Posted in Մայրենի

1.լԼրացրեք Ը-ն Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսընկա, հոտընկայս, օր..նդմեջ, հատ..նտիր, չընդունել, կընկնի, շըրջակա, գընդացիր, առընթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չըտեսնվել, կընկատի, կըրնկակոխ, սըրտամոտ, զուգընկեր, ընչաքաղց:

Posted in Մայրենի

1. Լրացրեք Ե կամ Է Աներևույթ, առէջ, ամենէժան, գոմեշ, ինչևիցէ, հնէաբան, վերելակ, երփներանգ, ենք, էի, որևէ, ես, ներեկ, մանրել:
2. Լրացրեք Ե կամ Է Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրել,էջանշան,  որևիցէ,  գոմէշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցէ,  որևէ, էջ, ամենէժան, չէինք,  էկրան,  Էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէրգիա, էներգիա, մեխակ, ծովեզր,  հրէշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, լայնէկրան,  եգիպտացորեն, զարկերակ:

Posted in Մայրենի

Վարժություն 1: լրացրեք բաց թողած տառերը 

Հեքիաթ, ակացիա, Սոֆյա (աղջկա անուն),բամիա, այծիամ, եղիամ, էքսկուրսիա, Ասիյա (աղջկա անուն), խավիար, կղզյակ, կրիյա, միլյիրդ, Վիկտորյա (ջրվեժ), վայրկան, մումիա, քիմիա, օվկիանոս, անցյալ,միլյոն, Սոֆիա (քաղաք), չեմպիոն, Ֆրանսիա (քաղաք),քամելյոն,  հայելի, նայել:

Վարժություն 2: լրացրեք բաց թողած տառերը 

Մարիամ, Ասիա(աշխարհագրական անուն), հայելի, երեխայի, Սերգեյից, դղիակ, գնայի, բամիա, կրիա, վերարկույով, կարկաչյուն (պատասխանում է ինչպիսի՞ հարցին), ղոփյուն (ի՞նչ հարցին է պատասխանում), Վիկտորյա (աղջկա անուն), Ֆրանսիա, Անգլիա, անասնաբույժ, ափսեյից, արքային:

Posted in Մաթեմաթիկա

Գտիր թիվը, եթե հայտնի է նրա մասը․

1․Գտիր այն թիվը, որի

 1/6 մասը 20 է: 6×20=120

1/25 մասը 4 է: 4×25=100

 1/100 մասը 6 է: 6×100=600

 1/9 մասը 1 է: 1×9=9

 1/15 մասը 30  է: 15×30=450

 1/3 մասը 164 է: 4×164=492

1/8  մասը  3000  է: 8×3000=240000

2․Գտիր այն թիվը, որի

2/7  մասը 20 է:7×20:2=70

3/8  մասը 12 է: 12:3=4 4×8=32

 4/9 մասը 24 է:24×9:4=6 6×9=54

3/12  մասը 1 է:1×12:3=4

 2/3 մասը 30  է: 30×3:2=45

 4/25 մասը 16 է:16:4=4 4×25=20

 3/10 մասը  6000  է 6000×10:3=2000

4/5 մասը 14 է 4×14=56

5/6 մաս 45 է 6×45:3=90

1/7 մաս 23 է 7×23=161

Posted in Մայրենի

Գոյականի հոլովումը

Գոյականի հոլովումը

Հայերենը ունի 7 հոլով:

Ուղղական ով, ինչ- սեղան, քաղաք,գիրք,տուն,մազ,բառեր։

Սեռական ում, ինչի-գրքին,քարին,տանը,տղային,աղջկան։

Տրական ում, ինչին- սեղանին, քաղաքին, գիրքին, քարին, տանը,մազին բառերըին,մարդուն,մայրիկին։

Հայցական ում, ինչը-քարը,սեղանը,քաղաքը,գիրքը,տանը,մազ,բառը։

Բացառական ումից, ինչից-սեղանից,գրքից,քաղաքից,մազից,բառից,տղայից,պապիկից։

,Գործիական ումով, ինչով-սեղանով,գրքով,քարով,քաղաքով,տնով,մազով,բառով,տղայով,պապիկով,տատիկով։

