է,որի մեջ աճում է բոյսը, իսկ հումուը հողի պարարտանույթն է, որ առաջանում է տերևներից և կադանիների գոմաղբից։
 5. Ինչո՞ւ է հողի վերին շերտը մուգ գույնի:
 6. Երբ արևի շողերը տաքանում են և հողի վերին շերտը,չորանում է և սևանում։
 7. Ի՞նչ նյութեր են պարունակվում հողում:
 8. Հողը պարանակում է կեդանիների մնացորդներ,բակտերիաներ և հումուս
 9. Ի՞նչ են պարարտանյութերը: Պարարտանյութերը հողի և բոյսերին համար օգտակար նյութեր են։
 10. Ի՞նչ նպատակով են իրականացնում հողի արհեստական ոռոգումը, փխրեցումը:
 11. Հողի արհեստական ոռուգումը և փխրեցումը նպաստում է բույսի լավ աճմանը։

POSTED INԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Posted on  •Edit”Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ”

Մարդն իր կյանքի ընթացքում ստեղծում է տարբեր իրեր: Մեր շրջապատի ցանկացած իր, կենդանի օրգանիզմ կարող ենք կոչել մարմին: Մարմիններ են քարը, ծառը, տունը, միջատը, մետաղալարը և այլն: Ինչպես տեսնում ես, մարմիններն այնքան շատ են, որ անհնար է բոլորը թվարկել: Դրանք բաժանում են բնական (բնության կողմից ստեղծված) և արհեստական (մարդու կողմից ստեղծված) մարմինների: Արեգակը, Լուսինը, մոլորակները համարվում են նաև տիեզերական մարմիններ: Թվարկի’ր քո շրջապատում գտնվող բնական և արհեստական տասական մարմինների անուններ:

Մարմինները կազմված են նյութերից: Ձմռանը մեր տների ապակի­ները գարդարող եղյամը մարմին է, որը կազմված է ջրից: Ջուրն արդեն նյութ է: Մարմինները բաղկացած են տարբեր  նյութերից: Մեր մարմինը, օրինակ, բաղկացած է ջրից, ճարպերից, սպիտակուցներից, ածխաջրերից և այլ նյութերից: Բազմազան նյութերից են պատրաստված մեր բնակարանները, տանն օգտագործվող տարբեր սարքավորումները (արհեստական մարմիններ):

Նյութերը լինում են պինդ, հեղուկ և գազային: Ցանկացած պինդ մարմին ունի որոշակի ձև: Օրինակ՝ տուֆի որմնաքարը  ունի խորանարդի ձև, իսկ ձյան փաթիլը նման է կենտրոնից ճառագայթաձև ձգվող, կանոնավոր դասավորված սառցե բյուրեղների:

Հեղուկները և գազերը որո­շակի ձև չունեն: Հեղուկը ընդու­նում է այն անոթի ձևը, որի մեջ լցված է:

Խոհանոցում, գազօջախը մի­ացնելիս, զգում ես բնական գազի սուր հոտը: Դա նրանից է, որ գազերն ընդհանրապես շատ արագ են տարածվում: Եթե նույնիսկ շատ կարճ ժամանակ գազի փականը բաց է մնում, ապա խոհանոցն անմի­ջապես լցվում է գազով: Այն մենք զգում ենք իր սուր հոտի շնորհիվ: Գիտնականները պարզել են, որ բոլոր նյութերը կազմված են շատ փոքրիկ, աչքի համար անտեսանելի մասնիկներից: Դրանում համոզ­վելու համար կատարենք փորձ:

Վերցնենք մեկ նյութից կազմված որևէ մարմին, օրինակ՝ շաքարի կտոր: Այնուհետև այն գցենք տաք ջրով լցված ապակե բաժակի մեջ և գդալով խառնենք: Սկզբում շաքարը բաժակի մեջ լավ երևում է, բայց խառնելու ընթացքում այն աստիճանաբար դառնում է անտեսանելի: Դրանից հետո փորձենք ջրի համը և կզգանք, որ այն քաղցր է: Դա նշանակում է, որ շաքարը չի անհետացել, այն մնացել է բաժակում: Սակայն ինչո՞ւ շաքարի կտորը չի երևում: Այն բաժանվել է մանրագույն մասնիկների, այսինքն՝ լուծվելով խառնվել է ջրի մասնիկների հետ: Այս փորձը ապացուցում է, որ նյութերը և դրանցից բաղկացած մարմինները կազմված են մանրագույն մասնիկներից: Ցանկացած նյութ կազմված է յուրահատուկ մասնիկներից, որոնք ձևով և չափերով տարբերվում են այլ նյութերի մասնիկներից:POSTED INԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գինձ

