Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 3 – Նախնադար – Հոկտեմբերի 3-7

  1. Մարդկության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն է կոչվում նախնադար և ինչո՞ւ։ Քանի շրջանի է այն բաժանվում։

Նախնադարը համարվում է մարդկության պատմության ամենվաղ շրջանը և այն բաժանվում է փուլերի՝ քարի, պղնձի-քարի, բրոնզի դարաշրջանների։ Փուլերը կոչվում են հետևյալ անուներով, որովհետև դրանք ցույց են տալիս հիմնական նյութը, որը մարդը գործածել է այդ շրջանում։

  • Բացատրե՛ք նեոլիթյան «հեղափոխության» էությունը /էջ 22-23/

Մարդը սկզբում միայն սպառում էր բնության բարիքները, սակայն հետո սկսեց սպառելւց բացի նաև ստեղծել։ Նա կարողանում էր իր համար ստեղծել անհրաժեշտ բարիքներ՝ պահելով ու բազմացնելով կենդանիների, մշակելով բույսեր ու աճեցենլով մրգատու ծառեր ու այդպես զարգացավ մեր մարդկությունը։ Այս ամենը կոչվում է՝ նեոլիթյան «հեղափոխության»։

  • Ի՞նչ էին անվանում հնագույն մարդկանց խմբերը։

Մարդկանց անվանում էին ցեղային միություններ։

  • Ինչո՞վ էին զբաղվում հնագույն մարդիկ։

Գոյատևում էին՝ պահելով կենդանիներ, աճեցնելով բույսեր, սարքելով տներ, հայթայթելով ուտելիք և այլն․․․ Ստեղծում էին մշակույթ ու քաղաքակրթություն։

  • Ի՞նչ էք հասկանում բանական էակ ասելով։

Ֆիզիկական մարդ, որը աշխարհի զարգացման ՝ առաջինն է։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s