Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 30

20.03-24.03

Расставьте пропущенные буквы .

А .

Cобираться, блестеть, собирать, забирать, замереть, замирать, расстилать, расстелить, выжигать, блестящий, зажигательный, стереть, блистать, протереть, вытирать, выбирать, застелить, замерло, замирало, умереть, умирать, растирать, заблистать, выстирали, выдираю, забираю, протереть, собирающий, вычесть, вычитать, расстелить, расстилаться, запереть, запирать, прибирать, избиратели, сочетать, сочетание, блистательный, блеснет, приберет, опереться.

Б .

Автомобиль, скрипя тормозами на спуске остановился около калитки. 2. Между скамейками пробиралась девушка. 3. Его черный силуэт выделялся на фоне далекой светящейся зелени. 4. Наконец между стволами сосен что-то блеснуло. 5. Вверху, почти касаясь снежного склона, плыло странное огненное облако. 6. Позади на спокойной воде замерла яхта. 7. Остров был абсолютно гол. 8. Шарф ее развивался по ветру, чуть наклоненная вперед фигурка напряглась. 9. Вместе со своим отражением замок словно висит в воздухе, опаясанный бахромой густой зеленой тени. 10. Песок ложился вытянутыми ровными грудами по обочинам гладкого проспекта… 11. Он видел, как bпервые лучи солнца коснулись ледяного поля. 12. Шаги гулко раздавались под сводами. 13. В лодке стояла, управляя веслом, женщина с развивающимися волосами.

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

Դասարանում

18×100=1800

1800:48=37.5 %

75×2=150

150-90=60

60×100=6000

6000:150=40 %


90+30=120

75×100=7500

7500:120=62.5 %

75×24=1800

1800:100=18%

90×10=900

900:100=9%

9+18=27%

75×48=3600

3600:100=36

30:6=5

5×5=25

36-25=11

Տանը

Screenshot_20230323-085622_Samsung Notes
Posted in Բնագիտություն 6․4

Ամփոփիչ աշխատանք

 • Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

Առօրյա կյանքում տարբեր մարմինների ջերմային վիճակը բնութագրելու համար մենք օգտվում ենք տաք, սառը հասկացություններից: Մեր զգայարանների օգնությամբ մենք կարողանում ենք տաք մարմինը տարբերել սառը մարմնից, սակայն տաքացվածության աստիճանն այս դեպքում հստակ չի որոշվում:

 • Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Մարմինները ջերմաին հավասարակշռության վիճակում են, երբ տաք ու սառը մարմինները հպվում են իրար և ինչ-որ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են:

 • Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Մարմինները ջերմաին հավասարակշռության վիճակում են, երբ տաք ու սառը մարմինները հպվում են իրար և ինչ-որ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են:

 • Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

 • Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Խտացում,պնդեցում,գոլորշացում,հալում,եռում ջերմային ընդարձակում։

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

հալումը Երբ նույթը հեղուկից անցնում է պինդ նույթի։

պնդացումը երբ հեղուկից դառնում է պինդ;

 • Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

Երբ նույթ եռում է։

 • Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում: Հակառակ երևույթը, երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:

 • Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:

Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և ճայթուն է լսվում:

 • Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:

Շանթարգելը կայծակներից պաշտպանվելու լավագույն և ամենահուսալի միջոցն է: Դա հատուկ սարքավորում է, որը տեղադրում են տների և շենքերի ամենաբարձր կետում՝ շինությունները կայծակի հարվածի կործանարար հետևանքներից պաշտպանելու համար:

 • Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում:

Եթե կայծակի ժամանակ հայտնվել եք բաց տարածքում, պետք է հեռու մնաք երկնասլաց առարկաներից: Չի կարելի պառկել, որովհետև կարող եք տուժել գետնի էլեկտական դաշտից:

 • Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Իրենց մագնիսական հատկությունները երկար ժամանակ անփոփոխ պահպանող մագնիսներին անվանւմ են հաստատուն մագնիսներ:

 • Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Մագնիսի այն տեղամասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավելագույնն է, կոչվում են մագնիսի բևեռներ:

 • Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմանացույցը սարք է,որի միջոցով որոշում են հորիզոնի կողմերը:

 • Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

Ես չգիտեմ ինչ֊որ բնագավառ որտեղ օգտագործում են մագնիսներ

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա Իքնաստուգում

ա)2x-5=7:

Պատ 6

բ)2x-5=7

Պատ 4

գ)2x-13=17+x

Պատ 30

դ)2(x-3)=14

Պատ 10

2.Առաջին և  երկրորդ արկղերում միասին կա 86 կիլոգրամ խնձոր։Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում, եթե առաջինում  4կգ ավելի է քան երկրորդում։