Posted on  •Edit”Գինձ”

Արմատն առանցքային է, ցողունը՝ ուղղաձիգ, 20-120 սմ բարձրությամբ, մերկ, վերևում ճյուղավորված։ Տերևները պատյանավոր են, հերթադիր, կրկնակի-եռակի փետրաբաժան, մերկ։ Համեմը պոլիգամ բույս է, ծաղկաբույլը հովանոց է, ծաղիկները սպիտակ են կամ բաց վարդագույն, դեղին, ծաղկում է ամռանը` հունիս-հուլիս ամիսներին։ Պտուղը գնդաձև սերմիկ է, դրսից՝ մուգ, իսկ ներսից՝ բաց շագանակագույն, ունի ինը կող։ Պտուղները պարունակում են 0.5-1 %եթերայուղ, 2 %, վիտամին C, շաքար, օսլա, դաբաղող և 20 % ճարպայուղ։ Տերևները հարուստ են վիտամիններով E, A-նախավիտամիններով, հանքային աղերով:POSTED INԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրի մասին տեղեկույցուն

Posted on  •Edit”Ջրի մասին տեղեկույցուն”

Ընդամենը մի քանի օր անց՝ մարտի 22-ին, աշխարհը կնշի ջրային պաշարների համաշխարհային օրը, որը տոնվում է 1973թ․-ից՝ ՄԱԿի որոշմամբ։ Այս օրերին ջրի կենարարության մասին տեղեկատվական հոսքը ստիպում է վերարժևորել ջուրն ու դրա օգտագործումը։ Համընդհանուր ինֆորմացիոն հոսքի մեջ, սակայն, կան ջրի մասին փաստեր, որոնք երբեմն անտեսվում են մեր կողմից։

1․ Ջուրը ծածկում է մեր Երկիր մոլորակի 70 տոկոսը, սակայն, դրա հետ միաժամանակ, այս հսկայական պաշարներից միայն 3 տոկոսն են պիտանի խմելու համար։

2․ Տաք ջուրն ավելի արագ է սառույցի վերածվում, քան սառը ջուրը, սակայն գիտնականները մինչ օրս չեն կարողանում բացատրել, թե ինչու։

3․ Ջուրը հիշողություն ունի։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ ջրի մոլեկուլյար կազմությունը թույլ է տալիս հիշել այն ամենն ինչ տեղի է ունենում շրջակա միջավայրում։ Այս հետաքրքիր երևույթը գիտնականներն անվանում են «ջրային հիշողություն»։

4․ Ջրի բավականաչափ օգտագործումն օգնում է առողջ սիրտ ունենալ։ Հետազոտողների հավաստմամբ այն մարդիկ, ովքեր օրական գոնե 6 բաժակ ջուր են խմում, ավելի առողջ սիրտ են ունենում, քան մյուսները։

5․ Մարդն իր կյանքի ընթացքում խմում է 35 տոննա ջուր։ Այս առումով թթվածնից հետո ջուրն ամենապահանջվածն է մարդկանց համար։

6․ Շուրջ մեկ միլիարդ մարդ աշխարհում երազում է մաքուր ջուր խմելու ու ջրից հագենալու մասին։ Չնայած մեզնից շատերին ջուրը հասանելի է, բայց աշխարհում կան տարածքներ, որոնց համար ջրի առկայությունն ուղղակի երազանք է։

7․ Վերջին 50 տարիների ընթացքում շուրջ 507 կոնֆիլիկտ սկսվել է հենց ջրի պատճառով, որոնցից 21-ն ավարտվել է ռազմական գործողություններով։

8․ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով աշխարհում ամենամաքուր ջուրն ունի Ֆինլանդիան, իսկ նրան հաջորդում են Կանադան ու Նոր Զելանդիան։

9․ Յուրաքանչյուր մայրցամաք ունի իր «մեռած գետը», որը ոչ մի տեսակի օգտագործման համար պիտանի չէ։

