Posted in Մայրենի

Մայրենիի հաշվետվություն

1․ Մայրենի բաժնի հղումը դնել և ներկայացնել, թե յուրաքանյուր ամիս մայրենիից քանի նյութ եք հրապարակել։ https://mhermkrtchyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/ Սեպտեմբեր- 10 նյութ
Հոկտեմբեր- 15 նյութ
Նոյեմբեր-10 նյութ

2․ Սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր լեզվական առաջադրանքները կատարելիս ի՞նչ եք սովորել, սովորածից ի՞նչն է ձեզ ամենից օգտակարը եղել։

ինձ լեզվական առաջադրանքներից դուր է եկել գոյականի հոլովումը։ և սովորել եմ ածանց ու վերջավորություն, գոյականներ, հոգանկի, եզակի և այն։

3․ Առաջին ուսումնական շրջանում ի՞նչ հեղինակներ ենք ուսումնասիրել, նրանցից յուրաքանչյուրի մասին մեկական հետաքրքիր տեղեկություն ներկայացրեք։ Առաջին ուսումնական շրջանում մենք ուսումնասիրել ենք տվյալ հեղինակներին՝ Համո Սահյան և Կոմիտաս։

4․ Ի՞նչ գրքեր եք կարդացել, դրանց մասին պատոմները դրեք դրանց վերնագրերի վրա։ Ես կարդացել եմ Սպիտակ ժանիք գիրքը, Գույնզգույն Թագավորությունը և Նիլ Գեյմանի Քորլայն գիրքը։

5․ Մայրենիի դասընթացի ընթացքում ունեցած գործունեություններից ձեզ ամենից շատ ո՞ր գործունեույթունն է հետաքրքրում, ինչո՞ւ։  «Սասունցի Դավիթ»Կարդում ենք Արևմտահայերե

6․ Ի՞նչ նխագիծ կամ ինչպիսի՞ գործունեություն կավելացնեիք մայրենիի դասընթացին։ Հիմնավորեք առաջարկը։ ես կզուենայ որ մայրենի նագծներում ավելացնեյն պանկապառտեզ երեխաներ համար պատմվացքներ հորինել։

7․ Առաջին ուսումնական տարվ աընթացքում ի՞նչ չափածո ստեղծագործություններ եք սովորել, թվարկեք դրանք և ներկայացրեք ձեզ ամենից շատ դուր եկածները և հիմնավորեք ընտրությունը։ Մենք սովորել ենք «Կա մի թուլություն», «Ժայռից մասուր է կաթում», «Մայրամուտ», բանաստեղծությունները։ Նաև Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավթը» պոեմի որոշ հատվածները։
Ինձ ամենից շատ դուր է եկել «Ժայռից մասուր է կաթում» բանաստեղծությունը

8․ Գնահատեք ձեր առաջին ուսումնական շրջանի մայրենիի գործունեությունը, անդրադարձեք նաև հետևյալ հարցերին՝ 10-8

 • Մայրենիի դասերը ձեզ հետաքրքի՞ր են /գնահատեք 1-5 միավորով/ լավ կլինի կցեք պատճառը։ 5
 • Ինչպե՞ս եք կատարում մայրենիի առաջադրանքերը, ընտրեք պատասխաններից մեկը՝ /կատարում եմ ինքնուրույն, կատարում եմ ծնողներիս օգնությամբ, ձեր պատասխանը/
 • մայրենիի ուսւոցչուհին որքանով է արդյունավետ անցկացնում դասընթացն ըստ ձեզ /գնահատեք 1-5 միավորով/ լավ կլինի կցեք պատճառը։ 5
Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր 

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [8 և 40]=40
 • [17 և 2]=34
 • [32 և 8]=32 `
 • [14 և 7]=14
 • [5 և 9]=45
 • [20, 6]=60
 • [11 և 7]=77
 • [3  և 5]=15
 • [5 և 12]=60
 • [35 և 5]=35
 • [7և 5]=35
 • [4 և 14]=2
 • [6 և 8]=48
 • [9 և 6]=35

  Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • [35 և 40]=(35,40,5
 • [24 և 32]=6,7=7
 • [80 և 320]=40,80=80
 • [25 և 100]=5,100=100
 • [9 և 11]=9,7=9
 • [19 և 9]= 6,4=6
 • [18  և 8]=
 • [28 և 21]=
 • [35 և 25]=
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։
Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի
  բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը
  կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի նշանը կլոր փակագիծն է՝ ( ):
Օրինակ՝ Գտեք 10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

1-ին տողում գրենք 10-ի բոլոր բաժանարարները, իսկ 2-րդ
տողում գրենք 15-ի բոլոր բաժանարարները՝
10՝1,2,5,10
15՝1,3,5,15։

10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 5 է, գրում ենք այսպես՝ (10,15)=5։

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բազմապատիկ է, կոչվում է այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկ։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը
  կոչվում է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ։

Երկու բնական թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
նշանակելու համար օգտագործում ենք քառակուսի փակագծեր՝ [ ]։

Օրինակ՝ Գտեք 4 և 10 թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

1-ին տողում գրենք 4-ի բազմապատիկները,
իսկ 2-րդ տողում գրենք 10-ի բազմապատիկները
4՝ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,․․․
10՝ 10,20,30,40,50,60,․․․
20 և 40-ը 4-ի և 10-ի ընդհանուր բազմապատիկներ են, 20-ը այդ թվերի
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է։
Գրում ենք այսպես՝ [4,10]=20

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [4 և 16]=16
 • [15 և 6]= 30
 • [28 և 7]=35
 • 27 և 3=30
 • [7 և 3]=21
 • [60, 3]=20
 • [7 և 9]=63
 • [3  և 19]=57
 • [8 և 12]=96
 • [60 և 12]=720
 • [50, 250]=300
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 21, 7=3
 • [28 և 35]=24
 • [240 և 40]=60
 • [32 և 16]=2
 • [2 և 9]=7
 • [19 և 5]=14
 • [17  և 8]=9
 • [24 և 16]=8
 • [35 և 45]=10
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
Posted in Մայրենի

 Ստեղծագործական աշխատանք

ես այս տարի 2021 թվականին ընդուվել եմ ֆուդբոլի և բասկեդբոլի ու վալբուլի։Նաև ունեցել եմ շատ հաջողություներրինակ ես զբաղվում եմ սքեյթ բորդինգով ու ստացել եմ մրձանակ:

ես ուզում եմ որ այս գալիք 2022 թավակն լինի խաղաղ տարի լինի հաջողակ և լինի ուրախ նոր տարի։

Posted in Մայրենի

Մայրենի լեզվական առաջադրաքներ

 203. Կետերի փոխարեն գրի՛ր ածանց կամ վերջավորություն բառերը:

Երբ արմատին կամ բառին անծանց ենք ավելացնում, եղած իմաստը փոխվում է, և նոր բառ է ստացվում: Իսկ երբ … ենք ավելացնում, բառի արտահայտած իմաստը չի փոխվում, փոխվում է նրա ձևը՝ նախադասության մյուս բառերին կապվելու համար:
… բառ կազմող մասնիկ է: … օգնում է, որ բառը խոuքի մեջ կապվի ուրիշ բառերի հետ:
Բառի հիմքը … առաջ եղած մասն է: –

204. Տրված բառերով կազմի՛ր
ա) ածանցավոր բառեր,
բ) բառաձևեր:
Ջուր, ձայն, ձեռք:  ջուր մաքուր չէ,

ջուր մաքուր չէ,

 ձայն ցաձր է,                                   

 ձեռքը կարճ է,

205. Տրված բառախմբերը համեմատի՛ր և խմբերից յուրաքանչյուրին փորձի՛ր անուններ տալ:

Ա. Տղա, քար, սեղան: Տղա- Տղան- տղայի- տղային- տղայով­- տղայից։ քար- քարին-քարը քարից-քարով-քարում,  սեղան- սեղանը-սեղանի-սեղանին-սեղանից-սեղանով։


Բ. Տղան, տղայի, տղային, տղայով, տղայից, , քարին, քարը քարից, քարով, քարում, սեղանը, սեղանի, սեղանին, սեղանից, սեղանով:

208. Կետերի փոխարեն գրի՛ր գրիչ, բույն, ծով բառերի ձևերը: Բոլոր բառերի նման ձևերը խմբավորի՛ր: Յուրաքանչյուր բառը քանի՞  ձև ունեցավ:

Իր բույն հյուսել էր մեր այգու ամենաբարձր ծառի վրա:
Չմոտենաս իմ գրիչ ձագուկներս հանկարծ կվախենան:
Ճուտը գլուխը ծով դուրս էր հանել ու սպասում էր մորը:
Այդ թռչունին իր ձագերով ու բույն կբերեմ, որ իմ այգում ապրի:
Ձագուկները կծկվել էին ծով ու վախեցած նայում էին:
Գիշերվա փոթորկից հետո ծով հանգստանում էր:
Մեքենան մոտենում էր ծովին, արդեն լսվում էր նրա շառաչը:
Որոշեց ծովից  հեռու ապրել, որ մոռանա այդ դեպքը:
Փոթորկուն հիանում եմ, բայց և վախենում եմ լեռնացող ալիքներից:
 Ամբողջ օրը լողում էր ծովում ու վերադառնալու մասին չէր մտածում:
Իմ գրիչ լավ չի գրում:
Ձեռքը գցեց ընկերոջ գրիչ ու ծոցատետրում ինչ-որ բան նշեց:
Ամբողջ թանաքը գրիչից դուրս էր հոսել, ու պայուսակը տեղ-տեղ սևացել էր:
Այդպիսի բաները սովորական գրիչում չեն գրում:

209. Բոլոր նման բառաձևերը խմբավորի՛ր: Ո՞րն է նմանությունը:
Ափից, շենք, գյուղին, շենքով, գյուղում, ափ, գյուղով, շենքում, ափով, գյուղից, գյուղ, շենքից, ափին, շենքին: Ափից- ափ-ափով- ափին: շենք- շենքով- շենքում- շենքից:

Գյուղին- գյուղին- գյուղում- գյուղով- գյուղից- գյուղ:

213. Ընդգծված բառերը նույնարմատ (նույն արմատն ունեցող) հականիշ բառերով փոխարինի՛ր: Գոյականներն ի՞նչ ձևով դրվեցին:

Օրինակ՝
անբեղ մարդ – բեղով մարդ:

Անլուսամուտ սենյակ, անդուռ պահեստ, անծխնելույզ վառարան, անդանակ մորթել, անշնորհք նստել, անկարգ գնալ:

Կարդալ, հասկանալ, կ արողանալ որևէ մեկին բացատրել

Խոսքում գոյականները գործածվում են ուղիղ և թեքված ձևերով:
Գոյականը հոլովել նշանակում է խոսքի մեջ այլ բառերի հետ կապվելու համար տարբեր ձևերը (հոլովներ) կազմել (հոլովել – հին հայ.՝ գլորել, թավալել, շրջել, փոխել): Երբ բառը թեքվում կամ հոլովվում է, սովորաբար նրա ուղիղ ձևին համապատասխան վերջավորություն է ավելանում (ի, ից ով, ում և այլն): Վերջավորությունից առաջ եղած մասը բառի հիմքն է:

Posted in Մայրենի

Մայրենի առջանդրանքներ

 203. Կետերի փոխարեն գրի՛ր ածանց կամ վերջավորություն բառերը:

Երբ արմատին կամ բառին անծանց ենք ավելացնում, եղած իմաստը փոխվում է, և նոր բառ է ստացվում: Իսկ երբ … ենք ավելացնում, բառի արտահայտած իմաստը չի փոխվում, փոխվում է նրա ձևը՝ նախադասության մյուս բառերին կապվելու համար:
… բառ կազմող մասնիկ է: … օգնում է, որ բառը խոuքի մեջ կապվի ուրիշ բառերի հետ:
Բառի հիմքը … առաջ եղած մասն է: –

204. Տրված բառերով կազմի՛ր
ա) ածանցավոր բառեր,
բ) բառաձևեր:
Ջուր, ձայն, ձեռք:  ջուր մաքուր չէ,

ջուր մաքուր չէ,

 ձայն ցաձր է,                                   

 ձեռքը կարճ է,

205. Տրված բառախմբերը համեմատի՛ր և խմբերից յուրաքանչյուրին փորձի՛ր անուններ տալ:

