Posted in Մաթեմաթիկա

երրորդ շրջանի Մաթեմաթիկա հաշվետվույցուն

Մաթեմատիակա

Posted on  •Edit”Մաթեմատիակ”

 • 5 6 0
  16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին
  մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց
  նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր
  անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր
  16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը:
  17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան
  ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ
  ծառերի միջև հեռավորությունը:

1․ Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ
մյուս բոլոր թվանշանները 3-ով փոքր են հազարավորից ։
1) 4323 2) 4332 3) 4121 4) 4112
2․ Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ հնգանիշ թվերի
գումարը:
1) 101000
2) 100999
3) 98999
4) 10999
3․Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 6-ին․
1) 4, 12, 24, 30
2) 12, 35, 42, 600, 3636
3) 24, 48, 71, 560, 1000
4) 12, 36, 180, 432
4․ Քանի՞ մետր է

10
կիլոմետրը։
1) 300 2) 400 3) 2500 4) 100
5․ Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 24 սմ է: Գտիր եռանկյան
կողմի երկարությունը:
1) 6 2) 8 3) 12 4) 72
6․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 4000 կգ-ը
ցենտներներով:
1) 4 ց 2) 40 ց 3) 400 ց 4) 400000 ց
7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից
յուրաքանչյուրը մեծացնենք 12-ով։
1) Կմեծանա 24-ով
2) Կմեծանա 12-ով
3) Կփոքրանա 12-ով
4) Կփոքրանա 24-ով
8․Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝
կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 7կմ 340մ > 7կմ 3*0մ։
1) 7 2) 8 3) 6 4) 2
9․Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 2 օր 14 ժամը
ժամերով․
1) 214 2) 62 3) 38 4) 134
10․ Անին կարդաց 320 էջ ունեցող գրքի 3
8
մասը։ Քանի՞ էջ մնաց
կարդալուն։
1) 200 2) 120 3) 100 4) 160
11․ Երկնիշ թվերի քանակը քանիսո՞վ է ավել միանիշ թվերի
քանակից: 99-9=90
12․ Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել 457-ից, որպեսզի
ստացված տարբերությունը լինի 5-ի բազմապատիկ: 457-57=400 400:5=80
13․Թվի
1
2
մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի
1
8
մասը:
14․ Հաշվիր 305 ∙ 5 + 36: (5 ∙ 3 − 3) արտահայտության արժեքը։

պատ 15258
15․ Աստղանիշի փոխարեն գրիր բաց թողնված թվանշանները։
+
5120
916

 • 5 6 0
  16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին
  մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց
  նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր
  անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր
  16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը: 56-16=40 40:2=20 20+16=36
  17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան
  ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ
  ծառերի միջև հեռավորությունը:42-18=22 մ

Մաթեմաթիկա

Posted on  •Edit”Մաթեմաթիկա”

 • 4  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 4:2=2 2:2=1
 • 8  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 8:2=4 4:2=2 2:1=1
 • 5 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 5-1=4 4:2=2 2:2=1
 • 10 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

10:2=5

5-1=4

4:2=2

2:2=1

 1. 6  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 6-2=4 4:2=2 2:2=1
 2. 7  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։7-1=6
 3. 6:2=3
 4. 3-1=2
 5. 2:2=1
 6. 9  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։ 9-1=8 8:4=2 2:2=1
 7. 12  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։12:2=6
 8. 6:2=3
 9. 3-1=2
 10. 2:2=1
 11. 27 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս   կարելի է   լծակավոր   կշեռքի  3 կշռումով    գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից։27-1=26
 12. 26-13=13
 13. 13-1=12
 14. 12:2=6
 15. 6:2=3 3-1=2 2:2=1
 16. 81  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարելի է  լծակավոր   կշեռքի  4 կշռումներից   հետո    գտնել  կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից

81-1=80

80:2=40

40:2=20

20:10=10

10:2=5

5-1=4

Հարցերի պարզաբանում Բանավոր հաշվարկ

Posted on  •Edit”Հարցերի պարզաբանում Բանավոր հաշվարկ”

 1. Երկու պարկում կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ  |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում: 124:2=62, 62+4=66, 62-4=58
 2. Երկու  արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ   |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում
 3. խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։74:2=37 37+3=40 37-3=34
 4. Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների   քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։ 150-10=140 140:2=70 70+10=80
 5. Երկու  պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ|-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների   քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։540-20=520 520:2=260 260+20=280

Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․մաս2

Posted on  •Edit”Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․մաս2″

Մարմնի շարժման արագությունը միավոր ժամանակում նրա
անցած ճանապարհն է ։
70կմ/ժ արագություն ասելով հասկանում ենք, որ մարմինը
1ժ-ում անեցել է 70կմ ճանապարհ։
Արագություն = Ճանապարհ : ժամանակ
Ճանապարհ= Ժամանակ · Արագություն
Ժամանակ= Ճանապարհ ։ Արագություն
Խնդիրներ
 Բեռնատարը 740 կմ ճանապարհի առաջին 320կմ-ն անցավ
80կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ
արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ
ճանապարհը։ 740-320=420
 Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1620կմ
ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց
10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 2 ժամ պակաս։ Որքա՞ն
ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
740կմ
320կմ
1620կմ 10-2=8 10+8=18


70կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը՝ 10կմ/ժ-ով պակաս
արագությամբ։
 480կմ հեռավորության վրա գտնվող 2 քաղաքներից
միաժամանակ իրար հանդիպակաց դուրս եկան երկու
ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո։ Առաջինը
գնում էր 60կմ/ժ արագությամբ։ Որոշիր երկրորդ
մեքենայի արագությունը։ 8×60=480 8x=640 640-480=160կմ
A
780կմ
A
 A քաղաքից միաժամանակ հակադիր ուղղություններով
դուրս եկան երկու ավտոմեքենա ։ Առաջինի արագությունը
70կմ/ժ էր, իսկ երկրորդինը՝ 20 կմ/ժ -ով ավելի։ Որքա՞ն
կլինի նրանց հեռավորությունը 3 ժամ հետո։
480կմ 70+60=130 6ժամ

60կմ/ժ
70կմ/ժ

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Posted on  •Edit”Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն”

Խնդիր 1.

Մենք տանից դուրս եկանք 8։20, տեղ հասանք 8։35։ Որքա՞ն ժամանակու մենք հասաք դպրոց։

Խնդիր 2.

Մենք մայր դպրոցից շարժվեցիք դեպի Գետամեջ 9։40 տեղ հասաք 11։50, որքա՞ն ժամանակում մենք հասանք տեղ։

Խնդիր 3.

Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 3 ժամում, եթե շարժվի 60կմ/ժ արագությամբ։

Խնդիր 4.

Գնացքը 4 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 2400կմ ճանապարհ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ գնացքը մեկ օրում։

Մաթեմաթիկա

Posted on  •Edit”Մաթեմաթիկա”

1.Գտե՛ք այն երկնիշ թիվը, որը 6 անգամ մեծ է իր թվանշանների գումարից։

2․Նարեն և Արմենը միասին կշռում են 80 կգ, Նարեն և Նարեկը՝ 75 կգ, Արմենն ու Նարեկը՝ 85 կգ։ Որքա՞ են կշռում Նարեն, Արմենն ու Նարեկը միասին։120կգ


3․Սենյակում կա 11 մարդ: Առաջին մարդն ասաց. <Սենյակում բոլորը ստախոս են>, իսկ երկրորդ մարդն ասաց. <Ինձնից անմիջապես առաջ խոսողը ճիշտ չի ասում>: Մնացած 9 հոգին կրկնեցին երկրորդի ասածը: Քանի՞ ճշտախոս կա սենյակում:5հոգի

4․Աննան, Բելան և Սեդան մասնակցում են տարբեր խմբակների՝ պարի, երգի, թատրոնի: Այն հարցին, թե ո՞վ ո՛ր խմբակին է մասնակցում, նրանք պատասխանեցին.
Աննա. – Ես՝ պարի:
Բելա. – Ես պարի խմբակում չեմ:
Գոհար. – Ես երգի խմբակում չեմ:
Ո՞վ ո՛ր խմբին է մասնակցում, եթե երեք պատասխանից մեկը ճիշտ է, երկուսը՝ ոչ:Աննան երք Բելա պար Գոհար թատրոն

5․ 6781253 թվից ջնջե՛ք հնարավորինս քիչ թվանշաններ այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։ 7123

6․Արամը, Մերին, Սոնան, Դավիթը և Եվան հերթ են կանգնել: Արամը կանգնած է Մերիից առաջ, բայց Եվայից հետո: Սոնան և Եվան հարևաններ չեն: Եվան, Արամը և Սոնան Դավիթի կողքին չեն: Ի՞նչ հերթականությամբ են նրանք կանգնած։Եվա,Արամ,Սոնա,Մերրի,Դավիթ,

7․ Փորձիր 8 հատ 1-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստանալ ամենափոքր եռանիշ թիվը։100

8․ Մեկ ձողիկը տեղափոխիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն․

VII-I=VI

XII+I=XII

9․ 2 ձկնորս 3 րոպեում ուտում են 4 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 16 ձուկ։ պատ՝ 8ր

10․ 6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 15 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։ 39 տարեկան

11․ 4 տարի հետո քույրն ու եղբայրը միասին կդառնան 19 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան  էին նրանք միասին 4 տարի առաջ։ 3 տարեկան

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560