10․ Մինչև 2050թ․-ը ջրի թթվայնությունը կավելանա 150 տոկոսով, որը համաշխարհային նոր աղետի պատճառ կարող է դառնալ։

11․ Համաշխարհային օվկիանոսում շուրջ 260 միլիոն տոննա պլաստմասե աղբ կա, որն աղտոտում է ոչ միայն ջրային միջավայրն, այլ նաև նպաստում է զամաքային միջավայրի աղետների։

12․ Աղտոտված ստորջրյա ջրերը հնարավոր է մաքրել հազարամյակների ընթացքում միայն, ուստի սա է պատճառը, որ ջրի աղտոտման խնդիրը չափազանց կարևոր ու արդիական պիտի լինի մեզ համար։

13․ Օրվա ընթացքում գոնե 2 լիտր ջրի օգտագործումը կարող է օգնել զինվել ավելի մեծ էներգիայով ու խուսափել շատ ու շատ հիվանդություններից

Բակտերիաներ

Posted on  •Edit”Բակտերիաներ”

Բակտերիաներ (հին հուն․՝ βακτήριον՝ ցուպիկ), պրոկարիոտ (անկորիզ), մեծ մասամբ միաբջիջ միկրոօրգանիզմների թագավարություն։ Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճում են, զարգանում, նյութափոխանակություն են կատարում, բազմանում և այլն։ Ներկայումս բնութագրված են մոտ տասը հազար բակտերիա, սակայն իրականում գոյություն ունի միլիոնից ավելի տարբեր տեսակի բակտերիաներ։ Բակտերիաները կյանքի նախնական ձևերն են։ Դրանք շատ փոքր են և տեսանելի են միայն մանրադիտակով։ Մի կաթիլ ջրում հանգիստ կարող են ապրել 40 միլիոն բակտերիաններ։ 1 գրամ հողում կարող է լինել 300 հազարից մինչև 90 միլիոն բակտերիա։

Սովորաբար բակտերիաների երկարությունը չի անցնում մի քանի միկրոմետրից և լինում են տարբեր ձևերի։ Բակտերիաները տարածված են ամենուր՝ հողում, ջրում, օդում, բույսերի, կենդանիների և մարդկանց օրգանիզմներում։ Դրանց կարելի է հանդիպել այնտեղ, որտեղ թվում է, թե կյանքի գոյության համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Ըստ տարբեր հաշվարկների աշխարհում կա հինգ նոնիլլիոն (5×1030) բակտերիա[1]։

Բակտերիաները լինում են ցուպիկաձև, գնդաձև, ստորակետաձև, պարուրաձև։ Դրանք բավական ակտիվ կյանքով են ապրում։ Օրվա ընթացքում կարող են ուտել իրենց զանգվածից 30 անգամ ավելի սնունդ։ Երբ խոնավությունը, սնունդը, ջերմաստիճանը և այլ պայմաններ բարենպաստ են, բակտերիաները շատ արագ աճում և բազմանում են։

Սնկեր

Posted on  •Edit”Սնկեր”

Սնկեր, ստորակարգ կորիզավոր (էուկարիոտ) օրգանիզմների առանձին թագավորություն։ Սնկերը համարվում են ամենահին օրգանիզմներից մեկը երկիր մոլորակի վրա։  Գիտնականների զգալի մասը կարծում են, որ կյանքի ի հայտ գալուց անմիջապես հետո սկսվել է դրա տարանջատումը երեք հիմնական թագավորության՝

° Կենդանական

° Բուսական 

° Սնկերի

 Այստեղ պետք է նշել, որ սնկերը իրենց կենսաբանական հատկանիշներով ավելի մոտ են գտնվում կենդական աշխարհին՝ քան բուսական։ Գիտնականները հակված են նաև այն հանգամանքին, որ սնկերը, բույսերը և կենդանիները զարգացում են  ապրել զատ ՝ առանձին առանձին, միմյանցից անկախ։ Սնկերի ամենահին գտածոներից պարզվում է նրանց հավանական տարիքը՝ մոտ  900 մլն տարեկան ։ Գիտնականները հակված են այն հանգամանքին, որ սնկերը միակորիզավորների թագավորության ամենահին ներկայացուցիչներն են և միգուցե երկիր մոլորակի ամենահին միակորիզավոր բնակիչները։