Ա. Տղա, քար, սեղան: Տղա- Տղան- տղայի- տղային- տղայով­- տղայից։ քար- քարին-քարը քարից-քարով-քարում,  սեղան- սեղանը-սեղանի-սեղանին-սեղանից-սեղանով։


Բ. Տղան, տղայի, տղային, տղայով, տղայից, , քարին, քարը քարից, քարով, քարում, սեղանը, սեղանի, սեղանին, սեղանից, սեղանով:

208. Կետերի փոխարեն գրի՛ր գրիչ, բույն, ծով բառերի ձևերը: Բոլոր բառերի նման ձևերը խմբավորի՛ր: Յուրաքանչյուր բառը քանի՞  ձև ունեցավ:

Իր բույն հյուսել էր մեր այգու ամենաբարձր ծառի վրա:
Չմոտենաս իմ գրիչ ձագուկներս հանկարծ կվախենան:
Ճուտը գլուխը ծով դուրս էր հանել ու սպասում էր մորը:
Այդ թռչունին իր ձագերով ու բույն կբերեմ, որ իմ այգում ապրի:
Ձագուկները կծկվել էին ծով ու վախեցած նայում էին:
Գիշերվա փոթորկից հետո ծով հանգստանում էր:
Մեքենան մոտենում էր ծովին, արդեն լսվում էր նրա շառաչը:
Որոշեց ծովից  հեռու ապրել, որ մոռանա այդ դեպքը:
Փոթորկուն հիանում եմ, բայց և վախենում եմ լեռնացող ալիքներից:
 Ամբողջ օրը լողում էր ծովում ու վերադառնալու մասին չէր մտածում:
Իմ գրիչ լավ չի գրում:
Ձեռքը գցեց ընկերոջ գրիչ ու ծոցատետրում ինչ-որ բան նշեց:
Ամբողջ թանաքը գրիչից դուրս էր հոսել, ու պայուսակը տեղ-տեղ սևացել էր:
Այդպիսի բաները սովորական գրիչում չեն գրում:

209. Բոլոր նման բառաձևերը խմբավորի՛ր: Ո՞րն է նմանությունը:
Ափից, շենք, գյուղին, շենքով, գյուղում, ափ, գյուղով, շենքում, ափով, գյուղից, գյուղ, շենքից, ափին, շենքին: Ափից- ափ-ափով- ափին: շենք- շենքով- շենքում- շենքից:

Գյուղին- գյուղին- գյուղում- գյուղով- գյուղից- գյուղ:

213. Ընդգծված բառերը նույնարմատ (նույն արմատն ունեցող) հականիշ բառերով փոխարինի՛ր: Գոյականներն ի՞նչ ձևով դրվեցին:

Օրինակ՝
անբեղ մարդ – բեղով մարդ:

Անլուսամուտ սենյակ, անդուռ պահեստ, անծխնելույզ վառարան, անդանակ մորթել, անշնորհք նստել, անկարգ գնալ:

Կարդալ, հասկանալ, կ արողանալ որևէ մեկին բացատրել

Խոսքում գոյականները գործածվում են ուղիղ և թեքված ձևերով:
Գոյականը հոլովել նշանակում է խոսքի մեջ այլ բառերի հետ կապվելու համար տարբեր ձևերը (հոլովներ) կազմել (հոլովել – հին հայ.՝ գլորել, թավալել, շրջել, փոխել): Երբ բառը թեքվում կամ հոլովվում է, սովորաբար նրա ուղիղ ձևին համապատասխան վերջավորություն է ավելանում (ի, ից ով, ում և այլն): Վերջավորությունից առաջ եղած մասը բառի հիմքն է:

Posted in Ռուսերեն

Мороз Иванович /16 декабря/

Прочитайте пословицы и скажите, как вы их понимаете. Какие из них можно отнести к Рукодельнице, а какие – Ленивице.
1. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.

Ленивице

2. Будешь лениться – узнаешь голод.

Ленивице.

3. Дерево узнают по плодам, а человека – по делам.

3. Дерево узнают по плодам, а человека – по делам. 4. Доброе дело не горит и в воде не тонет. 5. Белые ручки чужие труды любят. 6. Труд кормит, а лень портит. 7. Пчёлка далеко за каплей летит.

