Posted in Մայրենի

Իմ շ տառով սկսվող երկիրը

Իմ երկրի բառերը սկսում են շ տառով Շոքաստան։Այնտեղ շատ շոք է և մարդիկ դուրս են գալիս միայն երեկոյան ժամերին, բայց քանի-որ ես  արևը շատ եմ  սիրում դա ինձ չէր խանգրում՝ զբոսել շնիկներիս հետ։Ես շատ եմ սիրում իմ շ տառով սկսող երկիրը։