Գոյություն ունեն մի շարք տեսություններ սնկերի առաջացման մասին։ Ի սկզբանե սնկերի առաջացման բազմաթիվ ոչ գիտական բացատրություններ են տրվել։ 1727 թվականին ֆրանսիացի կենսաբան  Ֆազիեյին նշել է, թե սնկերը դրանք  սատանայի ստեղծածն են։

Դեռ Ք.ա.3-րդ դարում  Թեոֆաստը, ով հետագայում համարվելու է կենսաբանության հիմնադիրը, սնկերը համարում է բույսերի հետ մեկ ամբողջություն և ներառում է բույսերի թագավորության մեջ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Կառլ Լիննեյը սնկերը համարեց կենդանական թագավորության մի մասը, սակայն սնկերը շարունակեցին   մնալ բույսերի թագավորության մեջ։  Սնկերի առաջացումը կապվում է նաև  ջրիմուռների հետ, որոնց հետ նրանք ունեն բազմաթիվ նմանություններ։ Կենսաբանների պնդմամբ նմանությունները պայմանավորված են ընդհանուր ծագման աղբյուրով՝ այսինքն նրանք առաջացել են միևնույն օրգանիզմից։ Հետագայում՝ կատարվելով խորը ուսումնասիրություններ սնկերի մասին , 1970 թ. եկան այն համոզմանը, որ սնկերը տարբերվում են և բույսերի և կենդանիների թագավություններից և ձևավորվեց առանձին սնկերի  թագավորություն։

Գրեթե վստահ կարող են նշել, որ սնկերը մետ 300 մլն տարի առաջ՝ պոլեոզոյան դարաշրջանում  ունեցել  են մեծ զարգացում և էականորեն տարբերվում են իրենց նախնական վիճակից և տարածված են եղել ամբողջ աշխարհով։ Այս շրջանում սնկերի բազմացումը կատարվել է սեռական եղանակով, ինչը արդյունք է 1.5 մլրդ տարի առաջ կլիմայական բարենպաստ պայմանների ձևավորմամբ

Քարածխի դարաշրջանի ավարտին  սնկերը հասել են այմնպիսի զարգացվածության մակարդակի, որ կլիմայի փոփոխությունները նշված ժամանակաշրջանում, էական փոփոխությունների չեն ենթարկել  սնկերի աշխարհը։

Ի սկզբանե սնկրերի ուսումնասիրությամբ զբաղվում էր կենսաբանությանը, քանի որ նրանք  դասակարգվում էին բույսերի շարքին։ Այժմ, ինչպես նշեցինք, սնկերի և կենդանական աշխարհի նմանություններից ելնելով սնկերի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է միկոլոգիա  գիտությունը։

 Սնկերի և բույսերի նմանությունը

Կարմի գրքի մասին

Posted on  •Edit”Կարմի գրքի մասին”

Կարմիր գիրք, հազվագյուտ և ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիների, բույսերի և սնկերի անոտացված (լրացման, խմբագրման ենթակա) ցուցակ։ Կարմիր գրքերը լինում են տարբեր մակարդակների՝ միջազգային, ազգային և տարածաշրջանային։

Հազվագյուտ և անհետացման վտանգի տակ գտնվող տեսակների պահպանման առաջնահերթ կազմակերպչական խնդիրը դրանց ցուցակագրումն ու հաշվառումն է ինչպես գլոբալ, այնպես էլ առանձին երկրների մակարդակով։ Առանց դրա հնարավոր չէ անցնել ոչ խնդրի տեսական մշակմանը, ոչ էլ առանձին տեսակների պահպանման գործնական աշխատանքների հանձնարարմանը։ Խնդիրը հասարակներից չէ և դեռևս 30-35 տարի առաջ առաջին փորձերն էին արվում մշակել հազվագյուտ և անհետացող կենդանինների և բույսերի սկզբում տարածաշրջանային, այնուհետև համաշխարհային ամփոփագրեր։ Միայն թե տվյալները կամ շատ համառոտ էին և պարունակում էին միայն հազվագյուտ տեսակների թվարկումը, կամ, ընդհակառակը, շատ ահռելի էին, քանի որ ընդգրկում էին կենսաբանության ունեցած բոլոր տվյալները և շարադրում էին ժամանակի հետ դրանց արեալների նվազման պատմական պատկերը։