Расположите предложения в нужной последовательности.
1. Рукодельница взбивала снег, чтобы мягче было спать.
2. Мороз Иванович попросил взбить перину.
3. Мороз Иванович остался доволен и поблагодарил Рукодельницу.
4. Вместо перины у старика лежал снег.

Posted in Մայրենի

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹԸ Առաջադրանքներ

 • Դեղինով նշված բառեր բացատրեք բառարանի օգնությամբ և սովորեք։
 • ասպանդակին-Թամբից կախված ոտնատեղ
 • հորում-Հորելը
 • տըմարդի-անազնիվ
 • նենգ-խարդախ
 • գուրզն-լախտ
 •  մըկունդը-Մեծ գեղարդ
 • ժաժք-ժողովրդական Երկրաշարժ
 • գոռ-հպարտ
 • վիհն-անդունդ
 • բաշխիր-բաժան
 • ժանտ-Դաժան
 • գազ-Տե՛ս
 • Մոխրագույնով նշված հատվածները շարադրեք ձեր բառերով։
 • Ներքև Մըսրա զորքը չոքած,
 • Ինչպես անծեր ծըփուն մի ծով
 • Օխտը գոմշի կաշի հագավ,
 • Որ չըպատռի իրեն զոռից,
 • Կանգնեց Օհան ամպի նըման
 • Գոռաց Սասմա սարի ծերից
 • Կըռիվ անենք, ասավ Մելիք,
 • Իմն է միայն զարկն առաջին։
 • — Քոնն է, զարկի՛ր, կանչեց Դավիթ,
 • Գընաց, կեցավ դաշտի միջին
 • Կըռիվ անենք, ասավ Մելիք,
 • Իմն է միայն զարկն առաջին։
 • — Քոնն է, զարկի՛ր, կանչեց Դավիթ,
 • Գընաց, կեցավ դաշտի միջին
 • Կըռիվ անենք, ասավ Մելիք,
 • Իմն է միայն զարկն առաջին։
 • — Քոնն է, զարկի՛ր, կանչեց Դավիթ,
 • Գընաց, կեցավ դաշտի միջին
 • Նարնջագույնով նշված բառերի արմատներից յուրաքանչյուրով կազմեք մեկական նոր բառ։

Տիրամոր -Հերոսամայր, տիրաբար

հորեղբայրս – հորաքույր, եղբայրություն

Աստվածածին – Աստվածային, Հրածին

հըսկայական – հսկայաբար

Հողագործի – հողամաս, գործարանային

 • Դուրս գրեք 6 բառ, որ գործողություն են ցույց տալիս և դրանց համար գրեք

քաշել – ուժեղ քաշել

կանգնել – հպարտ կանգնել

տեսնել – լավ տեսնել

ընկնել – ցավոտ ընկնել

հագնել – արագ հագնել

հիշել – լավ հիշել

 • Ինչպե՞ս Դավիթն ազատվեց փոսից, համառոտ պատմեք
 • Դավիթը երկու զարկը բաշխեց Մելիքի մորն ու քրոջը, և միայն մի զարկ զարկեց Մելիքին։
 • Ինչո՞ւ երկրորդ անգամ Դավիթը չնստեց Մելիքի հետ սեղան։
 • Որովհետև առաջին անգամ երբ նստեց, Մելիքը խաբեց ու Դավթին գցեց հորը:
 • Կարո՞ղ ես ներկայացնել, թե ի՞նչ օրենքներով էին կռվում Մելիքն ու Դավիթը։ Մելիքը փորձում էր կռվել խաբելով, իսկ Դավիթը կռվում էր ազնվորեն։
 • Քանի՞ զարկ զարկեց Դավիթը և ինչո՞ւ բոլոր զարկերը չկարողացավ հասցն

