Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Ինքնաստուգում

  1. 1000000, 3685, 428883, 2560, 785555554  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 5-ի։ 1000000,2560,
  2. 2052, 12557, 1470, 256403  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 2-ի։ 2052, 1470,
  3. 100000000000000000, 25008, 15760, 154062  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 10-ի։ 100000000000000000, 25008,
  4. 10006, 400005, 100, 1224,  400004  թվերից  առանձնացրեք  նրանք, որոնք  բաժանվում են 3-ի։10006, 400005,
  5. 3033, 12004, 1972, 829, 1020006  թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 9-ի։ 3033,829,
  6. 220000, 1004, 1051, 2000924, 5011062 թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։ 220000,1004
  7. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

106‧58-106‧48=1060

104·25+104·35+104·40=10400

(250+4500):50=95

(490·200):70=1400

9.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38)=300

10.Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 3-ի․

 3000018

11. Աստղանիշը փոխարինիր թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի․

40261

Posted in Ռուսերեն

Филипку

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Почему Филипку стало скучно в доме?

Бабушка заснула и Филипку стало скучно.

2. О чём думал Филипок, стоя перед школой?

вдруг учитель его прогонит.

3. Кто представил Филипка, что сказал о нём?

Его представили ребята.

4. Почему учителю стало жалко Филипка?

Потому что он плакал.

5. За что похвалил мальчика учитель?

Он знал него букв, и умел читать.

Задания.

Соедини слова по смыслу:

отец                                                                                 схватился

изба (избушка)                                                             открыл

отворил                                                                          русское национальное жилище

ухватился                                                                      тайком

украдкой                                                                        подожди

погоди                                                                             папа

К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.

большие                                                       шапка
строгий                                                         шарф
старший                                                       мальчик
красный                                                       брат
полное                                                          бабушка
отцовская                                                    буквы
добрая                                                          учитель
маленький                                                 школа
горячая                                                        ведро
начальная                                                  печка

К данным словам подберите из текста слова с противоположным значением.
Весело-грустно, потерять-найти, новый-старый, закрыть-открыть, проснуться-заснуть, пуста-наполнено, говорить-мочать.

Проверьте, правильно ли вы поняли содержание рассказа. Согласитесь или возразите.
1. Филипку было скучно дома, поэтому он решил пойти в школу. Да 2. В школе было очень тихо.Нет

3. Филипок сказал учителю, что он Костюшкин брат.Нет

4. Филипок очень хорошо умел читать.Немного

5. Он сам научился читать.Нет
6. Учитель похвалил Филипка. Люком Нет

7. Учитель сказал мальчику, чтоб он пришёл в школу через год.Нет