Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

Անհայտ   գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
2068+618=2686
–    2686               
  618               
 2068               
                    
                    
3478+1095 = 4573
4573               
 1095               
 3478               
                    
                    
3675+898 = 4573
4573               
  898               
 3675               
                    
                    
4400+698=5089
5089               
  689               
 4400               
                    
                    
195+905=1100
1100               
  905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 •  Անհայտ Նվազելին

 գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

 • Նվազելին
 • Գումարելին
 • Արտադրիչը
 • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։ գումարը կմեծանա 11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը: գումարը կփոքրանա 9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։ գումար 42-ով կմեծանա

Անհայտ   գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
2068+618=2686
–    2686               
  618               
 2068               
                    
                    
3478+1095 = 4573
4573               
 1095               
 3478               
                    
                    
3675+898 = 4573
4573               
  898               
 3675               
                    
                    
4400+698=5089
5089               
  689               
 4400               
                    
                    
195+905=1100
1100               
  905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 •  Անհայտ Նվազելին

 գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

 • Նվազելին
 • Գումարելին
 • Արտադրիչը
 • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։ գումարը կմեծանա 11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը: գումարը կփոքրանա 9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։ գումար 42-ով կմեծանավ

Անհայտ   գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
2068+618=2686
–    2686               
  618               
 2068               
                    
                    
3478+1095 = 4573
4573               
 1095               
 3478               
                    
                    
3675+898 = 4573
4573               
  898               
 3675               
                    
                    
4400+698=5089
5089               
  689               
 4400               
                    
                    
195+905=1100
1100               
  905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 •  Անհայտ Նվազելին

 գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

 • Նվազելին
 • Գումարելին
 • Արտադրիչը
 • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։ գումարը կմեծանա 11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը: գումարը կփոքրանա 9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։ գումար 42-ով կմեծանավվվ

Անհայտ   գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
2068+618=2686
–    2686               
  618               
 2068               
                    
                    
3478+1095 = 4573
4573               
 1095               
 3478               
                    
                    
3675+898 = 4573
4573               
  898               
 3675               
                    
                    
4400+698=5089
5089               
  689               
 4400               
                    
                    
195+905=1100
1100               
  905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 •  Անհայտ Նվազելին

 գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

 • Նվազելին
 • Գումարելին
 • Արտադրիչը
 • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։ գումարը կմեծանա 11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը: գումարը կփոքրանա 9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։ գումար 42-ով կմեծանա

Անհայտ   գումարելի

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279
Անհայտ Գումարելի=ԳումարՀայտնի գումարելի
4156+123=4279

4279-123=4156

Առաջադրանքներ

1․ Գտիր  անհայտ   գումարելին․

Օրինակ՝

 +2409 = 6695
665  
 2409  
 4286  
       
       
2068+618=2686
–    2686               
  618               
 2068               
                    
                    
3478+1095 = 4573
4573               
 1095               
 3478               
                    
                    
3675+898 = 4573
4573               
  898               
 3675               
                    
                    
4400+698=5089
5089               
  689               
 4400               
                    
                    
195+905=1100
1100               
  905               
  195               
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 •  Անհայտ Նվազելին

 գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

 • Նվազելին
 • Գումարելին
 • Արտադրիչը
 • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։ գումարը կմեծանա 11-ով

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը: գումարը կփոքրանա 9-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։ գումար 42-ով կմեծանա

Posted in Մայրենի

Առաջին շրջանի իմ կազմած մայրենիի նույթեր հաշվետվություն

Լավն ու վատը իմ դպրոցում

Իմ դպրոցը շատ լավն է միշտ տարբերվել է ուրիշ դպրոցներից իր լավ կողմերով։Չեմ կարծում որ նույնիսկ փորձմ գտնել վատ կողմեր կգտնեմ քանի վոր մեր դպրոցը առաջադիմում է բոլոր հարցերում մենք ունեն ընտրություն առարկա որի իմաստը նրանում է որ սովորողը ընտրում է իր նախասիրությունը ըստ արդեն կազմված նախասիրությունների ցուցակից այնուհետև հաճախում է դասերի։Իմ ընտրությունն է կինոֆոտոն որի ժամանակ ես զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ կարծում եմ ապագա մասնագիտությունը կդառնա։