Posted in Բնագիտություն

Կարմի գրքի մասին

Կարմիր գիրք, հազվագյուտ և ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիների, բույսերի և սնկերի անոտացված (լրացման, խմբագրման ենթակա) ցուցակ։ Կարմիր գրքերը լինում են տարբեր մակարդակների՝ միջազգային, ազգային և տարածաշրջանային։

Հազվագյուտ և անհետացման վտանգի տակ գտնվող տեսակների պահպանման առաջնահերթ կազմակերպչական խնդիրը դրանց ցուցակագրումն ու հաշվառումն է ինչպես գլոբալ, այնպես էլ առանձին երկրների մակարդակով։ Առանց դրա հնարավոր չէ անցնել ոչ խնդրի տեսական մշակմանը, ոչ էլ առանձին տեսակների պահպանման գործնական աշխատանքների հանձնարարմանը։ Խնդիրը հասարակներից չէ և դեռևս 30-35 տարի առաջ առաջին փորձերն էին արվում մշակել հազվագյուտ և անհետացող կենդանինների և բույսերի սկզբում տարածաշրջանային, այնուհետև համաշխարհային ամփոփագրեր։ Միայն թե տվյալները կամ շատ համառոտ էին և պարունակում էին միայն հազվագյուտ տեսակների թվարկումը, կամ, ընդհակառակը, շատ ահռելի էին, քանի որ ընդգրկում էին կենսաբանության ունեցած բոլոր տվյալները և շարադրում էին ժամանակի հետ դրանց արեալների նվազման պատմական պատկերը։

Posted in Բնագիտություն

Սնկեր

Սնկեր, ստորակարգ կորիզավոր (էուկարիոտ) օրգանիզմների առանձին թագավորություն։ Սնկերը համարվում են ամենահին օրգանիզմներից մեկը երկիր մոլորակի վրա։  Գիտնականների զգալի մասը կարծում են, որ կյանքի ի հայտ գալուց անմիջապես հետո սկսվել է դրա տարանջատումը երեք հիմնական թագավորության՝

° Կենդանական

° Բուսական 

° Սնկերի

 Այստեղ պետք է նշել, որ սնկերը իրենց կենսաբանական հատկանիշներով ավելի մոտ են գտնվում կենդական աշխարհին՝ քան բուսական։ Գիտնականները հակված են նաև այն հանգամանքին, որ սնկերը, բույսերը և կենդանիները զարգացում են  ապրել զատ ՝ առանձին առանձին, միմյանցից անկախ։ Սնկերի ամենահին գտածոներից պարզվում է նրանց հավանական տարիքը՝ մոտ  900 մլն տարեկան ։ Գիտնականները հակված են այն հանգամանքին, որ սնկերը միակորիզավորների թագավորության ամենահին ներկայացուցիչներն են և միգուցե երկիր մոլորակի ամենահին միակորիզավոր բնակիչները։

Գոյություն ունեն մի շարք տեսություններ սնկերի առաջացման մասին։ Ի սկզբանե սնկերի առաջացման բազմաթիվ ոչ գիտական բացատրություններ են տրվել։ 1727 թվականին ֆրանսիացի կենսաբան  Ֆազիեյին նշել է, թե սնկերը դրանք  սատանայի ստեղծածն են։

Դեռ Ք.ա.3-րդ դարում  Թեոֆաստը, ով հետագայում համարվելու է կենսաբանության հիմնադիրը, սնկերը համարում է բույսերի հետ մեկ ամբողջություն և ներառում է բույսերի թագավորության մեջ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Կառլ Լիննեյը սնկերը համարեց կենդանական թագավորության մի մասը, սակայն սնկերը շարունակեցին   մնալ բույսերի թագավորության մեջ։  Սնկերի առաջացումը կապվում է նաև  ջրիմուռների հետ, որոնց հետ նրանք ունեն բազմաթիվ նմանություններ։ Կենսաբանների պնդմամբ նմանությունները պայմանավորված են ընդհանուր ծագման աղբյուրով՝ այսինքն նրանք առաջացել են միևնույն օրգանիզմից։ Հետագայում՝ կատարվելով խորը ուսումնասիրություններ սնկերի մասին , 1970 թ. եկան այն համոզմանը, որ սնկերը տարբերվում են և բույսերի և կենդանիների թագավություններից և ձևավորվեց առանձին սնկերի  թագավորություն։

