Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

Բառակազմություն

 1. Գրեք 10-ական պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր: 

Պարզ-արև,ջուր,ձու,ձուկ,կապիկ,գետ,ծով,հավ,վարդ,ասեղ,

Բարդ-արևվելք,հավաքարար,շնաձուկ,դասացուցակ,գեղադիտակ,կոկորդիլաոս,ձնեմարդ,ջրաբար,

ածանցավոր-աշղատանք,նկարչուհի,անձրեվաինը,անտուն,ջրաին,մրգային,գիշերանոց, ախբաման,հավկիթ,վոսկեղեն,

 • Բարդ բառերի առաջին արմատները վերցրեք և դրանցից ածանցավոր բառեր ստացեք

Դասագիրք, մարդակեր, հողագունդ, մսատու, գլխամաս, ծաղկազարդ:դասակ,մարդկային,հողոտ,մսոտ,գլխային,ծաղկային,

 1. Ուհի, ություն, եղեն, իչ, ան, դժ, ային ածանցներով որքան կարող եք շատ բառեր գրեք:

Գեղեցկուհի,արախթյուն,վոսկեղեն,ինչով,անգույն,դժգոհ,թաղային,

 • Մայրաքաղաք, լեզվակռիվ, հոգեհաց, դասաժամ, վարդագույն բառերի վերջին արմատը վերցրեք և կազմեք այնպիսի բարդ բառեր, որոնցում սրանց վերջին արմատը կդառնա առաջին արմատ, օրինակ՝ հեռախոս- խոսափող:քաղաքամայր,կռվալեզու,ժամադաս,
Posted in Մայրենի

Մայրենի

Արձակ պատմիր բանաստեղծությունը:
2. Ինչպիսի՞ն էր առուն. պատմիր նրա մասին:

Առուն զուլալ էր քչքչան ու կարծես ժպտերես լիներ ։
3. Հորինիր վերնագիր բանաստեղծության վերաբերյալ:

Առուն դեպի ծովը։
4. Ինչպե՞ս նկարազարդիր բանաստեղծությունը, պատմիր:
5. Հորինիր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև ձկնիկը առվին ասում է․ իձ կտանես միջ եվ գետը։

Posted in Մաթեմաթիկա, Uncategorized

ֆլեշ մոբ

Հոկտեմբեր ամսվա մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի խնդիրներ։

1.Սովորողները նկարում էին Աթաբեկ Խնկոյանի հեքիաթները՝ «Ագռավն ու աղվեսը», «Ճպուռն ու մրջյունը», «Մկների ժողովը» և «Փեսացու մուկը»: Դասարանում 22 սովորող կար: Նրանց կեսը նկարում էր «Ագռավն ու աղվեսը», մյուս կեսից հինգը՝ «Ճպուռն ու մրջյունը», իսկ մնացածի կեսը՝ «Մկների ժողովը»: Քանի՞ հոգի էր նկարում «Փեսացու մուկը»: 22:2=11.11-5=6.6:2=3.6-3=3

2.Արփին ճաշի համար աղցան պատրաստեց: Մեկ բաժին աղցանի համար պետք է 3 լոլիկ, 2 վարունգ, 1 պղպեղ: Քանի՞ լոլիկ, վարունգ և պղպեղ օգտագործեց Արփին 8 բաժին աղցան պատրաստելու համար: 1×8=8, 3×8=24, 28×12

3.Պարկում կա 8 կարմիր, 4 դեղին և 11 կանաչ գնդակ: Առանց պարկի մեջ նայելու՝ ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է այնտեղից հանել, որ հանածներից գոնե մեկը դեղին լինի: կարմիր -8,դեղին-4,կանաչ-11 19+1=20

4.Տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թվի հարյուրավորների կարգում ի՞նչ թվանշան է գրված:1023 0 թվանշան

5. Մեկ մուտք ունեցող բազմահարկ շենքի յուրաքանչյուր հարկում կա չորս բնակարան: Ո՞ր հարկում է 49-րդ բնակարանը, եթե բնակարանների համարակալումը սկսվում է առաջին հարկից` 1 համարով: 12,16,20,24,28,32,40,44,48,49

Posted in Ռուսերեն

Д/З

9-12.11

выполняем тестовые задания, заканчиваем работу дома. На второй встрече проверяем и обсуждаем их. Обсуждаем также предлоги и учимся из правильно использовать

Задания 1 – 90. Выберите правильный вариант ответа1. 

– Когда был концерт. В пятницу?
– Нет, вчера .

 •  вечером
 •  вечер
 •  вчера

2. 

Купи мне, пожалуйста три яблока .

 •  яблока
 •  яблоко
 •  яблок

3. 

Кто взял мою книгу?

 •  взяла
 •  взял
 •  взяли

4. 

Барселона находится в Испании .

 •  в Испании
 •  из Испании
 •  в Испанию

5. 

Извините, я был болен, поэтому я не пришёл на урок.

 •  что
 •  потому что
 •  поэтому

6. 

Наташа, где ты была?

