Posted in Մայրենի

ԻՄ ԱՄԱՌԸ

Իմ ամառը շատ լավ անցավ, ես գնացել էի սևան, ես շատ լավ օր անյկարեցի սևանում և ամբողջ օր լողացի։Իմ ամբող ամառ ես անցկացրել եմ հեծանիվ վարելով ընտանիքիս հետ գնացել ենք հեծանվաարշավի:նաև այգում օգնել եմ տատիկիս, և աճացրել եմ դդմիկ։Նաև քույրերիս կողմից մի քանի հետաքրքրաշարժ և ինտեկտուալ խաղեր եմ նվեր ստացել օրաս մի մասը նրանց հետ մի ասին այդ խաղերն եմ խաղացել։

նաև զբաղվել եմ նկարցհւթյամբ և ինքս պատրաստել եմ քանդակ պլաստիրինից։