Ներգոյական ում մեջ,- գրքի մեջ,բառի մեջ,տան մեջ,աջքի մեջ։

Posted in Մաթեմաթիկա

Թվի մաս գտնելը  և  թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի մաս գտնելը: 

Օրինակ՝ 24-ի   մասը գտնելու համար  24։8‧1=3։

33333333

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը։

Օրինակ՝ Գտիր այն թիվը, որի    մասը 50  է։

5050

Դրա   համար  50‧2։1=100:

Օրինակ՝ Հաշվիր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա  մասը 6սմ է։

           6սմ                          6սմ

6սմ ‧2=12սմ։

Առաջադրանքներ

Հաշվիր

30-ի    մասը: =15

     164-ի   մասը: 164:4=41

      3000-ի    մասը: 3000:100=30

Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:

 մասը 12 է:

 մասը 16 է:

 մասը 1 է:

 մասը 30  է:

 մասը 164 է:

 մասը  3000  է: 

Հաշվիր

120-ի    մասը: 

     104-ի   մասը: 

      300-ի    մասը:

Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է: 20×4=80

 մասը 12 է: 12×8=86

 մասը 16 է: 16×10=160

 մասը 1 է: 40

 մասը 30  է: 30×2=60

 մասը 164 է:164×4=656

 մասը  3000  է: 3000×100=300.000

Թվի 1/4 մասը 60 է։ Ո՞րն է այդ   թիվը։ 60:4=15

Անահիտը գնել էր  800գ  շաքարավազ, որի  մասն օգտագործեց  թխվածքաբլիթ պատրաստելու համար։ Որքա՞ն  շաքարավազ օգտագործեց  թխվածքաբլիթի  համար։

Դավիթը տնից  դպրոց հասնելու համար պետք է անցնի  500մ ճանապարհ։ Ճանապարհի   մասը անցնելուց  հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։ 500:2=250

Թվի 1/2 մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/8

Posted in Հայրենագիտությու

Հայոց թագավոր (Տրդատ Գ Մեծ

Հայոց թագավոր (Տրդատ Գ Մեծ, 287-330):

Վերջինս հռոմեական զորքի աջակցությամբ Հայաստանից դուրս է մղել պարսիկ նվաճողներին և հաստատվել հայրենի գահին: ­Տրդատ Գ-ն ավե­լի քան 10 տարի պատերազմել է Սասա­նյան Պարսկաստանի դեմ: Սասա­նյաններն ստիպված հրաժարվել են «Հա­յաստանի մեծ թագավոր» տիտղոսից և ճանաչել Տրդատ Գ-ի գահակալումը:

Արշակունիներ

Տրդատ Գ-ն վերականգնել է պարսկական տիրապետության ժամանակ խախտ­ված «Արտաշիսական սահմանները»: Գա­հակալման առաջին տարիներին հալածել է քրիս­տոնեության հետևորդներին: Սակայն, հետագայում քրիստոնեության մեջ տես­նելով Հայաստանը պարսկական ոտնձգու­թյուններից զերծ պահելու հզոր միջոց և քաղաքական ու հոգևոր միասնության ամուր հիմք, 301-ին, աշխարհում առաջինը, այն հռչակել է պետական կրոն: Հրավիրելով հայ ավագանու ժողով՝Գրիգոր Ա Լոաավորչին (302-325/326) կարգել է Հայոց եպիսկոպոսապետ՝ սահմանելով եկեղեցու և հովվապետի թագավ

Posted in Ռուսերեն

Упражнение 1.

Кто в полях шумит пшеницей?

Кто летит крылатой птицей?

Ветер.

Кто к земле деревья клони?

Кто волну морскую гонит?

Ветер.

Упражнение 2.

Прощай, веселое, счастливое лето .

Все ли вернутся в росные края?

Пожелтели листья на деревьях.

Здравствуй, золотая осень.

Улетают на юг журавли.