 •  где
 •  куда
 •  откуда

7. 

Они идут сегодня в кино.

 •  идёт
 •  идём
 •  идут

8. 

Моя мама работает учительницей .

 •  учительница
 •  учительницей
 •  учительницу

9. 

Сегодня на улице солнце, но холодно.

 •  но
 •  а
 •  и

10. 

Утром мы были на стадионе .

 •  со стадиона
 •  на стадионе
 •  на стадион

11. 

– Привет! Ты куда?
– Я иду магазин.

 •  пойду
 •  иду
 •  хожу

12. 

Когда я еду в метро, я слушаю музыку.

 •  буду слушать
 •  слушал
 •  слушаю

13. 

Я люблю заниматься спортом.

 •  заниматься
 •  учиться
 •  учить

14. 

Я уже посмотрел этот фильм.

 •  буду смотреть
 •  посмотрел
 •  посмотрю

15. 

Она сказала, что немного опоздает.

 •  поэтому
 •  потому что
 •  что

16. 

Я был в этом музее. Там интересно .

 •  интересный
 •  интересно
 •  интересное

17. 

Ты не знаешь, этот журнал? Чей

 •  чья
 •  чей
 •  чьё

18. 

Мы не пошли в парк, потому что была плохая погода.

 •  поэтому
 •  потому что
 •  что

19. 

Я люблю читать английские журналы.

 •  английский
 •  английские
 •  английское

20. 

Мой друг любит читать, и я люблю книги.

 •  и
 •  а
 •  но

21. 

У тебя новый зонт?

 •  сумка
 •  зонт
 •  пальто

22. 

Эта экскурсия была вчера.

 •  была
 •  был
 •  будет

23. 

Он приехал утром .

 •  утро
 •  утром
 •  утра

24. 

Нина сегодня больна.

 •  больна
 •  больны
 •  болен

25. 

Он поздно пришёл с работы домой.

 •  на
 •  с
 •  из

26. 

Наташа – моя сестра .

 •  моя сестра
 •  моей сестрой
 •  мою сестру

27. 

Он два года учит немецкий язык .

 •  немецкий язык
 •  немецкий
 •  по-немецки

28. 

Мне очень понравилась эта книга .

 •  эту книгу
 •  этой книги
 •  эта книга

29. 

Я люблю читать книги о спорте .

 •  о спорте
 •  в спорте
 •  со спортом

30. 

Летом я был в Греции .

 •  в Греции
 •  в Грецию
 •  из Греции

31. 

Лена ждала подругу на остановке.

 •  подругу
 •  подруга
 •  подруге

32. 

Извини, но это мой словарь.

 •  мой
 •  моя
 •  моё

33. 

Извини, я забыл книгу .

 •  книга
 •  книгу
 •  книгой

34. 

Пожалуйста, вот наши билеты .

 •  книга
 •  словарь
 •  билеты

35. 

Попроси Бориса помочь тебе.

 •  Бориса
 •  Борис
 •  Борису

36. 

Мы говорили о музыке .

 •  в музыке
 •  о музыке
 •  музыку

37. 

Можно открыть окно ?

 •  окно
 •  окна
 •  окну

38. 

Мне, пожалуйста, мясо с салатом .

 •  в салате
 •  из салата
 •  с салатом

39. 

Дай мне , пожалуйста, ручку.

 •  мне
 •  меня
 •  мной

40. 

Он уже пришёл из школы.

 •  в
 •  из
 •  на

41. 

Ты можешь меня сфотографировать?

 •  мне
 •  мной
 •  меня

42. 

Мы были в кафе.

 •  с
 •  в
 •  на

43. 

Саша сказал, когда он приедет?

 •  когда
 •  кому
 •  куда

44. 

Извините, как вас зовут?

 •  Вас
 •  Вам
 •  Вы

45. 

В субботу мы ходили в зоопарк .

 •  из зоопарка
 •  в зоопарке
 •  в зоопарк

46. 

Здравствуйте! Меня зовут Лена .

 •  Лена
 •  Лены
 •  Лену

47. 

Как называется этот балет?

 •  это
 •  этот
 •  эта

48. 

В прошлом году мы ездили в Петербург.

 •  ехали
 •  ездили
 •  ходили

49. 

Мы отдыхали два месяца .

 •  месяца
 •  месяцев
 •  месяц

50. 

Мари приехала из Парижа.

 •  приехала
 •  поехала
 •  ехала

51. 

Гюнтер Грасс – немецкийй писатель.

 •  по-немецки
 •  немецкий
 •  немецкий язык

52. 

Он сейчас учится в гимназии .

 •  в гимназии
 •  из гимназии
 •  в гимназию

53. 

Он уже написал мне два письма.

 •  будет писать
 •  написал
 •  пишет

54. 

В Москве много театров .

 •  театрами
 •  театров
 •  театра

55. 

Твои очки лежат на столе .

 •  на стол
 •  со стола
 •  на столе

56. 

Сегодня на уроке нет Атона .

 •  Антону
 •  Антон
 •  Антона

57. 

Завтра у на экзамен.

