Posted in Հաշվետվություններ

ԱՌԱՋԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՌՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՅՐԵՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՒՈԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՈՒՍՈՒՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՒՈԹՅՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԱՐՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Posted in Հաշվետվություններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԱՐՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Check your progress

I am Sebastian

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

English: My family
https://mhermkrtchyan.home.blog/2022/11/11/english-homework-10/
English: homework

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

https://mhermkrtchyan.home.blog/2022/10/03/english-homework-9/
English: homework / page 18, 19

About me

English homework:

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

English homework:

English homework:https://mhermkrtchyan.home.blog/2022/09/20/english-homework-pages-10-11-12-13/ /

English: homework / pages 14, 15, 16 , 17

My summer holidays

Posted in Հաշվետվություններ

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵԿՏՄԲԵՐ

Բնագիտութուն

Բնագիտություն

Բնագիտություն Երկրի ձգողությունը

Բնագիտություն Թեմանների ամփոփում

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԲՆԱԳԻՏՒՈԹՅՈՒՆ Աղեր ,Հիմքեր:

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Աղբի տեսակավորում

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Ամփոփիչ աշխատանք

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Բնագիտություն

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏնային առաջադրանք

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏնային առաջադրանք

ՍԵԿՏԵՄԲԵՐ

Բնագիտություն։ տնային աշխատանք

Բնագիտության առաջադրանք

Բնագիտություն

Posted in Հաշվետվություններ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Урок 19

Урок 20

Урок 21

ՆՈՅԵՆԲԵՐ

Урок 13

Урок 14

Классная работа

Урок 16

Откуда произошли слоны? Урок 17

Больница…

Урок 18

ՀՈԿՏՄԲԵՐ

Домашнее задание

Урок 10

Урок 11

Урок 12

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Домашнее задание

Домашнее задание

Урок 6

Урок 7

Posted in Հաշվետվություններ

ՊԱՏՄՒՈԹՅՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԿՏԵՄԲԵՐ

Պատմություն

Պատմություն

Պատմություն

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Պատմություն

Հայկազունի Երվանդականների թագավորությունը

Երվանդականների թագավորություն

ՀՈԿՏՄԲԵՐ

Պատմություն։ տոհմածառ

Դաս 3 – Նախնադար – Հոկտեմբերի 3-7

Դաս 4 – Հոկտեմբերի 10-14

Մեծ Հայքի նահանգները.

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Ին՞չու սովորել պատմություն

Դաս 1 – Հայկական Լեռնաշխարհ – Սեպտեմբերի 12-16

Պատմություն։ Դաս 2։ Հայաստանի Պատմավարչական Բաժանումները – Սեպտեմբերի 19-23

Posted in Հաշվետվություններ, Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԵԿՏՄԲԵՐ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատկա դաս 23

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա

Մաթմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դաս 6

Մաթեմատիկա

ՆՈՅԵՆԲԵՐ

Մաթեմատիկա դաս 21

Մաթեմատիկա դաս 20

Մաթեմատիկա դաս 19

Մաթեմատիկա դաս 17

Մաթեմատիկա դաս 16

Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա դաս 13

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դաս 11

Մաթեմատիկա դաս 10

Մաթեմատիկա

Մաթեմաթիկա

Դաս 8

Մաթեմաթիկա

Մատեմատիկա 6

Մատեմատիկա 6

ՀՈԿՏՄԲԵՐ

Մասեր, տոկոսներ, խնդիրների լուծումը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ (դասարանում) Առաջադրանքնե (տանը)

Տնային և դասարանական առաջադրանքներ

Դաս 17.

Առաջադրանքներ(դասարանում) Լրացուցիչ(տանը)

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում) Առաջադրանքներ(տանը)

Առաջադրանքներ(դասարանում) Առաջադրանքներ(տանը)

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Մաթեմաթիկա Լեզուներ

Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա 

Մաթեմաթիկա 

 Դաս 7

Դաս 8.

Դաս 9.Մաթեմաթիկա

Մատեմատիկա

Posted in Հաշվետվություններ, Մայրենի 6․4

ՄԱՅՐԵՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՒՈԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՈՒՍՈՒՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

ԴԵԿԴԵՄԲԵՐ

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի շաբաթվա անփոփում

Մայրենի շաբաթվա անփոփում

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի շաբաթվա անփոփում

Մայրենի Երկուշաբթի ( 12.12.2022թ)

Մայրենի Երեքշաբթի ( 13.12.2022թ. )

Մայրենի Չորեքշաբթի ( 14.12.2022)

Մայրենի Հինգշաբթի ( 15.12.2022թ. )

Մայրենի Ուրբաթ ( 16.12.2022թ. )

Մայրենի Շաբաթվա ափոփում

Մայրենի Երկուշաբթի ( 19.12.2022թ.)

