Posted in Ռուսերեն

Русский Язык: Д/З

Дополни пропуски и нарисуй к тексту картинку

Бабочки

Стояла жаркая погода. На лесной полянке летали три бабочки. Одна была желтая, другая коричневая с красными пятнышками, а третья бабочка была голубая. Опустились бабочки на большую красивую ромашку. Тут прилетели ещё две разноцветные бабочки и сели на ту же ромашку
Тесно было бабочкам, зато весело.

Posted in Մայրենի, Առցանց ուսուցում

Բարև Գարուն

Բարև սիրելի գարուն, ես շատ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Շուտով տաք երկրներից կվերադառնան թռչուները, կծաղկեն ծառերը և կբացվեն դաշտերի գեղեցիկ ծաղիկները։ Բակի երեխաները կխաղան ջերմ արևի տակ։

Posted in Մայրենի, Առցանց ուսուցում

Գարուն տղան

Գարուն տղան ամբողջ օրը խախում էր: Նա շատ չարաճիճի էր, մի օր նա լսեց, որ մարդիկ շատ դժգոհ են, որ գարունը եկել է, բայց բնությունը չի գեղեցկացել և նա թողեց իր չարաճճիություները, և սկսեց բնությունը զարդարել։ Ծաղկեցին գեղեցիկ ծառերը, բացվեցին գույնզգույն ծաղիկները։ Մարդիկ տեսան և ասացին, որ հիմա իսկապես գարուն է եկել։ Գարուն տղան լսեց և շատ ուրախացավ։