Posted in Մայրենի

ԽԱՂ վիկտորինա


Առաջին
 փուլ

Գրել տասական բառ.

որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են

գաղտնավանքի ը

որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը

տասը,սեղանը,աթոռը,լուսամոտը,համակարքիչը,նստարանը,ախպամանը,մառճկալը,տանիքը,ծառը,

Երկրորդ փուլ

Բառքամոցի

Գրականություն բառի տառերով կազմիր ո՞վ կամ ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր:

նյութ,գրական,թոյն,անոն,կրակ

Երրորդ փուլ

Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով ստանալ նոր բառեր՝ մկշա, ափսե,կավիճ, վագռ, կտավ, մկրատ, պարկ, կավ:

Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

Գրել ա-ով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

Չորրորդ փուլ

Ով է «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծության հեղինակը:

Եղիսէ Չարեց

Ո՞վ է համարվում հայ երաժշտության Մեսրոպ Մաշտոցը:

Մեսրոպ Մաշտոց

Հինգերորդ փուլ

3 տողով շարունակեք հատվածը

Կանցնեն և՛ անուն, և՛ սարսափ, և՛ ահ,
Իմ անտեր ու որբ աշխարքի վըրա
Ոտի կըկանգնեն հազար քաջ ու դև…