Գրեթե վստահ կարող են նշել, որ սնկերը մետ 300 մլն տարի առաջ՝ պոլեոզոյան դարաշրջանում  ունեցել  են մեծ զարգացում և էականորեն տարբերվում են իրենց նախնական վիճակից և տարածված են եղել ամբողջ աշխարհով։ Այս շրջանում սնկերի բազմացումը կատարվել է սեռական եղանակով, ինչը արդյունք է 1.5 մլրդ տարի առաջ կլիմայական բարենպաստ պայմանների ձևավորմամբ

Քարածխի դարաշրջանի ավարտին  սնկերը հասել են այմնպիսի զարգացվածության մակարդակի, որ կլիմայի փոփոխությունները նշված ժամանակաշրջանում, էական փոփոխությունների չեն ենթարկել  սնկերի աշխարհը։

Ի սկզբանե սնկրերի ուսումնասիրությամբ զբաղվում էր կենսաբանությանը, քանի որ նրանք  դասակարգվում էին բույսերի շարքին։ Այժմ, ինչպես նշեցինք, սնկերի և կենդանական աշխարհի նմանություններից ելնելով սնկերի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է միկոլոգիա  գիտությունը։

 Սնկերի և բույսերի նմանությունը

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Այց՝ Մատենադարան։

Մենք հինգշաբթի օրը գնացինք Մատենադարան՝ տեղ հասնելով տեսանք Մեսհրոպ Մաշտոցի արձանը։ Ներս մտնելով՝ տեսնանք բազմաթիվ հին գրքեր, իմանցանք նրանց պատմությունը և իմացանք ինչից են ստեղծվել։ Առաջին անգամ տեսա՝ ամենա մեծ գիրքը, որը կշռում էր՝ 27.5կգ իսկ ամեն փոքր գիրքը՝ 19գ։ Նաև տեսանք հողի տակ երկար տարիներ պահված գիրքը։ Հետո շարժվեցինք առաջ, մեզ բացատրեցին, թե ինչպես ենք՝ ներկ ստանում, ծանոթացանք տարբեր դեղաբույսերի հետ իսկ հետո նորից գնալով՝ գրքերի բաժին, մենք տեսանք՝ հին և հետաքրքիր պատմություներով լի գրքեր։ Շնորահկալություն եմ հայտնում մեր սիրելի ուսուցչուհուն՝ լավ տպավորություներով վերադարձանք դպրոց։

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Ճամփորդուրդություն դեպի Արատես

ՈՒրբադ օր գնացինք եռօրյա ճամփորդության՝, դեպի Արատեաս։Առավոտյան ճանապարհ ընկնելուց արաջ, Սուր Երրորդության եկեղեցում մասնակցեցինք ժամերգության։Անցանք երկար ճանապարհ մեր աառաջին կագարը Սևանում էր Արուճի սուրբ Գևորգ եկեղեցի hանգաստանցանք,նախաճաշեսինք և ճանապարըհ ընկանք։Մեր երկրորդ կանգառը Թալինի Սուրբ Կաթողիկեն էր։Մեր երրորդ կանագառը Խաչքարերի անտառն էր։ մենք Արատեսին շատ մոտ էին և մտանանք մեղվապահի տուն։Նրանց տանը հնգստանալւց հետո ճանապարըհ ընկանք։Արատեսին ավելի մոտ կանգառում հանգստանլուց հետո գնացինքև հասանք Արատես տեղավորվեսինք սենյակներում,ընթրեսինք և խմբվեսինք խարույկի շուրջ։Լավ ժամանակ անցկացնելուց հետո,հանգիստ քնեսինք։ Երկրորդ օրը վաղ արթնացանք,կատարեցինք առավոտյան մարզանք,նախաճաշեսինք և հանգստիցհետո գնացին Արտեսի վանքը հետո գնացինք Խաչաձորում քայլելու։ այնտեղ հոսոմ էր Արատես գետը, որտեղից քիչ հուեռու կար մի քախցրահամ ջրով աղբյոր, բոլորս ղմեցինք այդ ջրից։Վերադարձանք ճամբար,հանգստացանք,դրեցնիք լողավազանը,ջոր լցրեցինք, հաջորդոր օրը լաողանալու հմար։Ճշեցինք և երեկոյան ուրախ նստեսինք խարույկի շուրջ ևգնացինք քնելու։Երրորդ օրը հավաքեցինք մեր իրերը,մաքրեցինք սենյակները,գնացին քայլելու Աշոտ բլեյանի հետ վերադարձանք ճամբար,նախաճաշեսինք,լողացանք և բռնեցինք տունդարձի ճանաարհին։Կանգնեցինք և հաղթահարեցինք Սմբատաբերդի բարձրոնքը,հիանցանք տեղի տեսարաններով,ուրց հվաքեսինք և վերադարձանք տուն։ Շնարհակալություն եմ հայտնում Արմինե Գոգինյանին և մանացածբոլոր պատասխանտուներին