ԻՄ ԱՄԱՌԸ

Իմ ամառը շատ լավ անցավ, ես գնացել էի սևան, ես շատ լավ օր անյկարեցի սևանում և ամբողջ օր լողացի։Իմ ամբող ամառ ես անցկացրել եմ հեծանիվ վարելով ընտանիքիս հետ գնացել ենք հեծանվաարշավի:նաև այգում օգնել եմ տատիկիս, և աճացրել եմ դդմիկ։Նաև քույրերիս կողմից մի քանի հետաքրքրաշարժ և ինտեկտուալ խաղեր եմ նվեր ստացել օրաս մի մասը նրանց հետ մի ասին այդ խաղերն եմ խաղացել։

նաև զբաղվել եմ նկարցհւթյամբ և ինքս պատրաստել եմ քանդակ պլաստիրինից։

Posted in Հաշվետվություններ, Մայրենի

Առաջին շրջանի մայրենիի հաշվետվություն

Սեպտեբեր միչեվ դեկդեբերի հաշվետվություն մայրենիի էջում քանի՞տասներեքատ նյութ է հրապարակվել:

Լավն ու վատը իմ դպրոցում

Իմ դպրոցը շատ լավն է միշտ տարբերվել է ուրիշ դպրոցներից իր լավ կողմերով։Չեմ կարծում որ նույնիսկ փորձմ գտնել վատ կողմեր կգտնեմ քանի վոր մեր դպրոցը առաջադիմում է բոլոր հարցերում մենք ունեն ընտրություն առարկա որի իմաստը նրանում է որ սովորողը ընտրում է իր նախասիրությունը ըստ արդեն կազմված նախասիրությունների ցուցակից այնուհետև հաճախում է դասերի։Իմ ընտրությունն է կինոֆոտոն որի ժամանակ ես զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ կարծում եմ ապագա մասնագիտությունը կդառնա։

Մայրենի

 Գտեք բառերի առաջին արմատները և գրեք, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել: Օրինակ՝ մկնիկ- մուկ- ու>ը

Մրոտ, շնաձուկ, Հունաստան, ստախոս, մրգատու, սրբատեղի, լրաբեր, առվակ:

Մրոտ-ու>ը

Շնաձուկ-շուն-ու>ը

Հնաստատ-Հույ-ու>ը

Մրգատուն-միրգ-ու>ը

Սրբատեղի-սուրբ-ու>ը

Լրաբեր-լուր-ո>ը

Առվակ-առու-ո>ը

2. Բառերը վանկատեք:

Նապաստակ, ստեղնաշար, ավտոմեքենա, արշալույս, զանգակ, դռնակ, հաշվել, առագաստ, գետակ, ամաչկոտ, հիշել, բարձրախոս, հնդկական: նա-պաս-տակ,ստեղ-նա-շար,ավ-տո-մե-քե-նա, ար-շա-լույ զան-գակ, դըռ-նակ,հաշ-վել,ա-ռա-գաստ, գե-տակ, ա-մաչ-կոտ, հի-շել,

բար-ձրա-խոս, հընդ-կա-կան,  

3. Բառերին այնպիսի մասինիկ ավելացրեք, որ բնակվելու տեղ ցույց տան և գրեք, թե ինչ հնչյուրափոխությունէ  կատարվում:

Հնդիկ, պարսիկ, հույն, ասորի:

Հնդկստան,պարսկաստան-հունաստան,ասորեստան,

4. Բառերը շեշտադրեք:

Աղավնի՝, մայրի՝կ, երազկո՝տ, հեռո՝ւ, շնագայ՝լ, դասագի՝րք, մացառո՝տ, շողարձա՝կ, մայրամու՝տ, լուսավ՝որ, մենաստան՝, լեռնայի՝ն, զինադադա՝ր, ավտոմոբի՝լ: 

Մայրենի

1. Գտեք սխալ շեշտադրված բառերը և կարմիր գույնով ուղղեք:

Ա. Կաղի´ն, մանչո´ւկ,լարախա´ղաց, վարդակա՛կաչ:

Բ. Մանուշա´կ, որսաշո´ւն, մր´գատու, լայնէկրա´ն

Գ. Պարտե´զ, ճապոնիա´, գաթա´, երեխա´

Դ. Դասագիրք´, սուսուփո´ւս, նրբերշիկ´, դասաժա´մ:

2. Հետևյալ բառերին վերջից ավելացրեք նոր մասնիկներ և գրեք, թե բառն ինչ փոփոխության ենթարկվեց:

Ձու, միս, տեր, մութ, սուտ, միրգ, լիքը:

Ձվիկ, մսակեր, տերև, մթություն, սուտասան, մրգատուն, լիություն,  

3. Գտեք բառերի առաջին արմատները և գրեք, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել: Օրինակ՝ մկնիկ- մուկ- ու>ը

Գնավոր, հուսահատ, տնակ, գնացուցակ, սիրահարվել, ձկնորս, շրթներկ, գնդակ, գրամեքենա, ընկուզենի, լուսամուտ, այգեպան:

Գույն-ա-վոր, հույս-ա-հատ,տուն-ակ, գին-ա-ցուցակ,սեր-ա-հարվել,ձուկ-նոռս, շուրթ-ներկ, գունդ-ակ, գիր-ա-մեքենա, ընկույզ-ենի, լույս-ա-մոտ,այգի-և-պան։

Մայրենի։ Առաջադրանքեր

 • Տեքստի անծանոթ բառերը դուրս գրեք, բառարանի օգնությամբ բացատրեք և սովորեք:

Ոտնաման- կոշիկ

Մղում- Ձգտում

Մարկ- Դրամական միավոր Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում

 • Մգեցրած բառերը վանկատեք, ուշադրություն դարձրեք գաղտնավանկի Ը-ին:

Բարձրացրեց – բար-ձըրա-ցրեց

Գրպանները – գըր-պան-ները

Վնգստում – վըն-գըս-տում

Շրջադարձում –  շըր-ջա-դար-ձում

Սոված – սով-ած

Խորքում – խոր-քում

Շփեց – շը-փեց

Մարդու – մար-դու

Թատրոնի – թա-տրո-նի

Ջարդում – ջար-դում Ցըտե-սու-թյուն

Մղում –

Գրպանեց – գրր-պա-նեց

Ցտեսություն – ցըտե-սու-թյուն

 • Պատմվածքից դուրս գրեք 7 բառ, որոնց հնչյուններն ու տառերը քանակով չեն ահմապատասխանում:

Կդառնար, դրամապանակ, վնգստում, գրպան, շրջադարձում, շփեց, ցտեսություն։

Մայրենի

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը. «Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում»: Աշնան քամոց ջրվեժը,առուն,ծառը,ծտեռը ախմկում են, կարծես ծափ են տալիս։
 2. Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորիր: ՈՒր դեղնին բոց է դեղին հրդհ է և դեղին ծոխ։ Ծառերի դեղին գույնը կարծես հրդեհ լինա։
 3. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ «գույն» կա: Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ
 4. Պատմի՛ր բանաստեղծությունը: Բանաստեղծությունը աշնան մասին է, որտե պատմում է աշանան գույերի և որերի մասին։
 5. Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ձայնագրի՛ր և ֆիլմ պատրաստի՛ր:

Եղնիկը։ Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Հանդ-դաշտ,վերջալույս-երեկո,մակաղած-հաստացող,խարտյաշ-շիկահեր,ջինջ-զուլալ,խորզսույզ-ուշադիր,շառաչ-ուժեղ ձայն,անդուլ-անընդհատ,ղողանջուն-զրնգուն

 1. Նկարագրի՛ր եղնիկին:

Եղնիկ գեղեցիկ էր ու խառտյաշ` ուներ սև ու ջինջ աչքեր

 1. Պատմվածքը համառոտ պատմի՛ր:

Պատմվացքի հերոսը,իր որսորդ ըկերոջից եղնիկ էր ստացել՝ իր երեխաների համար  նվեր։Չնայած եղնիկին լավ էին պահում, բայց նա միշտ նայում էր անտառի կողմը ու կարոտով էր հիշում լավ օրերը, որ անցկացրել էր անտառում։ Նա շատ մտերմացավ իր ընտանիքի հետ՝ մանավանդ երեխաների։ Ամբողջ օր խաղոմ էր նրաց հետ, սակայն միևնույն է նա կարոտում էր անտառին։

 1. Դո՛ւրս գրիր պատմվածքի ամենահուզիչ հատվածը:

Մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված․․․

 1. Ո՞րն է այս պատմվածքի հիմնական իմաստը:

Այս պատմվածքը մարդկանց և կենդանիերի մտերմության մասին է։

 1. Դո՛ւրս գրիր աշունը պատկերող հատվածը:

Սարերին ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը, որ երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի․․․

Մայրենի

1. Թռչնաորս, օդանավակայան, բարձրորակ, վալեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անoնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան,oրեցօր, հանապազoրյա, ցածրորակ, ոհմակ,  արծաթազօծ, փոխօգնություն:

2. Հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութամաբական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջաորս, ջրօրհնեք, Ոլգոգրադ

Մայրենի

 1. Գրեք 10-ական պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր: 

Պարզ-արև,ջուր,ձու,ձուկ,կապիկ,գետ,ծով,հավ,վարդ,ասեղ,

Բարդ-արևվելք,հավաքարար,շնաձուկ,դասացուցակ,գեղադիտակ,կոկորդիլաոս,ձնեմարդ,ջրաբար,

ածանցավոր-աշղատանք,նկարչուհի,անձրեվաինը,անտուն,ջրաին,մրգային,գիշերանոց, ախբաման,հավկիթ,վոսկեղեն,

 • Բարդ բառերի առաջին արմատները վերցրեք և դրանցից ածանցավոր բառեր ստացեք

Դասագիրք, մարդակեր, հողագունդ, մսատու, գլխամաս, ծաղկազարդ:դասակ,մարդկային,հողոտ,մսոտ,գլխային,ծաղկային,

 1. Ուհի, ություն, եղեն, իչ, ան, դժ, ային ածանցներով որքան կարող եք շատ բառեր գրեք:

Գեղեցկուհի,արախթյուն,վոսկեղեն,ինչով,անգույն,դժգոհ,թաղային,

 1. Մայրաքաղաք, լեզվակռիվ, հոգեհաց, դասաժամ, վարդագույն բառերի վերջին արմատը վերցրեք և կազմեք այնպիսի բարդ բառեր, որոնցում սրանց վերջին արմատը կդառնա առաջին արմատ, օրինակ՝ հեռախոս- խոսափող:քաղաքամայր,կռվալեզու,ժամադա

Մայրենի

Արձակ պատմիր բանաստեղծությունը:
2. Ինչպիսի՞ն էր առուն. պատմիր նրա մասին:

Առուն զուլալ էր քչքչան ու կարծես ժպտերես լիներ ։
3. Հորինիր վերնագիր բանաստեղծության վերաբերյալ:

Առուն դեպի ծովը։
4. Ինչպե՞ս նկարազարդիր բանաստեղծությունը, պատմիր:
5. Հորինիր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև ձկնիկը առվին ասում է․ իձ կտանես միջ եվ գետը։

Մայրենի։ Առաջադրանքեր

 • Տեքստի անծանոթ բառերը դուրս գրեք, բառարանի օգնությամբ բացատրեք և սովորեք:

Ոտնաման- կոշիկ

Մղում- Ձգտում

Մարկ- Դրամական միավոր Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում

 • Մգեցրած բառերը վանկատեք, ուշադրություն դարձրեք գաղտնավանկի Ը-ին:

Բարձրացրեց – բար-ձըրա-ցրեց

Գրպանները – գըր-պան-ները

Վնգստում – վըն-գըս-տում

Շրջադարձում –  շըր-ջա-դար-ձում

Սոված – սով-ած

Խորքում – խոր-քում

Շփեց – շը-փեց

Մարդու – մար-դու

Թատրոնի – թա-տրո-նի

Ջարդում – ջար-դում Ցըտե-սու-թյուն

Մղում –

Գրպանեց – գրր-պա-նեց

Ցտեսություն – ցըտե-սու-թյուն

 • Պատմվածքից դուրս գրեք 7 բառ, որոնց հնչյուններն ու տառերը քանակով չեն ահմապատասխանում:

Կդառնար, դրամապանակ, վնգստում, գրպան, շրջադարձում, շփեց, ցտեսություն։

Մայրենի

 1. Բանաստեղծության միջից դուրս գրեք այն հատվածը, որտեղ նկարագրված է արևածագը:
 2. Ծագեց առավոտ
 3. Պաղեց, սառավ օդ, պաղեց առավ օդ
 4. Բանաստեղծության ո՛ր հատվածներից եք հասկանում, որ աշուն է: գունավորեք այդ հատվածները: Հալեց աշուն օր
 5. Կյանքիս սևավոր։
 6. Բանաստեղծության մեջ գտեք և մեկ բառով բացատրեք հետևյալ արտահայտությունները՝ ցիր եկան, կախ տվավ, փախ տվավ, քուն դրավ, վար եկան, շող կապեց:
 7. ցվրվեցին, կախեց, փաղչել, քնեցնել, իչան, չողչողաց,
 8. Բանաստեղծության տուներից մեկը paint ծրագրով նկարեք:

Մայրենի

 1. Դուրս գրիր բանաստեղծական գեղեցիկ պատկերները:

Ժայռի ստվերը գետափին չոքել,
Վիզը երկարել ու ջուր է խմում,
Հովն ամպի թևից մի փետուր պոկել,
Ինքն էլ չգիտի,թե ուր է տանում:

 1. Նկարիր այդ պատկերներից մեկը:
 1. Դուրս գրիր բանաստեղծական գեղեցիկ պատկերները:

Ժայռի ստվերը գետափին չոքել,
Վիզը երկարել ու ջուր է խմում,
Հովն ամպի թևից մի փետուր պոկել,
Ինքն էլ չգիտի,թե ուր է տանում:

 1. Նկարիր այդ պատկերներից մեկը:

Մայրենի

Արձակ պատմիր բանաստեղծությունը:
2. Ինչպիսի՞ն էր առուն. պատմիր նրա մասին:

Առուն զուլալ էր քչքչան ու կարծես ժպտերես լիներ ։
3. Հորինիր վերնագիր բանաստեղծության վերաբերյալ:

Առուն դեպի ծովը։
4. Ինչպե՞ս նկարազարդիր բանաստեղծությունը, պատմիր:
5. Հորինիր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև ձկնիկը առվին ասում է․ իձ կտանես միջ եվ գետը։

ես մայրենի բանաստեղծությունների ացել եմ  ձկնիկ առոն խուտուտ տվեց,մշուշներ շխառշի տակ,ամնամն չնչ վսկեզոծվել է,Մայրաամուտ,Աշուն օր։

Ես վոչմի առջադրանքից չեմ դժրվացներ։

Հաջորդ ուսումնական շրջանում առցա՞նց, թե՞ ֆիզիկական միջավայրում կցանկանաք շարունակել մայրենիի ուսուցումը: Պատասխանը հիմնավորեք:

Ես հայորդ ուսումնական շրջանում ֆիզիկական եմ գալու։

Մայրենի դասընթացի առաջին ուսումնական շրջանում ստացած գիտելիքներից առանձնացրեք ձեզ համար կարևորը, օգտակարը

Ինձ համար բոլոր դասերները կարեվոր և օգտակար են։

Փորձեք 10-12 նախադասությամբ գրել ստեղծագործական աշխատանք, որտեղ շնորհակալություն կհայտնեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ձեր կարծիքով դրան արժանի են և ներողություն կխնդրեք բոլոր նրանցից, ում կարծում եք, թե նեղացրել եք /աշխատանքը հրապարակեք բլոգում, հղումը բերեք ձեր հաշվետվության նյութի մեջ վերնագրով դրեք/:

ես բլորից շնորհակալություն եմ հայտնում և ներեղոցյւն եմ խնդրում։

11.Լրացում

ես վոչմի բան չեմ ւզոմ լրացն եմ

Posted in Հայրենագիտություն, Հաշվետվություններ

Առաջին շրջանի Հայրենագիտություն հաշվետվություն

Իմ բակը, իմ թաղը

Ճամփորդություն դեպի Էրեբունի-արգելոց թագարան

Հայկի և Բելի առասպելը

Իմ գյուղը

Գառնի

Ճամփորդություն դեպի Գառնի-Գեղարթ

Իմ գյուղը

Հայկի և Բելի առասպելը

Posted in Մաթեմաթիկա

Առաջին շրջանի Մաթեմաթիկա հաշվետվություն

Մաթեմաթիկա

Մաթեմ

Մաթեմ

Հռոմեական և Արաբական թվեր

Մաթեմ

Մաթեմ

Առաջադրանքներ

Մաթեմ

Մաթեմ

թվի պատիկ

ֆլեշմոբ

Մաթեմ

Մաթեմ

Մաթեմ

Մաթեմաթիկա

Այժմ լուծենք խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

Մաթեմատիկա

Իմ ընտանիք

Ամանօյրա խնդիրներ

Ամանօյրա խնդիրներ 2

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

Անհայտ նվազելի և հանելի

 • Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, ապա կստանանք նվազելին։
999659=340