Դավիթը երկու զարկը բաշխեց Մելիքի մորն ու քրոջը, և միայն մի զարկ զարկեց Մելիքին։

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն, Հաշվետվություններ

Ամանորը Ֆրանսիայում

Ֆրանսիայի մի քանի մարզերում Ծննդյան տոներն սկսվում են դեկտեմբերի 6-ին՝ Սուրբ Նիկողայոսի օրը։ Հենց այդ օրն է ֆրանսիացի Ձմեռ Պապ Պեր Նոելը նվերներ և կոնֆետներ բաժանում լավ ու ջանասեր երեխաներին։ Փայտե մաշիկներով ու մեջքին նվերների կողովով՝ նա ժամանում է էշի վրա և թողնելով էշը դրսում՝ ծխնելույզով մտնում է տուն։ Նվերները նա դնում է կոշիկի մեջ, որը նախօրոք երեխաները թողնում են բուխարու առաջ։ Պեր Նոելի ընկերակից Պեր Ֆուետարը՝ճիպոտով պապիկը, հիշեցնում է Պեր Նոելին այն մասին, թե ինչպես է տարվա ընթացքում պահել իրեն երեխան, և ինչի է նա ավելի արժանի, նվերների, թե՝շրմփոցի։ Մի քանի մարզերում Պեր Նոելը փոքրիկ նվերներ է բերում դեկտեմբերի 6-ին և նորից վերադառնում է Ծննդյան տոներին մեծերով։ Նվերներ կարող է բերել նաև Պյոտի Նոելը՝ երեխա Հիսուսը։

Ըստ ավանդության Ամանորը Ֆրանսիայում նշում են ընկերների շրջապատում, իսկ Ծննդյան տոները՝ ընտանիքի հետ։ Դեկտեմբերի 31-ին Եվրոպայի գրեթե բոլոր երկրներում նշում են Սուրբ Սեղբեստրոս 1-ինի օրը։ Ֆրանսիան բացառություն չէ։ Այդ տոնին ֆրանսիացիները շատ աղմկոտ զբոսնում են, շատ ուտում, զվարճանում են և սպասում Նոր Տարվան։ Ֆրանսիացիները փողոց են դուրս գալիս դիմակահանդեսային զգեստներով, նրանց անվանում են Սիլվեստեր-կլաուսներ։

Նոր տարին Ֆրանսիայում դիմավորում են սրճարաններում, ռեստորաններում՝ ընկերների մեծ խմբերով։ Ֆրանսիացիները կատակում են, պարում կոնաձև թասակներով և իրար վրա լցնում կոնֆետի մանր թղթեր (ռուս.՝ конфетти)։ Ամանորյա վիճակախաղը համարվում է սիրելի զվարճանքը, որի ժամանակ կարելի է շահել հավ կամ հնդկահավ։

Տոնական սեղան

Ծննդյան տոներին ամենուր սեղաններին մատուցվում են ապխտած ազդր, թռչնի որսամիս, աղցաններ, թխվածքներ, կոնֆետներ և գինի։ Բայց ճաշացուցակը տարբերվում է ըստ տեղային խոհանոցային ավանդույթների։ Հյուսիս-արևելյան Ֆրանսիայում որպես գլխավոր կերակրատեսակ հաճախ համարվում է սագը, Բուրգունդիայում` շագանակներով հնդկահավը, Բրետանում սովորույթի համաձայն մատուցվում են հնդկացորենից թխված բլիթներ թթվասերով, իսկ փարիզեցիները նախընտրում են ոստրեներ, լյարդից պաշտետ (հաճախ պատրաստված ծննդյան գերանի տեսքով) և շամպայն։Սուրբծննդյան գերան

Պրովանսում մատուցվում է 13 տեսակի անուշեղեն։ Ամենահայտնի և պարտադիր աղանդերը համարվում է Սուրբծննդյան տորթ-գերանը (bûche de Noël), պատրաստված գերանի տեսքով։ Նոր տարուն ֆրանսիացիները գցում են ճոխ տոնական սեղաններ, որոնց վրա դնում են ավանդական ֆրանսիական կերակրատեսակներ. զանազան երշիկներ, խորոված հնդկահավ, սագ և ընդեղենով, սիսեռով, շագանակով, լոբիով կամ ոսպով խոզի գլուխ։ Որպես անուշեղեն պատրաստում են մեկ ընդեղենով կարկանդակ։ Ով ուտի թաքցրած ընդեղենը` կդառնա «Ընդեղենի արքա» և բոլորը պետք է լսեն նրան