Posted in Մայրենի

Արևմտահայրեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: Փոքրիկ տղայ մը դուրս ելաւ դպրոցէն։Ես աշխատում եմ գործարանում: Ես կաշխատիմ գործարանին մեջ։Մի թռչուն թռավ արտից: Թռչուն մը թռաւ արտէն։Մի մարդ քարից մեծ գեղեցիկ տուն կառուցեց: Մարդ մը քարից մեծ գեղեցիկ տուն կառուցեց։Մի մեծ արջ ուտում էր անտառի հատապտուղներից: Արջ մը մեծ կուտեր անտառի հատապտուղներեն։ Հացից մի կտոր պոկեց և տվեց շանը: Հացէն մը կտոր

Posted in Մայրենի

Արջաորս

Այս պատմվածքը նվիրված էր մի մարդու, որը արջաորս էր, և նա մեկ անգամ ընկնում է պատմության մեջ։ Իմ կարծիքով այն շատ լավ և ուսուցանող պատմվածք է։ Այն ինձ սովորեցրեց միշտ զգաստ և պատրաստ լինել և միշտ պատրաստ լինել փորձանքին։ Ես այդպիսի վայրեր առանց ուսուցչի կամ ընկերների չեմ գնա։

Posted in Մայրենի

Թափանցիկ Ջակոմոն»

Իմ կարծիքով այս պատմվածքը նվիրված էր արդարությանը և անմեղությանը։ Այս պատմվածքը ուզում է ասել, որ արդարությունը ամենից վեր է, և այն, ինչպես գրված է պատմվածքում, ճշմարտության լույսը վեր է ցերեկվանինից։ Իմ կարծիքով Թափանցիկ Ջակոմոն այնքան էլ ճիշտ չարեց, բոլորին ասելով ճշմարտությունը, չէ՞ որ միշտ էլ եթե մարդկանց (կամ մեծ մարդկանց) կարծիքը քո կարծիքի հետ չի

Posted in Մայրենի

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.  Գտնել նախադասության ենթակաները և ընդգծել

 • Ծերունին մտավ լքված խրճիթը: 
 • Կարինեն սիրում էր ճամփորդել: 
 • Հավաքված կանանցից մի քանիսն մաքրում էին ձավարը: 
 • Զորավարը հոգատար հայր էր: 

2. Ընդգծեք նախադասությունների ենթական և ստորոգյալը: 

 • Դրսում մարդիկ աղմկում էին: 
 • Անհանգիսըտ տղան չէր գտնում իր տեղը: 
 • Լուսաբացին արևը պայծառ շողում էր: 
 • Քամու թևերը տարան տերևներին: 
 • Մայրիկը համբուրեց իր սիրելի որդուն: 

3. Բայերը դարձրեք նախադասություների ստորոգյալ: 

Ասել, հիշել, աշխատել, հիանալ, գնել, կառուցել, հանգստանալ, մտածել  

 • Այսօր բոլորս աշխատել ենք բակում և մեծ ոգևորությամբ օգնել ենք միմյանց: 
 • Անցյալ տարի նա ․հանգստացել էր Հավայան կղզիներում և թարմացած վերադարձել է աշխատանքի: 
 • -Խոստանում եմ, որ եթե օգնես, ես նոր պայուսակ կգնեմ քեզ համար: 
 • Ուսանողը երկար մտացեծ ու վերջում վստահ պատասխանեց: 
 • Կասեմ իմ կարծիքը, եթե այն հաշվի առնող լինի: 
 • Անցորդները կանգնում էին ու հիանում այդ ասնովոր տեսարանով: 
 • Վարպետ Օնիկն իր տունը կառուցեծ մեկ տարվա ընթացքում, իսկ կտուրը կապել էր հաջորդ տարի: 
 • Նստել էր պատշմբում և հիշեց իր մանկության օրերը: 

4. Հտևյալը  բայերով նախադասություններ կազմեք այնպես, որ դրանք լինեն ստորոգյալ: 

Քշել, արթնացնել, մաքրել, հեռանալ, տաքանալ, լուսավորել: 
Քամին ծառի տերևները քշեց և պոկեց։
Ինձ ամեն առավոտ իմ տատիկն է արթացնում։
Ես իմ սենյակը միշտ մաքրում եմ։
Երեխաները տնից հեռացան և մոլորվեցին։
Օրը կամաց – կամաց սկսեց տաքանալ։
Գիշերը փողոցները լուսավորում են լուսամփոփները։