 •  нам
 •  у нас
 •  мы

58. 

Пойдём со мной на концерт !

 •  с концертом
 •  на концерте
 •  на концерт

59. 

Это журналы, которые дал мне Миша.

 •  который
 •  которые
 •  которая

60. 

Что мы подарим Вере ?

 •  Вере
 •  Вера
 •  Веру

61. 

Я забыла, какое сегодня число?

 •  какие
 •  какая
 •  какое

62. 

Я поеду на экскурсию с подругой .

 •  о подруге
 •  с подругой
 •  у подруги

63. 

– Марк англичанин?
– Нет. Он из Америки .

 •  в Америку
 •  из Америки
 •  в Америке

64. 

Макс опоздал на урок .

 •  на уроке
 •  на урок
 •  с урока

65. 

Нина хочет стать журналистом .

 •  журналист
 •  журналистом
 •  журналиста

66. 

Мы встретили его в метро.

 •  он
 •  ему
 •  его

67. 

Эта песня очень нравится Наташе .

 •  Наташу
 •  Наташа
 •  Наташе

68. 

Пётр позвонил Ольге и пригласил её в гости.

 •  пригласит
 •  пригласил
 •  приглашает

69. 

Запомни мой адрес .

 •  моего адреса
 •  мой адрес
 •  моему адресу

70. 

Сейчас пять часов . Антон придёт в шесть.

 •  в пять часов
 •  пять часов
 •  пяти часов

Posted in Բնագիտություն

Հարթավայրեր, բլուրներ, լեռներ

1. Ի՞նչ է հարթավայրը։ Հարթավայրը այն տարածքն է, որտեղ կարելի է կառուցել տներ և այգիներ։
2. Ի՞նչ է բլուրը: Բլուրը սարից ցածր տեսակն է։
3. Ի՞նչ է լեռը և ինչո՞վ է տարբերվում բլրից: Լեռը կազմված է ժայռերից և բլուրից տարբերվում է իր ամբրությամբ և բարձրությամբ։
4. Ի՞նչ մասեր ունեն բլուրը և լեռը: Բլուրը ունի ձագարաձև մակերես, ժայռը ունի թեք մակերես։
5. Ինչո՞վ են առանձնահատուկ լեռնահովիտները: Այդ լեռները առանձնահատուկ են իրենց թեքությամբ և բարձր դիրքով։
6. Ինչո՞վ են զբաղվում մարդիկ հարթավայրերում և լեռներում: Պատմիր ձեր բնակավայրում ապրող մարդկանց զբաղմունքների մասին: Մարդիկ հարթավայրում կառուցում են տներ, մշակում են այգիներ և բանջարանոցներ։ Լեռնային շրջաններում զբաղվում են անասնապահությամբ։Մեր շրջանում մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ,այգեգործությամբ և բանջարաբուծությամբ։

Posted in Մաթեմաթիկա

թվի պատիկ

 • Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։
 • 7×2=14
 • Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 
 • 6×3=18
 • Գտիր   8-ի  քառապատիկը։
 • 8×4=32
 • Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։
 • 10×5=50    
 • Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։
 • 10×4=40    
 • Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։
 • 2,4,6,10,12,14,18
 • Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 3
 • Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։
 • 12,18,24,30,36,42,48
 • Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 8,16,24,32,…
 • Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։
 • 35,42,49,56,63,70
 • Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 9,18,27,36,45,54
 • Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։
 • 10,20,30,40,50,60,
 • Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։
 • 36,48,60
 • Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 13,26,39,…
 • Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։
 • 10×6=60
 • Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։
 • 9×2=18
 • Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։
 • 100
 • Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը
 • 1000,4000,
Posted in Մայրենի

Լավն ու վատը իմ դպրոցում

Իմ դպրոցը շատ լավն է միշտ տարբերվել է ուրիշ դպրոցներից իր լավ կողմերով։Չեմ կարծում որ նույնիսկ փորձմ գտնել վատ կողմեր կգտնեմ քանի վոր մեր դպրոցը առաջադիմում է բոլոր հարցերում մենք ունեն ընտրություն առարկա որի իմաստը նրանում է որ սովորողը ընտրում է իր նախասիրությունը ըստ արդեն կազմված նախասիրությունների ցուցակից այնուհետև հաճախում է դասերի։Իմ ընտրությունն է կինոֆոտոն որի ժամանակ ես զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ կարծում եմ ապագա մասնագիտությունը կդառնա։

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

 • Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը. «Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում»: Աշնան քամոց ջրվեժը,առուն,ծառը,ծտեռը ախմկում են, կարծես ծափ են տալիս։
 • Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորիր: ՈՒր դեղնին բոց է դեղին հրդհ է և դեղին ծոխ։ Ծառերի դեղին գույնը կարծես հրդեհ լինա։
 • Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ «գույն» կա: Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ
 • Պատմի՛ր բանաստեղծությունը: Բանաստեղծությունը աշնան մասին է, որտե պատմում է աշանան գույերի և որերի մասին։
 • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ձայնագրի՛ր և ֆիլմ պատրաստի՛ր: