Posted in Uncategorized

Մենք ուրբադ օր գնացինք Արտեստ ճանահպր շատ ուրախեր անցնում երկար, ճանապհարից հետո, կագնեցինք Արփա գետի ափին նախաճաշելու։Նախաճաշելուց հետո և Արփա գետ վաելելուց հետո շարժվեցինք