Опустели поля.

Упражнение 3.

Идет ежик,

Спешит ежик.

Ежик, еж

Куда идешь?

Где ты, ежик, живешь?

Отвечает детям еж:

Меня под елочкой найдешь.

Упражнение 4.

Дождик, дождик,

Не дожди .

Дождик, дождик,

Подожди .

Дай дойти до дому

Дедушке седому .

Упражнение 5.

Дождик, дождик ,

Лейся, лейся

Я хочу расти, расти ,

Я не сахар, я не коржик,

Не боюсь я сырости !

Posted in Հայրենագիտությու

Գրիգոր Լուսավորիչ

Գրիգոր Ա Լուսավորիչը Հայաստանում քարոզում էր քրիստոնեություն:  Տրդատ 3-րդ Մեծը, իմանալով այդ մասին, քրիստոնյաների հալածանքի շրջանում, Գրիգոր Լուսավորչին նետել է Արտաշատի բանտը /խոր փոս/, որտեղ Լուսավորիչն անցկացրել է մոտ 14 տարի։ Ըստ ավանդույթի նրան գաղտնի կերակրել է մի կին, որի շնորհիվ էլ նա ողջ է մնացել: Տրդատ 3-րդն այդ ժամանակ օգնության կարիք ուներ, քանի որ  քրիստոնյաներին հալածելու համար, Աստված նրան պատժում է և նրա դեմքը վերածվում է խոզի մռութի: Տրդատ Գ_ի քույրը նրան ասում է, որ իրեն կարող է փրկել միայն Գրիգորը, որը գտնվում էր վիրապում: Տրդատը չի հավատում, որովհետև այդ փոսում ոչ ոք չէր կարող ապրել երկար, առավել ևս 14 տարի: Սակայն, երբ քույր պնդում է, նա մարդիկ է ուղարկում և Գրիգորին հանել է տալիս փոսից: Գրիգորին հաջողվում է փրկել արքային, վերադարձնել նախկին տեսքին:  Այդ դեպքից հետո, Տրդատը նրան բաց է թողնում, մկրտվում է որպես քրիստոնյա, և երկրով մեկ թույլատրում է քրիստոնեության տարածումը, և այն 301 թվականին հռչակում է որպես պետական կրոն: Գրիգոր Լուսավորիչը կարգվում է որպես առաջին հայ կաթողիկոս: Ա Լուսավորիչը Հայաստանում քարոզում էր քրիստոնեություն:  Տրդատ 3-րդ Մեծը, իմանալով այդ մասին, քրիստոնյաների հալածանքի շրջանում, Գրիգոր Լուսավորչին նետել է Արտաշատի բանտը /խոր փոս/, որտեղ Լուսավորիչն անցկացրել է մոտ 14 տարի։ Ըստ ավանդույթի նրան գաղտնի կերակրել է մի կին, որի շնորհիվ էլ նա ողջ է մնացել: Տրդատ 3-րդն այդ ժամանակ օգնության կարիք ուներ, քանի որ  քրիստոնյաներին հալածելու համար, Աստված նրան պատժում է և նրա դեմքը վերածվում է խոզի մռութի: Տրդատ Գ_ի քույրը նրան ասում է, որ իրեն կարող է փրկել միայն Գրիգորը, որը գտնվում էր վիրապում: Տրդատը չի հավատում, որովհետև այդ փոսում ոչ ոք չէր կարող ապրել երկար, առավել ևս 14 տարի: Սակայն, երբ քույր պնդում է, նա մարդիկ է ուղարկում և Գրիգորին հանել է տալիս փոսից: Գրիգորին հաջողվում է փրկել արքային, վերադարձնել նախկին տեսքին:  Այդ դեպքից հետո, Տրդատը նրան բաց է թողնում, մկրտվում է որպես քրիստոնյա, և երկրով մեկ թույլատրում է քրիստոնեության տարածումը, և այն 301 թվականին հռչակում է որպես պետական կրոն: Գրիգոր Լուսավորիչը կարգվում է որպես առաջին հայ կաթողիկոս: