Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի առաջանդրաքներ Երեքշաբթի ( 31.01.2023)

Երեքշաբթի ( 31.01.2023)

Կարդում ենք Տերյան…

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն,
Բոլորն առաջվանն է կրկին,
Նորից դու հին տեղը նստում,
Շարժում ես իլիկը մեր հին:

Մանում ու հեքիաթ ես ասում,
Մանում ես անվերջ ու արագ,
Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն,
Ձեռներըդ մաշված ու բարակ։

Նայում եմ, մինչև որ անզոր
Գլուխըս ծնկիդ է թեքվում,
Նարից ես մանուկ եմ այսօր,
Դրախտ է նորից իմ Հոգում։

Արևը հանգչում է հեռվում,
Գետից բարձրանում է մշուշ,
Հեքիաթըդ անվերջ օրորում,
Իլիկըդ խոսում է անուշ…

Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի, արջի ցեղերին,
Մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է և հին։
Որպես լեռն է մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն,
Այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն։
Բաբելոնն է եղել մեր ախոյանը, տես –
Անհետ կորել, անցել է – չար մշուշի պես։
Ասորիքն է եղել մեր թշնամին –ահա
Դաշտ է տեղը հիմա, և չկա քար քարի վրա։
Ամրակուռ է մեր հոգին – դարերի զավակ՝
Շատ է տեսել մեր սիրտը ավեր ու կրակ։
Շատ է տեսել երկիրն իմ ցավ ու արհավիրք,-
Լաց է այնտեղ ամեն երգ և ողբ – ամեն գիրք։
Գերված ենք մենք,–ոչ ստրուկ– գերված մի արծիվ,
Չարության դեմ վեհսիրտ, վատի դեմ ազնիվ։
Բարբարոսներ շատ կգան ու կանցնեն անհետ,
Արքայական խոսքը մեր կմնա հավետ։
Չի հասկանա ձեր հոգին և ծույլ, և օտար,
Տաճար է մեր երկիրը, սուրբ է ամեն քար։
Եգիպտական բուրգերը փոշի կդառնան,
Արևի պես, երկիր իմ, կվառվես վառման։
Որպես փյունիկ կրակից կելնես, կելնես նոր
Գեղեցկությամբ ու փառքով վառ ու լուսավոր։
Արիացիր, սիրտ իմ, ել հավատով տոկուն,
Կանգնիր հպարտ, որպես լույս, լեռն է մեր կանգոբանաստեղծությունները սովորում ենք անգիր ( բերանացի) ։

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Առաջաադրանքներ 

Երկուշաբթի ( 30.01.2023)

1․ Ստուգի՛ր տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Արդար, դրդել, զվարթ, արդյոք, որդի, արդյոք, բրդել, կարդալ, երդում, արդյունք, արնթանալ, վաղորդյան, շքերթ, օրիորդ :

Բ. Ընդամենը, խնդիր, շանթահարել, ընդունել, կենդանի, ընդհանուր,դադար, օդանցք, անօթևան, բացօդյա:

2․ Ա և Բ խմբերի բառերի գրությունը համեմատի՛ր: Ինչո՞ւ են Բ խմբի բառերը ն-ով գրվում:

     ԱԱմբիոն, ամբարտավան, ամբար, ամբողջ, զամբյուղ, ըմբիշ, ամպ,    ամփոփ, ամփոփում, համբերել, ճամպրուկ, ճամփա, փամփուշտ:

     Բ. Անբուժելի, անբարյացկամ, անպարտ, անպայման,անպատրաստ, անփոխարինելի, անփույթ:

Որովհետև Բ խմբում բոլոր բառերը ժխտված են։

3․ Ընդգծված բառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները:

Հայտնվի, պարզապես, գահավիժում էր, զմրուխտ, դեգերում են, վայրը, անցնելու, անընդհատ,կտրվի, կաթիլ, վառվում են, գնալ, սքանչացել էին:

Մի  անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ տեսան:Սովորական ջրվեժ էր, որ բյուրեղապակե կոթողի նման գահավիժում էր ցած:

Բայց բեդվինները սքանչացել էին:

Անապատում մարդիկ քանի՜ օր դեգերում են ջրհորին հասնելու համար: Քանի՜ ժամ են փորում անընդհատ փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին ջրիկ ցեխ երևա:

Ջրի ամենափոքրիկ կաթիլերից անգամ հողի վրա վառվում են:

խոտի վառ կանաչ կայծերը: Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ վայրը:  Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնելուորպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում:

Բեդվինները պարզապես չէին կարողանում այդտեղից հեռանալ: Նրանք խնդրեցին շտապեցնող հյուրընկալին.

-Սպասենք, մինչև ջուրը կտրվի:

4. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ:
ա) Գոտեմարտիկ, բերկրանք, կողով, ատելություն, ուժ, երաշխիք, հրճվանք, ըմբիշ, զորություն, հակակրանք, զամբյուղ, գրավական:
բ) Արահետ, թագավոր, անուրջ, հարգանք, դրախտ, երեկո, գահակալ, մթնշաղ, երազանք, կածան, եդեմ, ակնածանք:
գ) Ագահ, ապերախտ, երկչոտ, դյութական, խարտյաշ, արդարացի, անկուշտ, կախարդական,  երախտամոռ, շիտակ, անհամարձակ, ոսկեգույն:
դ) Բերկրանք, կարեկցանք, դեզ, խանդավառություն, իրիկնամուտ, պատնեշ,  խինդ,  կույտ, պարիսպ, խիղճ,  եռանդ, վերջալույս:
ե) Ծածուկ, համեստ, կայուն,  հիասքանչ, անմիտ, գաղտնի, խոժոռ, ամուր,  խոնարհ, ապուշ, զմայլելի, մռայլ:

Գոտեմարտիկ-ըմբիշ

բերկրանք-հրճվանք

կողով-զամբյուղ

ատելություն-հակակրանք

ուժ-զորություն

երաշխիք-գրավական

5. Ստեղծագործական աշխատանք

  • Առաջին ձյունը
  • Ձյան փաթիլի պատմությունը
  • Ձյունը իր երգն է երգում

6. Իմ ամենասիրելի հայազգի գրողը, իմ ամենասիրելի ստեղծագործությունը ( ները) ( աշխատանք բլոգում) ։

ԻՄ ամենասիրելի բանաստեղծը,Հովանես թումանյան է։

ԻՄ ամենասիրելի ստեղծագործություները։

ԱՌԱՋԻՆ ՁՅՈՒՆԸ

― Վա՜յ, մայրի՛կ ջան, տե՜ս,
Բակն ու դուռը լի
Ինչքա՜ն սպիտակ
Թիթեռ է գալի…

Էսքան շատ թիթեռ
Չեմ տեսել ես դեռ։
― Չէ՛, իմ անուշիկ,
Թիթեռներ չեն էտ.
Թիթեռներն անցան

Ծաղիկների հետ։
Էտ ձյունն է գալի,
Փաթիլն է ձյունի,
Որ կարծես սպիտակ
Թիթեռնիկ լինի։

ԿԱՆԱՆՉ ԱԽՊԵՐ

Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր,
Արի՜, քեզ հետ բե՛ր
Արևի շողեր.
Բեր անուշահոտ
Ծիլ, ծաղիկ ու խոտ,
Կարկաչուն վըտակ,
Երկինք կապուտակ,
Խատուտիկ հավքեր,
Զրընգան երգեր,
Գառների մայուն,
Խաղ, ուրախություն․
Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր։

ԿՌՈՒՆԿՆԵՐ

Կը՜ռ կը՛ռ, կըռկըռան.
Կռունկները հա՛ թռան.
Կռունկների թևի տակ
Եկավ գարուն մեր դռան։

1907


Posted in Մատեմատիկա 6.4

Ռացիոնալ թվեր Մաթեմատիկա դաս 2

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ

բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին

երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից

մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք

վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։

1450-250=1200

1200:3=400

400+75+45=520

400-75=325

400-45=355

2) Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր

աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

15:5×100=300

3) Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։

Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով,

իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝

15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ

փոփոխություններից հետո։

600:100×36=210
600+210=810
600+500=1100
1100:100×15
1100+165=1265
1265-810=455

4) Հաշվել.