Օրինակ՝

45673569=998

4567-ը  նվազելին  է,  3569-ը՝ հանելին, իսկ 998-ը՝ տարբերությունը։

4567=3569+998
4567=3569+998
3569=4569 998
3569=4567998

Առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր անհայտ նվազելին․

 Օրինակ՝

 -5694=1569
+5694 
 1569 
 7263 
      
      
28395-2698=25697
+25697              
  2698              
 28395              
                    
                    
87596-78510=9086
+78510              
  9086              
 87596              
                    
                    
31973-1904=30069
+30069              
  1904              
 31973              
                    
                    
9302-604=8698
+8698               
  604               
 9302               
                    
                    

2․ Գտի՛ր անհայտ  հանելին․


Օրինակ՝


1506- =324
106  
  324  
 1182  
       
       
82580-81018=1562
7006-4438=2568
1000-832=168


3․Լրացրու նախադասությունը 

 • Անհայտ Հանելին

 գտնելու համար պետք  է նվազելիից հանել տարբերությունը։

 • Հանելին
 • Բաժանելին
 • Նվազելին
 • Գումարելին

 • 4․Լրացրու նախադասությունը 

  Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, ապա կստանանք Նվազելին

 ։

 • Հանելին
 • Բաժանելին
 • Նվազելին
 • Գումարելին

5.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 20-ով։ տարբերությունը կմեծանա 20-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին և հանելին միաժամանակ մեծացնենք 8-ով։ տարբերությունը չի փոխվի

7. Գտիր նվազելին, եթե հանելին 11 է, տարբերությունը՝ 36։ 36-11=25

8.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե հանելին մեծացնենք 10-ով։ տարբերությունը 10-ով կփոքրանա

9. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 15-ով։ տարբերությունը 15-ով կմեծանա

Անհայտ նվազելի և հանելի

 • Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, ապա կստանանք նվազելին։
999659=340

Օրինակ՝

45673569=998

4567-ը  նվազելին  է,  3569-ը՝ հանելին, իսկ 998-ը՝ տարբերությունը։

4567=3569+998
4567=3569+998
3569=4569 998
3569=4567998

Առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր անհայտ նվազելին․

 Օրինակ՝

 -5694=1569
+5694 
 1569 
 7263 
      
      
28395-2698=25697
+25697              
  2698              
 28395              
                    
                    
87596-78510=9086
+78510              
  9086              
 87596              
                    
                    
31973-1904=30069
+30069              
  1904              
 31973              
                    
                    
9302-604=8698
+8698               
  604               
 9302               
                    
                    

2․ Գտի՛ր անհայտ  հանելին․


Օրինակ՝


1506- =324
106  
  324  
 1182  
       
       
82580-81018=1562
7006-4438=2568
1000-832=168


3․Լրացրու նախադասությունը 

 • Անհայտ Հանելին

 գտնելու համար պետք  է նվազելիից հանել տարբերությունը։

 • Հանելին
 • Բաժանելին
 • Նվազելին
 • Գումարելին

 • 4․Լրացրու նախադասությունը 

  Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, ապա կստանանք Նվազելին

 ։

 • Հանելին
 • Բաժանելին
 • Նվազելին
 • Գումարելին

5.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 20-ով։ տարբերությունը կմեծանա 20-ով

6.Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին և հանելին միաժամանակ մեծացնենք 8-ով։ տարբերությունը չի փոխվի

7. Գտիր նվազելին, եթե հանելին 11 է, տարբերությունը՝ 36։ 36-11=25

8.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե հանելին մեծացնենք 10-ով։ տարբերությունը 10-ով կփոքրանա

9. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 15-ով։ տարբերությունը 15-ով կմեծանա