Մայրենի Երեքշաբթի ( 20.12.2022թ. )

Մայրենի Չորեքշաբթի ( 21.12.2022թ)

Մայրենի Հինգշաբթի ( 22.12.2022թ. )

Մայրենի Ուրբաթ ( 23.12.2022թ. )

ՆՈՅԵՆԲԵՐ

Մայրենի

Սեպտեմբեր հոկտենբեր ամսվա ամփոփում

«Անտառում»

Ավետիք Իսահակյան « Ռավեննայում»

Մայրենի առջադրանքներ

Մայրենի

Վահան Տերյան

Առյուծն ու նապաստակը

Մայրենի

Մայրենի 29.11.2022

Մայրենի

ՀՈԿՏԵՆԲԵՐ

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն Գ Կ Թ

Մայրենի լեզվի կարևորությունը։

ՈՒղղագրություն և ուղղախոսություն

Հովհաննես Թադևոսի Թումանյան

« իմ կարգախոսը»

ԻՄ թերույունները

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն

Ինչպես նորոգել աշխարը

Իմ ամենանվիրրական երազանքը

Վահան Տերյան «Կարուսել»

Սպասված Աշուն

ՍԵՊՏԲԵՐ

Իմ առօրյան․ իմ մասին, իմ նախասիրությունները

Մայրենի առաջադրանքներ

Անցած նյութերից հարցաշարշ։

Իմ Սիրելի Հայաստան

Հոմանիշներ և հականիշներ բառեր

Ին՞չ տեսակի գիրք կգրեի ես։

Հնչյունաբանություն

Կոմիտաս Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան մասին

Ընթերցանության ուրբաթ

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Հինգշաբթի ( 22.12.2022թ. )

Հինգշաբթի ( 22.12.2022թ. )

Լրացնել բաց թողնված տառերը ե կամ է:

Լայնէկրան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, էջանշան,  որևիցէ,  գոմէշ,  վերելակ,  մէջք,  բազմերանգ,  երբևիցէ,  որևէ, էջ, ամենաէժան, չեինք,  էկրան,  էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէներգիա, էներգիա, մէխակ, հրէշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, եգիպտացորեն, զարկերակ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը գ կամ ք:

Զորք, կարագ, կարգադրել, վերք, պարգևատրել, նորոգել, երգել, տիեզերք, հոգնել, արևածաք, թագավոր, ձգել, սգավոր, միրգ, կարագ, մուգ, հագցնել, վագր, Գրիգոր, Սարգիս, օգտակար, Սուքիաս, գիրք, գորգ, մարգագետին, կառք, բերք:

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ :

Ընդհանուր, ընթացք, ժողովուրդ,  որդի, օթևան, բերդաքաղաք, գաղթական, , շփոթվել, շքերթ, որդ,(ճիճու), որթ (խաղողի թուփ), սփրթնել,  արթնանալ, խաղաթուղթ, խենթանալ, ծաղկազարդ, հարթավայր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (է կամ ե)

երգ, էակ, ամենաէական, բարեկամ, էներգիա, վրաերթ, երես, էիր, էջահամար, որևէ, մանրէ, էինք,վերելք,գետեզր,կիսաեփ,լայնէկրան,վայրէջք, երանգ, եզր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (օ կամ ո)

Բոլոր,որոշակի,ողկույզ,ամենօրյա,երրորդ,ամենօրյա,ողջ,հանրօգուտ,ոսկեզօծ,վեհորեն.,օրեցր,մեղմօրեն,օգտակար,օրինակելի,նրբաոճ,բարձրորակ,մեղմօրոր,անօդ,կեսօր,ոսկեօղ,վատորակ,ոսկի,օդաչու, որակ,արագորեն, օրացույց, օդապարիկ,անորեն,ամանոր, որոշում:

Լրացնել բաց թողնված տառերը:( բ կամ փ)

Երփներանգ,դարբնոց,փափկանալ,ամփոփել,սրբիչ,համբերել,դափնեվարդ,որբանոց,նրբերանգ, հարբած,շաբաթօրյակ,խաբել,համբերել,նրբորեն,արփի,երբեմն,դարբին,Հակոբ,աղբանոց,ճամփորդ:

Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:

Թյուր-սխալ,ճիշտ
շնորհալի-շնորք,անշնորք
նուրբ-մեղմ,կոպիտ,
անաչառ-աշխատասեր,ծույլ
երախտագետ-շնորհակալ,երախտամոռ
անդորր-հանգիստ,աղմկոտ
անաղարտ-մաքուր,կեղտոտ
պարկեշտ-անարատ,անպարկեշտ
ահռելի-մեծ,պոքր
հանդուգն-անհնազանդ,հնազանդ
փութաջան-արագ,դանդաղ
խրթին-հեշտ,դժվար

 Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։


Բուսական, հրեղեն, աստղանիշ, գուրծունեություն, ձնծաղիկ, նվիրատվություն, ալրաղաց, անկյունաչափ, բնավեր, գունատ, ձկնաբուծարան, դռնակ, եղջերափող, միութենական, մանկական, սառցարան,  մատենագիր, բուրավետ, հրակայուն, մշակութային, տարեվերջ, արնանման, առօրեական, այգեպան, մթերային, զգուշություն։