ա) 34–(–7)=41

բ) 101 – (–8)=109

գ) 29 – (–11)=43

դ) –70 – (–14)=-56

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=17

է) –52 – (–2)=-50

ը) 82 – (–3)=85

Լրացուցիչ(տանը) Պատ՝ 4 10-12-q-11.png

5) Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %-ը հաճարենու

անտառն է, 16 %-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24 %-ը՝ կաղնու, մնացածը՝

բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ

տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։

1300000×35:100=455000

1300000×16:100=208000

1300000×20:100=260000

1300000×24:100=312.000

35+16+20+24=5%

6) Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

7) Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի

հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել

է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։8) Գտնել բաց թողած թիվը.

63:3=21

21-3=18

18:3=6

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

30-25=5

Posted in Ձմեռային ճամբար

Ճամբարի ամփոփում

Մենուա հարությունայնի ջոկատ։

Առաջին շաբաթ։

խաղացելենք ինտելեկտուալ խաղեր (մշակութային լոտո,մաֆյա,ալյաս,) կատարելենք դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի եկրորդ մակարդակը։ Արելենք ֆիզկուրտուլա և խաղացելենք ֆուտբոլ։ ՈՒ ճանահփարորդելենք սահադաշտ։

եկրորդ շաբաթ։

խաղացելենք ինտելեկտուալ խաղ (մշակութային լոտո) արելենք ֆիզկուրտուլա և խաղացելենք ֆուտբոլ։ պարելենք և երքելենք հին պարեր ու երքելենք մշակութային երքեր։ և խաղացելենք սեղանի թենիս։

երորդ շաբաթ։

խաղացելենք ինտելեկտուալ խաղ (մշակութային լոտո) արելենք ֆիզկուրտուլա և խաղացելենք ֆուտբոլ։ պարելենք հին պարեր։ Մասնաքցելենք օճառների նախագծին և ավառտելենք ճամբարը։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Ռացիոնալ թվեր մաթեմատիկա դաս 1

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք

հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-5/8 =-5:8,
+7/3=7:3, 9/25= 9;25 ,
-3326, *9-
+2/14= 2:14, -17/13= 17:13:

2) Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.

-58, +314, -8119, 0, 7, 71213, -7:

3) Կատարել գործողությունները.

ա)18 + 38=4/16

 բ) 14 + 18=2/12

գ) 516 + 18=5/34

դ) 118 + 524=6/42

4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք -12,14 , 0, -3/14,-6/12 թվերին համապատասխանող կետերը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

– 7/2 բացասական, +1/2 դրական, -8 2/5 բացասական, -3 3/25 բացասական, +2 1/4 դրական, -17 3/7 բացասական,

6) Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշված

կետերը

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա պատկերե՛ք տրված

թիվը և նրան հակադիր թիվը.

Posted in Ձմեռային ճամբար

Ճանբարային օրվա անփոփում

Մենք այսօր ը ջիկոատով խաղացել ենք մաֆյա, պատրաստել ենք քուիզիզ, սովորել ենք ինչպես կիբեր պաշտպանված լինենք համացանցում։ Իսկ հետո մենք գնացինք պարի իսկ ցանկության դեպքում կարող եք մասնակցել միջոցառմանը։ Իսկ հետո նորից խաղացինք մաֆիա և գնացինք տուն։