86-4=82

82:2=41

41+4=45

Պատ 41․45

3.Երկու հատ գրիչը և երեք մատիտը միասին արժեն 530 դրամ։Որքա՞ն արժի դրանցից յուրաքանչյուրը,եթե մեկ մատիտը գրիչից թանկ է 10 դրամով։

530-30=500

500:5=100

100+10=110

4.Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 550 բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում երրորդ արտադրամասում։

7x-150=550

7x=700

x=100

5.Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ:

60×2=+20×2=160

160:4=40

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Չորեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույ-ս, հրա-ժեշտ, երբև-է, ընկույ- ընկույզ, պարտի-պան, վ-կապ, հույղ-եղ, երթ-եկել, ուն-որ, թեթ-եություն, մար-րել, աղո-թք, Ալվար-եր, օրիոր-որդ, կան-թեղ։

2.       Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխ-կոնծի, առհասարակ, անթիվ-անհամար, կարծեսթե, ութհարյուր, առևտուր, ծափ-ծիծաղ։

3.       Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․

Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

Պոզ քուն վիհ խորխորատ նախագուշակ

եղջյուր նինջ բաղձանք վիհ կանխասաց

կոտոշ նիրհ ցանկություն կիրճ մարգարե

4.       Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա․ Քիչ խոսիր, շատ լսիր։

Բ․ Խոսքը մեծի, ջուրը՝ փոքրին։

Գ․ Քամու բերածը քամին էլ կտանի։

Դ․ Մի հիմար քարը գցեց ծովը, հազար խելոք չկարողացան հանել։

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։

Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին ժայռը՞ կաղնին, մասրենին, ձին։

Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների, նախշուն, ծաղիկները, ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։

Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար թե իշխանի, թե ռամիկի, թե ճորտի։

Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր և լույսը թափանցիկ -գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։ 

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի երեքշաբթի

երեքշաբթի

1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)

ո՞վ-մայրը

ի՞նչ-պայուսակ

ի՞նչ-գարուն

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)

ո՞ւմ-մայրիկին

ինչի՞-պայուսակի

ինչի՞-գարունի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)

ո՞ւմ-մորը

ինչի՞ն-պայուսակին

ինչի՞ն-գարունին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)

ումի՞ց-մայրիկից

ինչի՞ց-պայուսակից

ինչի՞ց-գարունից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)

ումո՞վ-մայրկով

ինչո՞վ-պայուսակով

ինչո՞վ-գարունով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)

ո՞ւմ մեջ-մայրիկի մեջ

ինչո՞ւմ-պայուսակում ինչի՞ մեջ-պայուսակի մեջ

ինչի՞ մեջ-գարնան մեջ

2. Առանձնացրո՛ւ նախադասությունները, կետադրի՛ր։ Վերլուծի՛ր ստացված առակը։

Ձուկը գնաց տարբեր իմաստունների մոտ: Նրանցից մեծ մասն ասելիք չուներ, բայց նրանք ամեն տեսակ անհեթեթություններ էին ասում, որպեսզի հիմարների աչքերում մեծ ուսուցիչներ երևային: Այդ ձկներից մեկն ասաց,  որ օվկիանոսին հասնելու համար պետք է աշխատել անթերի: Լողացող ձկների ութնապատիկ ճանապարհի առաջին աստիճանին դիրք զբաղեցնել: Մյուս գուրու ձուկը սովորեցրեց,  որ օվկիանոս տանող ճանապարհը պայծառատես ձկների աշխարհների ուսումնասիրություններում կգտնի: Երրորդն ավելացրեց, միակ միջոցը անընդհատ կրկնելն է   ռամ-ռամ-ռամ    միայն այդ դեպքում կբացվի ճանապարհը: Հոգնելով տարբեր ուսմունքներից   ձուկը լողաց ջրիմուռներում հանգստանալու  և այնտեղ նա հանդիպեց մի ծեր՝  ոչ մի բանով աչքի չընկնող ձկան  նա ասաց.

3. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անմահ, անուշ, անմահ, անուն, դժողք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ,չտես, չկամ,չարիք

անդեմ,

անդուռ,

անսիրտ,

անմահ,

դժբախտ,

ապարդյուն,

ապերախտ,

ապաշնորհ,

4․Թարգմանի՛ր Օշոյի առակը։ Ներկայացրո՛ւ կարծիքդ առակի մեջ արտահայտված գաղափարի մասին:

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

Դարակի վրա մի փոքրիկ հողե սափոր կար ջրի համար։ Սենյակի անկյունում, մահճակալի վրա, հիվանդ մարդ պառկած էր՝ տանջված ծարավից։ «Խմի՛ր։ Խմի՛ր…»,- ամեն րոպե հարցնում էր նա։ Բայց նա բոլորովին մենակ էր, և նրան օգնող չկար։ Հիվանդի աղոթքն այնքան ցավալի էր, որ սափորը չդիմացավ: Կարեկցանքը պատեց նրան։ Անհավատալի ջանքերով նա գլորվեց դեպի հիվանդի մահճակալը՝ կանգ առնելով նրա ձեռքի մոտ։ Հիվանդը բացեց աչքերը, և հայացքն ընկավ սափորի վրա։ Ամբողջ ուժերը հավաքելով՝ տղամարդը վերցրեց սափորը և շոգից տաքացած սեղմեց շուրթերին։ Եվ միայն հիմա հասկացավ, որ սափորը դատարկ է։ Հավաքելով վերջին ուժը՝ հիվանդը սափորը նետեց պատին։ Այն փշրվեց՝ դառնալով անպետք կավի կտորներ

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Երկուշաբթի

Երկուշաբթի

Բարբառային հեքիաթների ընթերցում

 • Մենակ կամ ընկերախմբով «Հրեղեն ձին» բարբառային գրքից մեկ հեքիաթ եք ընտրում
 • Հեքիաթը փոխադրում եք գրական հայերեն (արևելահայերեն)
 • Դերերի եք բաժանում
 • Շատ լավ կարդալ եք սովորում
 • Տեսագրում կամ ձայնագրում եք

Լրացուցիչ աշխատանք

 • Եթե ունեք բարբառակիր հարազատ, խնդրում եք, որ բարբառով որևէ հեքիաթ պատմի (կամ՝ որևէ այլ բան)
 • Եթե չունեք բարբառակիր հարազատ, «Հրեղեն ձին» բարբառային գրքից ընտրում եք հեքիաթ, քույր-եղբայրների, ծնողների հետ տեսագրում կամ ձայնագրում։

Ստեղծագործական աշխատանք

« Այնպես ուզում եմ, որ… »

« Ես՝ հրաշքների աշխարհում»

« Գարուն է իմ սրտում… »

Վերնագիր՝ քո ընտրությամբ

Թարգմանչական աշխատանք․․․

հայերենից՝ ռուսերեն և անգլերեն ( եթե այլ լեզու է հետաքրքրում այդ լեզվով) , ընտրում ենք որևէ նյութ ( ձեր ցանկությամբ) , կատարում ենք թարգմանչական աշխատանք։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Դասարանական առաջադրանքներ և տնային Արջադռաքներ

Դաս 6.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 1 3/4

գ)76/51

2) Իրար հաջորդող ո՞ր բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

3) Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր խաղերի քանակին)

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 29

Читаем ,обсуждаем рассказ «Игрушка»

1.Составьте из приведенных ниже слов предложения։

Девочка, в танце, куколка, воодушевленно, маленькая, кружилась, вместе со своей․

Кто, по-настоящему, не могут любить, сказал, животные, или, о том что, игрушки ?

У, кошечка, сидела , маленькая, подъезда, и, безобидная .

Маленькая девочка в танце воодушевленно кружилась вместе со своей куколкой.

Кто сказал о том что животные или игрушки не могут по-настаящему любить.

У подьезда сидела малинькая и безобидная кошчка.

2.Напишите небольшой раззказ о вашей самой любимой игрушке .

Я имел в игрушка, его зовут Мальта. Мальта была маленькая медведя. Мои родители привезли Мальту с Мальты  . На его рубашке было написано «Я  Мальта». Вот почему я назвал его Мальта.

3. Пиши правильно. Ы и И после шипящих и Ц.

Провинциальный цирк, жуткий панцирь, шумят камыши, крепкие мышцы, длинные ресницы, ваши сверстницы, строительство гостинице, надвигающийся циклон, мощная цитадель, нефтяная цистерна, участвовать в демонстрации, получить компенсацию, предлагать лыжи, опасная провокация, гостеприимные гостинице, постоянная дезинформация, идти на цыпочках, толстый панцирь, цыганский танец, выращивать цитрусовые, благотворительная акция, цветущая акация, станционный смотритель, по фамилии Лисицын и Птицы, информация о репетиции, молодцы и умница, цитировать Цыплята церона, медицина катастроф, коллекция циркулей, цивилизация развивается, рыбий жир, чуткая дикция, инициативный специалист, отважные бойцы,продолжение операции, желтенький цыпленок, редакция журнала, новейшая сигнализация, яркая репродукция, приобрести специальность, рассмотреть иллюстрацию, социальная инициатива, широкие улица, бойцы тыла, красавица-сестрица, рыже птица, жуткие лестнице, душистый шиповник, реализация продукции, администрация города, пушистые лисица, инициалы пациента, грациозные девица, точная цитата, жизненные принципы, продукция мельница, информация в полиции.