5. Նախադասություններին ավելացրեք ինչպիսի՞ և ինչպե՞ս հարցերին պատասխանող բառեր: 

Ուժեղ թշնամին պարտվեց դժվարությամբ
Բարետես խանութպանը ժպտում էր մեղմորեն 
Բազմաթիվ հյուրերը հեռացան հիացած
Խիստ ուսուցչուհին խոսեց բարկացած
Խոր անտառը մթնեց արագորեն

6. Նախադասություններին ավելացրեք երբ և որտեղ հարցին պատասխանող բառեր: 

 • Առավոտյան մարդիկ հավաքվեցին հրապարակում : 
 • Երեկվանից վարպետները աշխատում էին դպրոցի կողքի շենքում
 • 2 ժամ առաջ նրանք հանդիպեցին թատրոնում : 
 • Դասի ժամին աշակերտները փախան տուն

7. Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ թվով է դրված ստորոգյալը և ենթական համաձայնեցրեք նրա հետ: 

 • Երեխաները հեռանում էին իրենց ուսուցչուհուց: 
 • Առավոտյան բոլոր թռչունները արթնանում էին արևի շողերի հետ: 
 • Մոտակա այգիները արդեն կանաչում էին: 
 • Կարենը բարձրացավ տան կտուրը: 
 • Հեռավոր երկրներից վերադարձել էին զինվորները

8. Ընդգծված բայերը դարձրեք նախադասության ստորոգյա, դուրս գրեք՝ նշելով դեմքը, թիվը, ժամանակը։ 

 • Նրանք փնտրել- փնտրում էին վարդագույն շենքեր ունեցող երազային այդ քաղաքը: 
 • Տնից հեռանալիս Վարդուհին մեկ անգամ ևս ստուգել-ստուգեց ամեն ինչ: 
 • Շատպելու պատճառով Կարինեն ընկավ և քիչ էր մնում վնասեր ոտքը: 
 • Հիմա մարդկանց համոզելու համար նա լուրջ փաստարկներ է-փնտրում փնտրել-: 
 • Նա սիրել- սիրում էր միայն դաշտերում աճող բազմագույն ծաղիկներ և միշտ դրանք էր գնում: 
 • Հանկարծ կուրացուցիչ լույս հորդել- հորդաց պատուհանից: 
 • Ծաղիկները բացել-բացել էին իրենց հրաշք թերթիկները հիացնում էին բոլորին: 
 • Վաղը նա կմտնի դասարան և զարմացած հարցնե- կհարցնի
 • Նա ծրագրել է, որ անպայման առավոտյան վաղ մեկնել-կմեկնի
 • փնտրում էին-3-րդ դեմք, հոգնակի, անցյալ
 • ստուգեց-3-րդ դեմք, եզակի, անցյալ
  փնտրում է-3-րդ դեմք, եզակի, ներկա
 • սիրում էր- 3-րդ դեմք, եզակի, անցյալ
  հորդաց-3-րդ դեմք, եզակի, ներկա
  Բացել էին- 3-րդ դեմք, հոգնակի, անցյալ
  կհարցնի- 3-րդ դեմք, եզակի, ապառնի
  կմեկնի- 3-րդ դեմք, եզակի, ապառնի
Posted in Ռուսերեն, Ռուսերեն

Семь чудес света

Семь чудес света, или Семь чудес Древнего Мира (др.-греч. ἑπτὰ θεάματα τῆς οἰκουμένης) — список самых прославленных сооружений архитектуры. Составление списка самых знаменитых поэтов, философов, полководцев, великих царей, как и памятников архитектуры и искусства — традиционный «малый» жанр греческой эллинистической поэзии и своего рода упражнение в риторике. Сам выбор числа освящён древнейшими представлениями о его полноте, законченности и совершенстве, число 7 считалось священным числом бога Аполлона (Семеро против Фив, Семь мудрецов и т. п.). Подобно сборникам высказываний знаменитых мудрецов, собраниям анекдотов и рассказам о диковинах, сочинения о Семи чудесах света были популярны в античную эпоху и включали в себя описания самых грандиозных, самых великолепных или в техническом смысле самых поразительных построек и памятников искусства. Вот почему их называли чудесами, в то время как в списке отсутствуют многие подлинные шедевры древней архитектуры и искусства — Акрополь в Афинах с творением Фидия — статуей Афины, Парфенон, прославленная статуя Афродиты Книдской работы Праксителя и т. д.