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիակ

 • 5 6 0
  16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին
  մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց
  նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր
  անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր
  16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը:
  17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան
  ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ
  ծառերի միջև հեռավորությունը:

1․ Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ
մյուս բոլոր թվանշանները 3-ով փոքր են հազարավորից ։
1) 4323 2) 4332 3) 4121 4) 4112
2․ Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ հնգանիշ թվերի
գումարը:
1) 101000
2) 100999
3) 98999
4) 10999
3․Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 6-ին․
1) 4, 12, 24, 30
2) 12, 35, 42, 600, 3636
3) 24, 48, 71, 560, 1000
4) 12, 36, 180, 432
4․ Քանի՞ մետր է

10
կիլոմետրը։
1) 300 2) 400 3) 2500 4) 100
5․ Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 24 սմ է: Գտիր եռանկյան
կողմի երկարությունը:
1) 6 2) 8 3) 12 4) 72
6․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 4000 կգ-ը
ցենտներներով:
1) 4 ց 2) 40 ց 3) 400 ց 4) 400000 ց
7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից
յուրաքանչյուրը մեծացնենք 12-ով։
1) Կմեծանա 24-ով
2) Կմեծանա 12-ով
3) Կփոքրանա 12-ով
4) Կփոքրանա 24-ով
8․Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝
կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 7կմ 340մ > 7կմ 3*0մ։
1) 7 2) 8 3) 6 4) 2
9․Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 2 օր 14 ժամը
ժամերով․
1) 214 2) 62 3) 38 4) 134
10․ Անին կարդաց 320 էջ ունեցող գրքի 3
8
մասը։ Քանի՞ էջ մնաց
կարդալուն։
1) 200 2) 120 3) 100 4) 160
11․ Երկնիշ թվերի քանակը քանիսո՞վ է ավել միանիշ թվերի
քանակից: 99-9=90
12․ Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել 457-ից, որպեսզի
ստացված տարբերությունը լինի 5-ի բազմապատիկ: 457-57=400 400:5=80
13․Թվի
1
2
մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի
1
8
մասը:
14․ Հաշվիր 305 ∙ 5 + 36: (5 ∙ 3 − 3) արտահայտության արժեքը։

պատ 15258
15․ Աստղանիշի փոխարեն գրիր բաց թողնված թվանշանները։
+
5120
916

 • 5 6 0
  16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին
  մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց
  նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր
  անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր
  16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը: 56-16=40 40:2=20 20+16=36
  17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան
  ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ
  ծառերի միջև հեռավորությունը:42-18=22 մ

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

 • 4  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 4:2=2 2:2=1
 • 8  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 8:2=4 4:2=2 2:1=1
 • 5 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 5-1=4 4:2=2 2:2=1
 • 10 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

10:2=5

5-1=4

4:2=2

2:2=1

 1. 6  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 6-2=4 4:2=2 2:2=1
 2. 7  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։7-1=6
 3. 6:2=3
 4. 3-1=2
 5. 2:2=1
 6. 9  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 9-1=8 8:4=2 2:2=1
 7. 12  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։12:2=6
 8. 6:2=3
 9. 3-1=2
 10. 2:2=1
 11. 27 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս   կարելի է   լծակավոր   կշեռքի  3 կշռումով    գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից։27-1=26
 12. 26-13=13
 13. 13-1=12
 14. 12:2=6
 15. 6:2=3 3-1=2 2:2=1
 16. 81  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարելի է  լծակավոր   կշեռքի  4 կշռումներից   հետո    գտնել  կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից

81-1=80

80:2=40

40:2=20

20:10=10

10:2=5

5-1=4