Posted in Մաթեմաթիկա, Uncategorized

Առօրյական մաթեմատկա

Մենք մեր բոլոր ճաբարին օրեր ներկայցնումենք մատեմատիկական խտիրների

հալվաի բաղադրատոմս

հալվաի համար մնեք ոկտագռծելենք
կարգի 1/5 մաս շաքարի փոշու զագվծ հավասար է կարգի զգվածին հաշվիր յուրաքնչուր մաս

1կգ=1000գր 1000:5=200

խնթիր փեթակ մասին

մեղվի փետակ ունի ուղղակյունանիստի տեսք նրա բարցուցյունը 46սմ լայնցուն 53սմ երկայրույցուն 53սմ

46x53x53=2438

3.խնթիր մեղվա թեմա

1լիտրանոց տարայում 1,5 կիլո գրամ մեղր

Ա․2-3 կգ

Բ․3-4,5կգ

Գ․4-6

4․խնթիր մեղրի ցաղսը

1-կգ մեղր արժի 4 հազար դրամ այտ դեփքում Ա․2 իչքան կառժենա մեկ լիտրանում լիտրանոցում տեղաորվմ է երկոսուկես մեղր 4+2=6

Ա․2 12000

Բ․3 18000

Գ․4 24000