Упоминания о Семи чудесах появляются в сочинениях греческих авторов, начиная с эпохи эллинизма. В тексте одного египетского папируса (текст назван Дильсом Laterculi Alexandrini (P. Berol. 13044); это папирус, датируемый I в. до н. э.)[1], представлявшего собой своего рода учебное пособие, упоминаются имена знаменитых законодателей, живописцев, скульпторов, архитекторов, изобретателей, далее — самые большие острова, горы и реки и, наконец, семь чудес света. «Отбор» чудес происходил постепенно, и одни чудеса сменяли другие.

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Օձունի տաճար

12 Օձունի տաճար Emma YSU.jpg

Օձուն գյուղը հնագույն բնակավայր է, որն առանձնանում է յուրահատուկ ճարտարապետական հուշարձանով՝ Օձուն վանական համալիրով: Ճշգրիտ տեղեկություն վանքի կառուցման տարեթվի հետ կապված չկա, բայց, գնահատելով շենքի կառուցվածքը և այլ հատկանիշներ, կարելի է ենթադրել, որ վանքը հիմնադրվել է VII դարում։ Նաև հայտնի չէ հիմնադրի անունը. տեղանքը ստացել է իր անվանումը ի պատիվ Հովհաննես III Օձնեցու, ով ծնվել և մեծացել է այստեղ: Մականունը մեկնաբանվում է որպես օձերի հետ կռվող: Այս մականունը նա ստացել է, երբ փրկել է հայրենի գյուղը հսկայական օձից: Օձունը համարվում է միջնադարյան հայկական ճարտարապետության գոհարներից մեկը: Վանքի պատերը զարդարում են հին որմնանկարներ:

 • Ըստ ավանդության, Թովմաս առաքյալը եկեղեցու վայրում օծել է քահանաների ու եպիսկոպոսների։ Ներկայիս եկեղեցու շենքը կառուցվել է 5-րդ դարում. այստեղ 4-րդ դարում Գրիգոր Լուսավորիչն ու Տրդատ Գ-ն հիմնել էին միանավ բազիլիկա։ 5-րդ դարում կառույցը եղել է գերանածածկ, կղմինդրե ծածկասալերով եռանավ բազիլիկ, իսկ գմբեթակիր մույթերը, գմբեթն ու քարե կամարակապներն ավելացել են 6-րդ դարում։ 8-րդ դարում Հովհան Օձնեցին կղմինդրե ծածկասալերը փոխարինել է քարով։ 1888 թվականին ավելացվել են զանգակատները։
 • Եկեղեցին կոչվում էր Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Նշան, Սուրբ Հովհաննես, Խաչգոնդ, Խաչգունդ: Վերջին անունը կապված է եկեղեցու բակում թաղված Խաչգունդ քահանայի անվան հետ, և նրա հիշատակին 1291 թ․-ին այստեղ կանգնեցվել է յուրօրինակ խաչքար: Եկեղեցու մոտակայքում գտնվում է վաղ քրիստոնեական դարաշրջանի մի հուշարձան: Այն նշանավորեց Հայաստանում քրիստոնեության ընդունումը:
 • Եկեղեցու ճակատին և պատուհանների շրջանակներին կան բարձրաքանդակներ: Հատկապես հետաքրքիր է պատուհանի աջ կողմում պատկերված հրեշտակը: Հրեշտակը կարծես թե հենվում է պատուհանի շրջանակին: Վանքի մոտ գտվում է 5-6-րդ դարերի մահարձան, որն իրենից ներկայացնում է աստիճաններին տեղադրված կրկնակի կամար, որի որմնախորշերում բարձրաքանդակներով պատված սյուներ են։
Posted in Մաթեմաթիկա

Գունային խաղեր

 • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։
  15+7+1=23
 • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։
  7+4+1=12
 • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։
  4+6+2=12
 • Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։
  15+5+3=23