Posted in Մայրենի

Հայոց Լեզու 5

308. Տրված նախադասություններից հերթով բառեր հանի՛ր այնպես, որ ամեն անգամ պահպանվի նախադասությունը:
Օրինակ՝
Տիրակալն իր սիրելի անտառի հարազատ խշշոցը հիշեց:
Տիրակալը սիրելի անտառի հարազատ խշշոցը հիշեց:
Տիրակալը սիրելի անտառի խշշոցը հիշեց:
Տիրակալը անտառի խշշոցը հիշեց:
Տիրակալը խշշոցը հիշեց:
Տիրակալը հիշեց:
Հիշեց:

Ամառային արեգակը շիկացրեց բազմահարկ տների պատերը:
Ամառային արեգակը շիկացրեց տների պատերը:
Արեգակը շիկացրեց տների պատերը:
Արեգակը շիկացրեց պատերը:
Արեգակը շիկացրեց։
Շիկացրեց։
Հետո այդ հսկայական արձանը տեղափոխեցին գետափ:
Հետո այդ արձանը տեղափոխեցին գետափ:
Հետո արձանը տեղափոխեցին գետափ:
Արձանը տեղափոխեցին գետափ:
Արձանը տեղափոխեցին։
Տեղափոխեցին։
Հռչակավոր ճարտարապետի հանճարը միայն ճարտարապետությամբ    չսահմանափակվեց:
Ճարտարապետի հանճարը միայն ճարտարապետությամբ    չսահմանափակվեց:
Ճարտարապետի հանճարը ճարտարապետությամբ չսահմանափակվեց:
Հանճարը ճարտարապետությամբ չսահմանափակվեց:
Հանճարը չսահմանափակվեց:
Չսահմանափակվեց:
Սերունդները երկար հիշեցին նաև այդ մեծ գիտնականին:
Սերունդները երկար հիշեցին այդ մեծ գիտնականին:
Սերունդները երկար հիշեցին մեծ գիտնականին:
Սերունդները հիշեցին մեծ գիտնականին:
Սերունդները հիշեցին գիտնականին:
Սերունդները հիշեցին։
Հիշեցին:
Աշխարհը հնազանդորեն փռվեց Ալեքսանդրի ձիու ոտքերի առաջ:
Աշխարհը փռվեց Ալեքսանդրի ձիու ոտքերի առաջ:
Աշխարհը փռվեց Ալեքսանդրի ձիու առաջ:
Աշխարհը փռվեց ձիու առաջ:
Աշխարհը փռվեց ոտքերի առաջ:
Աշխարհը փռվեց:
Աշխարհը փռվեց:
309. Յուրաքանչյուր նախադասության մեջ թո՛ղ այնպիսի մի բառ, որ նախադասությունը պահպանվի:
Դու շատ հեռվից եկար: Դու հեռվից եկար:
Մենք արդեն հուսահատ սպասում էինք: Մենք արդեն սպասում էինք:
Դուք պայմանը մոռացե՞լ էիք: Պայմանը մոռացե՞լ էիք:
Ի՜նչ լավ ժամանակ հասար: Ի՜նչ լավ հասար:
Անտա՛ռ, ուրա՛խ խշշա աշնան քամուց: Անտա՛ռ, խշշա աշնան քամուց:
Նա քեզ կանչում է: Քեզ կանչում է:
Դու ինչո՞ւ չես լսում: Ինչո՞ւ չես լսում:
310. Միբառանի նախադասություններ դարձրո՛ւ:
Այդ օրը մենք բարձրացանք որսասար: — Բարձրացանք:
Հոգնած, ծանր-ծանր հասանք բացատին: — Հասանք։
Նստեցինք ստվերում՝ փոքր-ինչ շունչ առնելու: — Նստեցինք:
Եվ հանկարծ նույն տեղում նորից տեսանք քեռի Թորոսին: — Տեսանք:
Մենք չխանգարեցինք մեր բարեկամին՝ Թորոսին: — Չխանգարեցինք:
Անխոս սպասեցինք նրա շրջվելուն: — Սպասեցինք:
311. Ամեն անգամ հանելով տրված նախադասության բառերից մեկը՝ ստացիր նոր նախադասություն: Ո՞ր բառը հանելիս նախադասություն չստացվեց:
Ձիո՛ւկս, դու կռահեցիր իմ թաքուն ցանկությունը:
Ձիո՛ւկս, դու կռահեցիր իմ ցանկությունը:
Ձիո՛ւկս, կռահեցիր իմ ցանկությունը:
Դու կռահեցիր իմ ցանկությունը:
Դու կռահեցիր ցանկությունը:
Դու կռահեցիր։
Կռահեցիր:
312. Ստորոգյալն ինչո՞ւ է նախադասության գլխավոր անդամ:

313. Փակագծում տրված գոյականները եզակի կամ հոգնակի ձևով գրի՛ր (պահանջվող ձևն ինչպե՞ս գտար):
(Շունը, շները) Շները հաչում են:
(Մարդ, մարդիկ) Մարդ անցավ:
(Մեքենան, մեքենաները) Մեքենան սլանում էր:
(Ընկերդ, ընկերներդ) Ընկերներդ կանչեցի՞ն:
Ես պահանջվող ձևն գտա, քանի որ ուշադրություն դարձրեցի նախադասությունների վերջավորություններին։
314. Փակագծում տրված գոյականները եզակի կամ հոգնակի ձևով գրի՛ր:
Երբ (շոգ, շոգեր) է լինում, (փիղը, փղերը) կնճիթով վերից վար ջրում է իրեն, հետո էլ ավազ է ցանում վրան, իբրև սրբիչ: (Փիղը, փղերը) հոտերով են շրջում: Նրանց առաջնորդում է ծեր ու իմաստուն (փիղը, փղերը): Հոտոտելիս (նա, նրանք) բարձրացնում են կնճիթները: Իսկ հենց որ (կնճիթը, կնճիթները) թշնամու հոտ են առնում, նրանց (տերն, տերերն) անաղմուկ հեռանում, ասես գետնի տակն են անցնում: Այդ վիթխարի, ուժեղ (կենդանին. կենդանիները) ոչ մի թշնամի չունի, բացի մարդուց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s